Jäsenyhdistysten tapahtumat

Ladataan Tapahtumat
 • Tämä tapahtuma on mennyt.

Talentia Pohjanmaa ry:n kevätkokous

Talentia Pohjanmaa ry:n Kevätkokous pidetään perjantaina 23.3.2018 klo 19.00 alkaen ravintola Almassa (Ruukintie 4, Seinäjoki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Talentia Pohjanmaa on varannut 35 kokoukseen osallistujalle mahdollisuuden lähteä Rytmikorjaamolle Suvi Teräsniskan keikalle kokouksen jälkeen. Omavastuu keikasta on 10 e, joka maksetaan kevätkokouksen alussa mieluiten tasarahalla Kaija Raja-aholle.

Kokoukseen ja keikalle ilmoittautumiset 8.3.2018 mennessä kaija.raja-aho@netikka.fi

Ilmoittautumisesta tulee selvitä osallistutko sekä kokoukseen että keikalle. Ilmoitathan myös mahdolliset ruoka-aineallergiasi.

 

Olet lämpimästi tervetullut kokoukseen!

Talentia Pohjanmaan hallitus

 

KEVÄTKOKOUS 2018

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjanmaa ry

Aika: Perjantai 23.3.2018 klo 19.00

Paikka: Ravintola Alma Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki 

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänten laskijoiden valinta
 5. Kokouksen työjärjestys
 6. Edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely sekä tilintarkastajien lausunto
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 toimintakauden hallitukselle
 8. Muut hallituksen ja jäsenistön esittämät asiat
 9. Kokouksen päättäminen

 

Minna Kallinen                                               Anniina Lehtimäki

puheenjohtaja                                                 sihteeri

 

VÅRMÖTET 2018

Högutbildade inom det sociala ömrådet, Talentia Pohjanmaa ry

Tid: Fredagen den 23.3.2018 kl.19.00

Plats: Restaurang Alma, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki 

AGENDA

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötes ordförande och sekreterare
 3. Mötets laglighet och beslutsmässighet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Mötets arbetsordning
 6. Föredragning av föregånde års verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisorernas utlåtande
 7. Faställande av årsredovisningen och beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017:s styrelse
 8. Styrelsen och medlemmarnas övriga ärenden
 9. Mötet avslutas

 

Minna Kallinen                                               Anniina Lehtimäki

Ordförande                                                       Sekreterare

 

Aika:

23.03.2018 klo 19:00

Sijainti:

Seinäjoki 60100 Ruukintie 4 , 60100 Seinäjoki

Järjestäjä:

Talentia Pohjanmaa ry

Sijainti kartalla:

Jaa sivu