Nuoret saadaan ammattiliittoon antamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia


TaSO ry:n puheenjohtajisto vastaa Helsingin Sanomien uutiseen

Nuoret saadaan ammattiliittoon antamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona 28.11.2018 nuorten kyllästymisestä ammattiyhdistysliikkeeseen. Iloksemme omassa liitossamme Talentiassa alle 35-vuotiaita oli runsaasti, 38 % työssäkäyvistä jäsenistä.

Miksi näin on? Puhtaasti sosiaalialaa edustava Talentia tarjoaa nuorille ammattilaisille sellaista, mitä muut eivät voi – sosiaalialan asiantuntevaa edunvalvontaa. Sosiaalialalla työelämässä on ollut erityisesti opiskelijoita koskevia epäkohtia, kuten perusteettomien epäpätevyysalennusten periminen ja lain mukaan epäpätevien sijaisten palkkaaminen. Talentia on aktiivisesti tarttunut näihin epäkohtiin ja osoittanut liittona olevansa opiskelijajäsentensä edunvalvonnasta kiinnostunut. Lisäksi liitto taistelee näkyvästi jäsentensä, muiden muassa varhaiskasvatuksen sosionomien, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja  sosiaaliohjauksen puolesta sekä jakaa yhteiset sosiaalialan arvot ja etiikan.

Opiskelijoiden arvostus näkyy myös vaikuttamisen mahdollisuuksina: Talentian liittovaltuustossa 56 varsinaisesta jäsenestä neljä paikkaa on opiskelijoiden. Opiskelijoilla on pitkään ollut puhe- ja läsnäolo-oikeus Talentian hallituksessa ja nyt hallituspaikka on päätetty muuttaa päätösvaltaiseksi. Monissa ammattiliiton sisäisissä työryhmissä ja toimikunnissa istuu opiskelijaedustaja.

Opiskelijoiden on helppo liittyä ammattiliittoon, joka antaa heille konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Tämä luo uskoa, että jäsenellä on vaikuttamismahdollisuuksia myös työelämään siirtyessä – siispä opiskelijat pysyvät liiton jäseninä valmistuttuaan.

 

Laura Finander, puheenjohtaja

Anni Pihlaja, varapuheenjohtaja

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry