Talentialaisten ammatit ja koulutusväylät

Koulutusväylät sosiaalialan asiantuntijatehtäviin

 • sosiaalityöhön suorittamalla yliopistossa ylemmän, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävän korkeakoulututkinnon (Yhteiskuntatieteiden maisteri YTM, Valtiotieteiden maisteri VTM)
 • sosiaalialan ohjaukseen suorittamalla alan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK)

 

Alan jatkotutkintoja tarjoavat ammattikorkeakoulut ja yliopistot

 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ammatillinen lisensiaatin tutkinto
 • tieteellinen lisensiaatin tutkinto
 • tohtorin tutkinto

Lisätietoja sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakouluopinnoista

 • Yliopisto-opinnoista saat tietoa sosiaalityön koulutusta järjestävistä yliopistoista ja valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnetin sivuilta: www.sosnet.fi.
 • Ammattikorkeakouluopinnoista saat tietoa ammattikorkeakouluista ja ammattikorkeakoulujen yhteisiltä Arenen verkkosivuilta: www.arene.fi
 • Lue myös sosiaalialan ja sosiaalityön korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumisesta, palkkauksesta ja työstä Töissä.fi -sivustolta

Sosiaalialan työ ja ammatit

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on

 • ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä
 • palvelujen tuottamista
 • ongelmien ennaltaehkäisemistä
 • ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä
 • arviointia ja seurantaa
 • päätöksentekoa
 • heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa

 • sosiaalitoimistoissa
 • vanhustyössä
 • lastenkodeissa
 • päiväkodeissa
 • kouluissa
 • terveydenhuollossa
 • kehitysvammaisten palvelulaitoksissa
 • perheneuvoloissa
 • päihdehuollossa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • projekti- ja järjestötehtävissä

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät sekä julkisella sektorilla viranhaltijoina että yksityisellä sektorilla ja järjestöissä toimihenkilöinä. Työ eri organisaatioissa painottuu eri tavoin, mutta yhteistä alan korkeakoulutetuille on asioiden ja ilmiöiden tarkasteleminen sosiaalisen näkökulman ja viitekehyksen kautta, yhteiskuntatieteellinen tietoperusta sekä työn ammattieettinen arvopohja.

Yhä useampi työllistää itsensä myös yrittäjänä. Itsensätyöllistäjille suositellaan Talentian lisäksi jäsenyyttä Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät Entre ry:ssä.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

> Tavallisimmat talentialaisten ammattinimikkeet
> Talentian työnohjaajarekisteri

Jaa sivu