Tutustu kuntavaaliehdokkaisiin


Tutustu talentialaisiin ehdokkaisiin.

Tutustu kuntavaaliehdokkaisiin

Talentia kannustaa jäseniään lähtemään ehdolle kuntavaaleihin, koska sosiaalialan ammattilaisten tietämystä tarvitaan kuntien päätöksenteossa.

Täytä kuntavaaliehdokaskysely, niin lisäämme esittelysi sivulle.

Poliittisesti sitoutumattomana järjestönä Talentia ei tue rahallisesti ehdokkaita tai puolueita.

Espoo

Ehdokas: Hanna Hukari

Koulutus: Sosionomi, tradenomi yamk

Ammatti: Pääkouluttaja

Puolue: Vihreät

Verkkosivut: www.hannahukari.fi

Esittely:

Olen sosionomi, kahden lapsen äiti, aikaansaava ja empaattinen tekijä ja ehdolla kuntavaaleissa nyt toista kertaa. Olen jo kokenut kuntapäättäjä ja haluan tuoda sosiaalialan asiantuntemusta päätöksentekoon.

Olen työskennellyt pitkään sosiaaliohjaajana aikuissosiaalityössä sekä lastensuojelussa ja myös pitkäaikaistyöttömien parissa. Viimeisin työni on sote-tietojärjestelmien pääkouluttajana. Minulla on laajaa ymmärrystä ja tietämystä sote-palveluista ja kuntarakenteista.

Koen, että toimivassa kaupungissa jokainen meistä on tärkeä, yhteiskunta ja ympäristö tarvitsevat hyvinvoivia ihmisiä.

**

Ehdokas: Toni Tuomanen

Koulutus: Sosionomi (amk)

Ammatti: Sosionomi, kirjailija

Puolue: Vihreät

Verkkosivut: https://www.facebook.com/toni.tuomanen

Esittely:

52 v. sosionomi, lähihoitaja, päihdetyöntekijä ja kirjailija. Työuraa pitkälti päihdehuollossa, tuntemusta myös vanhustenhoidosta, lastensuojelusta ja aikuissosiaalityöstä. Espoon Kirjailijat ry:n jäsen. Luottamustehtäviä viime vuosina mm. Espoon Musiikkiopiston johtokunnan ja Espoon päihdeasiain neuvottelukunnan jäsenyys. Kaksi julkaistua romaania, joiden aiheet sivuavat sosiaalialaa. Tärkeitä teemoja myös: taide ja kulttuuri, ihmisoikeudet ja tasa-arvo.

Löydät minut myös Instagramista ja Twitteristä. @ToniTuomanen

**

Hausjärvi

Ehdokas: Irene Piipponen

Koulutus: Sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja

Ammatti: Koulukuraattori

Puolue: SDP

Verkkosivut: https://www.facebook.com/Ehdokas-Irene-Piipponen-SDP-Hausj%C3%A4rvi-100358968771007

Esittely:

Olen sosionomi ja työskentelen koulukuraattorina perusopetuksessa ja lukiossa. Lisäksi toimin kehitysvammaisten lasten perhehoitajana viikonloppuisin. Perheeseeni kuuluu aviomies, neljä lasta ja kolme labradorinnoutajaa. Olen toiminut 19 vuotta kehitysvammaisen lapseni omaishoitajana. Olen aikaisemmin tehnyt töitä pitkään kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien parissa.

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan vaikuttaa erityisesti lasten, nuorten, perheiden ja erityisryhmien asioihin kotikunnassani. Minulle ovat tärkeitä toimivat ja oikea-aikaiset peruspalvelut.

**

Helsinki

Ehdokas: Mirka Haili

Koulutus: Sosionomi (ylempi AMK)

Ammatti: Projektipäällikkö

Puolue: Vasemmisto

Verkkosivut: www.mirkahaili.fi

Esittely:

Työurani olen tehnyt lähinnä asunnottomuus- ja päihdetyössä, lisäksi olen työskennellyt pari vuotta myös asiakastietojärjestelmän kehittämistyössä. Vapaa-aikaani on työväenopiston kurssien lisäksi täyttänyt ammattiyhdistystoiminta. Olen reilu 10 vuotta ollut aktiivisesti erilaisissa rooleissa Talentian toiminnassa. Vuoden 2021 alusta sain kunnian aloittaa ensimmäisen kauteni Talentian hallituksen varapuheenjohtajana.

