Jäsenyhdistysten tapahtumat

Ladataan Tapahtumat

Sääntömääräinen syyskokous ja teatterinäytös 27.11.2021 klo 15 alkaen

Tervetuloa syyskokoukseen, ruokailuun ja Oulun työväen näyttämön Sukuvika-teatterinäytökseen lauantaina 27.11.2021 klo 15! KOKOUSPAIKKA RAVINTOLA KASARMIN SAL I, OS. VETERAANIKATU 2

O U L U N T Y Ö V Ä E N N Ä Y T T Ä M Ö N  S U K U V I K A -T E A T T E R I N Ä Y T Ö S klo 18

Syyskokous on avoin kaikille yhdistyksen jäsenille.
Syyskokouksen jälkeen jatkamme iltaa hyvän ruoan, seuran ja
hauskan teatteriesityksen merkeissä. Tarvitsemme
ilmoittautumiset ruokailua ja teatterilippuja varten.
Teatterilippuja on varattu 50 ensiksi ilmoittautuneelle

S Ä Ä N T Ö M Ä Ä R Ä I N E N SYYSKOKOUS
Syyskokouksen esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri , kaks i
pöytäkirjantarkastajaa ja kaks i äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys /esityslista
5. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
palkkioista
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
7. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä sääntöjen 12 § mukaisesti
8. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet
erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
11. Päätetään hallituksen ehdotuksesta toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintavuodelle
12. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 9 § mukaisesti sekä
mahdollisesta koollekutsulehdestä
13. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämistä asioista huomioon ottaen
yhdistyslain 24 § säännökset
14. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Talentia Pohjois-Pohjanmaa r y :n hallitus

Ilmoittautuminen 12.11. mennessä

Ilmoittaudu tästä

Aika:

27.11 klo 15:00 - 22:00

Järjestäjä:

Talentia Oulun seutu ry
Sähköposti:
oulunseutu@talentia.fi

Varhaiskasvattaja – tule kertomaan, mikä alalla puhututtaa sinua juuri nyt

13.11 klo 12:00 - 15:00
Oulu

Action-tapahtuma lauantaina 20.11.2021 klo 14-01

20.11 klo 14:00 - 21.11 klo 01:00

Hyvinvointialue tulee – missä mennään? Keskustelutilaisuus 4.11. klo17-20

04.11 klo 17:00 - 20:00
Jaa sivu