Jäsenhankintavastaavien koulutus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan yhdistysten jäsenhankintavastaavat tai hänen estyessään puheenjohtajat/muut nimetyt varahenkilöt. Koulutus pidetään Pasilassa Hotelli Scandicissa.