Haluan Helsinkiin:

– Hyvin resurssoidut päihdepalvelut
-Palvelut, joissa on huomioitu myös yksinasuvat
-Tarpeeksi edullisia vuokra-asuntoja
-Saavutettavat kulttuuripalvelut

**

Ehdokas: Hanna-Leena Laitinen

Koulutus: YTM sosiaalityöntekijä

Ammatti: Yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija

Puolue: Vihreät

Verkkosivut: https://www.hanna-leenalaitinen.fi/#etusivu

Esittely:

Kuntapolitiikassa edistän lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, johon kuuluu toimiva arki lähipalveluineen,laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, maailman paras varhaiskasvatus sekä koulutus. Nuoriin tulee panostaa ja tukea heitä ymmärtäen, että nuoruus on itsessään arvokasta elämän aikaa. Kohtaava nuorisotyö, linkit työelämään ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat olennaisia kunnissa sen lisäksi, että kaikkea eriarvoisuutta sukupolvien väliltä puretaan. Lue lisää vihreiden ikääntymispoliittisesta ohjelmasta ja lapsi- ja nuorisopoliittisesta ohjelmasta, joita olen ollut tekemässä!

**

Ehdokas: Valo Vesikauris

Koulutus: Sosionomi (opiskelija)

Puolue: Feministinen puolue

Verkkosivut: www.valovesikauris.net

Esittely:

Olen 26-vuotias helsinkiläinen, opinnäytetyön kirjoittamista vaille valmistunut sosionomiopiskelija.

Haaveilen Helsingistä, joka on oikeasti meidän kaikkien yhteinen, ja jonne kaikki ovat tervetulleita. Kaupunkia tulee kehittää ekologisesti kestävästi sekä niin, että kaupunkitila on viihtyisää ja saavutettavaa. Sosiaalipalveluiden, kasvatuksen ja koulutuksen resursseja on lisättävä ja panostettava entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Kaupungin asioista ei voi päättää vain enemmistön ehdoilla, vaan sekä nuorten että eri vähemmistöjen tarpeita on kuultava päätöksenteossa aiempaa paremmin.

**

Juupajoki

Ehdokas: Eveliina Helpiölä

Koulutus: Sosionomi-opiskelija

Ammatti: Perhetyöntekijä

Puolue: SDP

Esittely:

Olen 35-vuotias perhetyöntekijä Juupajoelta. Peruskoulutukseltani olen lähihoitaja, opiskellut lisäksi kasvatustieteitä ja tällä hetkellä opiskelen sosionomiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Olen työskennellyt perhetyöntekijänä kymmenisen vuotta lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän tuen parissa.
Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, puoliso ja lauma eläimiä. Harrastuksena on yli 80-vuotiaan maalaistalon entisöinti ja remontointi.

Olen aktiivinen järjestötoiminnan kentällä. Tykkään ideoida uutta ja koenkin olevani innovatiivinen, osallistava ja tasavertaisuutta hakeva jalat tukevasti maassa tyyppi.

**

Kemi

Ehdokas: Anniina Kumpula

Koulutus: Sosionomi (AMK) keväällä 2021

Ammatti: Nuoriso-ohjaaja

Puolue: SDP

Verkkosivut: https://anniinakumpula.wordpress.com/

Esittely:

Olen Anniina Kumpula, 22-vuotias ylioppilas ja pian valmistuva sosionomiopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Opiskelujen ohella olen työskennellyt kaupan alalla ja nyt toimin nuoriso-ohjaajana Kemin kaupungilla. Muutin Kemiin 2017 opintojen perässä ja rakastuin Kemiin heti – meren kaupunkiin, jossa on ystävällisiä ihmisiä eikä mihinkään kiire.

Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Olen ollut opiskelija-aktiivi hyvin nuoresta asti. Myös ammatin valintaan on vaikuttanut halu auttaa ihmisiä. Tasa-arvo, luonto ja osallisuus ovat minulle tärkeitä.

**

Kempele

Ehdokas: Sanna Laine

Koulutus: Sosionomi

Ammatti: Projektipäällikkö

Puolue: SDP

Verkkosivut: www.sannalaine.fi

Esittely:

Toimin ensimmäistä kautta kotikuntani Kempeleen kunnanvaltuutettuna ja olen innokas jatkamaan työtä yhteisten asioiden parissa myös ensi kaudella.

