Anna Metterin 4.10.2018 keskustelupaperi Terveyssosiaalityön päivillä


Sosiaalityöntekijän työ psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa − työn paikka ja työn merkitys potilaan kuntoutumiselle ja hoitotulosten pysyvyydelle. Keskustelupaperi päätöksentekoa varten. Keskustelupaperi on alun perin kirjoitettu psykiatrian sosiaalityön neuvotteluja varten, mutta sisältö sopii ihan yhtä hyvin somaattisen puolen sosiaalityöhön, jossa tehdään vastaavanlaista psykososiaalista työtä. Keskustelupaperia voi hyödyntää omaan työhön sopivalla tavalla.