TJS Opintokeskuksen koulutukset 2023

Akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutus- ja kehittämisorganisaatio TJS:llä on runsaasti koulutustarjontaa. Tutustu koulutuksiin TJS:n koulutuskalenterissa:

Talentian jäsenyhdistykset voivat saada koulutustoimintaansa myös tukea TJS:ltä. Lisätietoja TJS:n koulutustuesta, puh. (09) 2293 0340 sekä osoitteesta www.tjs-opintokeskus.fi.