Olen sosiaalialan ja kehittämistyön ammattilainen. Vapaa-ajalla olen toiminut erilaisissa vapaaehtois- ja luottamustehtävissä 20 vuoden ajan. Intohimona minulla on uuden oppiminen ja ihmiset, tärkeintä perhe. Tekemistä ja toimintaa ohjaa vahva arvopohja, suurimpana tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Tärkeimpänä vaaliteemanani on hyvinvointi, joka kuuluu kaikille. Myös niille, jotka eivät sitä itse voi pyytää. Tärkeintä on pitää huolta ihmisistä.

**

Kirkkonummi

Ehdokas: Anja Oravala

Koulutus: sosionomi amk, kirkon nuorisotyönohjaaja

Ammatti: varhaiskasvatuksenopettaja

Puolue: Vihreät

Verkkosivut:

https://www.facebook.com/Anja-Anjuska-Oravala-104444841655898

Esittely:

Olen Anja Oravala ja Kirkkonummen Vihreiden ehdokkaana tulevissa kuntavaaleissa.

Olen toiminut kunnassamme lastensuojelun ruohonjuuritasolla 20 vuotta ammatillisena perhehoitajana. Nykyisin perhehoitajuuden lisäksi toimin päiväkodissa varhaiskasvatuksenopettajana .

Minulle tärkeitä asioita ovat:

– Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi, palvelut ja oikea-aikaisen tuen saanti pulmatilanteissa

– Työntekijöiden hyvinvointi ja työssäjaksaminen

– Luonnon suojelu, metsien monimuotoisuuden vaaliminen ja vesistöjen puhtaus

**

Lieto

Ehdokas: Loretta Saarimaa

Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti

Ammatti: Opiskelija ja omaishoitaja

Puolue: Vasemmisto

Esittely:

Olen erityislapsen omaishoitaja ja sosiaalityön kandidaatti Littoisista. Lähdin mukaan politiikkaan viime kuntavaaleissa, koska mielestäni kotikuntani Lieto on systemaattisesti heikentänyt lapsiperheiden asemaa. Kunnan tehtävä on pitää huolta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista. Tiukassakin taloudenhoidossa tulee aina olla inhimillinen ote. Erityisesti lähellä sydäntäni on nuorten hyvinvointi ja haluan taata, että päättäjät pitävät erityistä huolta kunnan nuorista. Lieto voisi yrittäjäystävällisyyden lisäksi olla kuuluisa asukas- ja lapsiystävällisyydestään!

**

Orimattila

Ehdokas: Mirva Illi-Lampio

Koulutus: Sosionomi YAMK

Ammatti: Sosiaaliohjaaja

Puolue: Kokoomus

Esittely

Olen 47 vuotias Orimattilalainen kokoomuksen ehdokas. Perheeseeni kuuluu puoliso ja viisi poikaa.
Olen sote-ammattilainen, sosiaalihuollon ja lastensuojelun pitkällä kokemuksella. Aiemmin olen työskennellyt hoitoalalla terveyspuolella, kokemuksia ja näkemyksiä on laajasti sotesta ja sen kehittämisestä. Tällä hetkellä työskentelen lapsiperhepalveluiden kehittämistyössä.

Vahvuuksiani ovat kohtaaminen, keskustelu ja kirjoittaminen. Sydämeni sykkii hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä sydämen sivistykselle. Vapaus valita ja kantaa vastuu valinnoista ovat itselleni tärkeitä asioita.

**

Pori

Ehdokas: Tuula Saarinen

Koulutus: YTM, johdontyönohjaaja CSLER

Ammatti: Palvelupäällikkö

Puolue: Vihreät

Esittely:

Heippa! Olen Tuula Saarinen ja asetuin vihreiden ehdokkaaksi, koska koen vihreiden arvot ja periaatteet omakseni.

Minulle on tärkeää ihmisten tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Meidän tulee kehittää haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palveluja. Riittävillä vammais- ja mielenterveyspalveluiden resursseilla, luodaan jokaiselle ihmiselle mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään.

Esteettömyys ja saavutettavuus antavat mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Jokaisen tulee kokea olevansa tärkeä.

