Sote ja henkilöstön asema


Vuoden 2020 alusta lähtien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Kunnista siirtyy maakuntiin noin 220 000 työntekijää. N. 70% talentialaisista siirtyy kuntien palveluksesta maakuntiin töihin. Kuntiin jää näillä näkymin talentialaisista varhaiskasvatuksessa toimivat lastentarhanopettajat ja koulukuraattorit. Talentia vaikuttaa ja neuvottelee, että muutoksessa työntekijöiden asemasta sovitaan etukäteen ja henkilöstö otetaan mukaan valmisteluun. Työtä teemme yhdessä JUKOn ja muiden neuvottelujärjestöjen kanssa.

Sote pähkinänkuoressa

Lue lisää

Miten uudistus etenee?

Voit seurata uudistuksesta vastaavien ministeriöiden infosivustolla uudistuksen etenemistä.

Seuraa Talentian tiedotusta

Talentia vaikuttaa sote- ja alueuudistuksen valmisteluun, kertoo uudistuksen etenemisestä ja ohjeistaa jäsenistöään Talentia-lehdessä, blogeissa, uutisissa sekä uutiskirjeissä. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat jäsenrekisterissämme ajantasalla, jotta tieto tavoittaa sinut. Uudistusta valmistellaan alueittain työryhmissä, joissa on mukana sosiaalialan edustajia. Heillä sekä työpaikkasi luottamusmiehellä on ajatasaisin tieto oman alueesi valmistelun tilanteesta ja vastauksia henkilöstöä koskeviin kysymyksiin. Myös Talentian jäsenneuvonta auttaa.

Osallistu ja vaikuta

Uudistuksen valmisteluun kaivataan sosiaalihuollon näkökulmaa. Ota kaikki vaikuttamisen paikat vastaan ja osallistu työyhteisössäsi käytäviin keskusteluihin uudistuksesta.

Linkkivinkkejä

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallinen infosivu (STM/VM): http://www.alueuudistus.fi
Talentialaisia edustavan neuvottelujärjestö JUKO:n sotesivu: http://www.juko.fi/kunta/soteen-liittyvaa/
JUKOn ja jäsenliittojen alueelliset soteinfot videotallenteena
Kuntatyönantajan info- ja muutostuen sivusto: https://www.kt.fi/muutostuki
Työterveyslaitoksen infosivu, joka keskittyy uudistuksen henkilöstövaikutuksiin työhyvinvoinnin näkökulmasta: https://www.ttl.fi/sotelainen/

Jaa sivu