Työaikakoulutus yksityisellä sektorilla työskenteleville varhaiskasvattajille

Mitä ovat lisä- ja ylityö? Mitä tarkoittaa työvuoroluettelon sitovuus ja miten jo vahvistettua työvuoroluetteloa voidaan muuttaa? Entä miten työehtosopimuksen mukaan on järjestettävissä päiväkodin avaaminen ja sulkeminen, erityisesti poikkeustilanteissa? Onko WhatsApp työväline lainkaan? 

Tähän ja moneen muuhun asiaan saat vastauksen 28.9. koulutuksessa, joka on tarkoitettu yksityisellä sektorilla työskenteleville varhaiskasvattajille, jotka ovat Talentian jäseniä.  

Kouluttajana toimii neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen. Koulutus järjestetään Teamsissa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.9.

Tervetuloa