**

Ehdokas: Marianna Turunen

Koulutus: sosionomi AMK, yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö)

Ammatti: Sosiaalityöntekijä

Puolue: Vasemmisto

Verkkosivut: https://www.facebook.com/turunenmarianna

Esittely:

Sosiaalialan ammattilaisena minua kuntapolitiikkaan ajaa halu vaikuttaa laajemmin rakenteisiin ja siihen, minkälaisia palveluita kunnassa järjestetään ja miten. Uskon, että vakaat ja laadukkaat palvelut asiakkaille mahdollistetaan riittävillä taloudellisilla resursseilla ja työntekijöiden työhyvinvointiin panostamalla. Vaihtuvuus ei ole kenenkään etu. Toiveeni on, että jokainen sosiaalialan ammattilainen voisi tehdä työtään ammattieettisesti kestävällä tavalla ja että asiakas saisi aina elämäntilanteeseensa sopivat yksilöllisesti harkitut palvelut.

Porvoo

Ehdokas: Roger Nordman

Koulutus: Koulutus: Sosiaalialan pätevöitymiskoulutus, Diakonia-ja sosiaalityön tutkinto

Ammatti: Sosiaalityöntekijä, pääluottamusmies, eläkeläinen

Puolue: Vihreät

Esittely:

Olen työskennellyt sosiaalityön erilaisissa asiakas-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä useissa kunnissa sekä valtiolla vuosina 1977-2008. Vuosina 2009-2019 toimin Jukon pääluottamusmiehenä Helsingin sosiaali-ja terveystoimialalla ja siitä tehtävästä jäin eläkkeelle vuonna 2019.
Vuosina 1993-1997 olin sitoutumattomana vihreänä Porvoon maalaiskunnan kunnanvaltuutettuna ja olin päättämässä Porvoon kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitoksesta.

Haluan paneutua kotikaupungissani sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalityön kysymyksiin, ympäristöasioihin sekä asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointiin

**

Raasepori

Ehdokas: Harry Yltävä

Koulutus: Valtiotieteen kandidaatti

Ammatti: Eläkeläinen, sosiaalityöntekijä

Puolue: Vasemmisto

Esittely:

Yltävä – kokenut osaaja

Olen julkisen sosiaali-ja terveydenhuollon vankkumaton puolustaja. Olen vaalikauden aikana puolustanut ihmisten yhdenvertaisia sote-palveluja. Palvelut on tuotettava lähellä ihmisiä.

Väestö Raaseporissa ikääntyy. Ikäihmisten palvelujen turvaaminen on tulevan valtuustokauden tärkein asia.
Vanhusten hoidossa on Raaseporissa ollut vakavia puutteita ja valvontaviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan niihin. On häpeällistä, että ikäihmisiä kohdellaan näin.

**

Seinäjoki

Ehdokas: Tellervo Tulisalo

Koulutus: Sosionomi AMK

Ammatti: Sosiaalityöntekijä

Puolue: SDP

Esittely:

Olen 42 vuotias neljän lapsen äiti. Työskentelen sijaispätevänä sosiaalityöntekijänä lastensuojelun avohuollossa ja viimeistelen sosiaalityön maisteriopintoja. Olen vaaleissa ehdolla, koska haluan tuoda kunnan päätöksentekoon sosiaalityön näkökulmaa. Erityisesti haluan ajaa Talentiankin ajamaa lasten ja perheiden palveluiden oikea-aikaisuutta ja panostusta siihen.

**

Tampere

Ehdokas: Teija Hautanen

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori

Ammatti: Sosiaalityöntekijä

Puolue: Vasemmisto

Verkkosivut. https://www.facebook.com/Teija-Hautanen-kunnallisvaaliehdokas-2021-Tampere-106139374658047

Esittely:

Tavoitteenani on Tampere, jossa ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ajallaan ja ilman taistelua palvelun pariin pääsemisestä. Tämä pätee myös varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan, joissa on vastattava lasten ja nuorten henkilökohtaisiin tuen tarpeisiin. Ennaltaehkäisy ja oikein ajoitettu apu tuovat lopulta säästöjäkin.

Työskentelen sosiaalityöntekijänä Taysin lasten oikeuspsykiatrialla, ja olen tehnyt myös väitöskirjan väkivallasta ja huoltoriidoista. Asiakkaiden aseman lisäksi näen tärkeänä, että myös työntekijöiden oikeuksista ja hyvinvoinnista huolehditaan.

**

Ehdokas: Sirpa Koivunen

Koulutus: sosionomi, AMK

Ammatti: Perhetukikeskuksen ohjaaja

Puolue: Vasemmisto

Esittely:

Hei, olen pitkän linjan lastensuojelun ammattilainen. Nykyisessä työssäni nuorten päivystävässä lastensuojeluyksikössä olen toiminut 12 vuotta. Sitä ennen mm päihdetyössä ja 8 vuotta alaikäisten turvapaikanhakijalasten ohjaajana perheryhmäkodilla. Tärkeimmät asiat, joita haluan ajaa ovat riittävät sosiaalipalvelut ja erityisenä painopisteenä lasten ja nuorten palvelut. Minua huolettaa tällä hetkellä lasten ja nuorten huumeidenkäyttö ja se, miten he saavat apua ajoissa. Kaiken kaikkiaan toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntalaisten hyvinvoinnin perusta.

**

Turku

Ehdokas: Jarmo Aalto

Koulutus: Sosionomi

Ammatti: Perhevalmentaja

Puolue: SDP

Esittely:

55-vuotias sosionomi ja perhe- ja neuropsykiatrinen valmentaja Turun Nättinummesta. Avioliitossa ja kaksi aikuista lasta. Liikunta on ollut aina intohimoni ja harrastan edelleen aktiivisesti liikuntaa monipuolisesti lenkkeilyn, kuntosalin ja luonnossa liikkumisen merkeissä.

Lastensuojelun ammattilaisena tiedän vauva- ja lapsiperheiden varhaisen tuen olevan tärkeä perusta hyvälle lapsuudelle ja luottamukselle tulevaisuuteen.

Olen ehdokas, joka puolustaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Haluan rakentaa Turusta entistä paremman paikan olla ja elää, yhdessä.

**

Ehdokas: Lauri Kouki

Koulutus: Bachelor of Social Services

Ammatti: Neuropsykiatrinen valmentaja

Puolue: Vasemmisto

Verkkosivut: https://www.instagram.com/laurikouki

Esittely

Olen Lauri Kouki, 40-vuotias turkulainen isä, sosiaalialan ammattilainen ja Vasemmistoliiton ehdokas vuoden 2021 kunnallisvaaleissa Turussa. Perheeseeni kuuluvat vaimoni ja kolme tytärtäni.

Arvostan toisten kunnioittamista, luovuutta, välittömyyttä, selkeyttä, johdonmukaisuutta ja joustavuutta. Nämä ovat myös arvoja, jotka ohjaavat toimintaani. Uskon, että hyvä yhteiskunta syntyy ihmisten välisestä yhteistyöstä.
Koen tärkeimmäksi sen, että voin toimia tasa-arvon puolesta. Turussa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hyvät palvelut jakautuvat tasaisesti kaikille asukkaille ja asuinalueille.

**

Ehdokas: Joni Lähteenmäki

Koulutus: VTM

Ammatti: Sosiaalityöntekijä

Puolue: SDP

Verkkosivut: https://jonilahteenmaki.webnode.fi

Esittely:

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Pitkä työhistoriani ihmisten parissa on kertynyt sote-sektorilta, niin julkiselta kuin yksityiseltä.

Isänä ja sosiaalityöntekijä näen, että meidän pitää yhdessä rakentaa yhteiskunta, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa ja jokaisesta ihmisestä vauvasta vaariin pidetään huolta.

Lisää infoa saa käymällä kotisivuillani tai somen eri alustoilla.

**

Valkeakoski

Ehdokas: Ilona Antila-Dagnaud

Koulutus: valtiotieteiden maisteri, lähihoitaja

Puolue: SDP

Esittely:

Olen valkeakoskelainen paluumuuttaja, naimisissa ja neljän aikuisen lapsen äiti.

Olen toiminut laajalla kirjolla vanhuspalveluiden alalla Suomessa ja ulkomailla. Olen ollut kehittämässä mm. päivätoimintakeskusta, ikääntyneiden kotipalveluita ja omaishoitajien tukipalveluita.

Poliittisessa päätöksenteossa, työllisyystoimenpiteissä ja kaavoituksessa on otettava paremmin huomioon ikähaitarin ääripäät. Eri ikäisten yhteistoiminta on osa monimuotoisuutta.

Motto: Köyhyyden vähentäminen on suorin tie kestävään kehitykseen.

**

Vantaa

Ehdokas: Eve Rämö

Koulutus: Sosionomi (AMK)- kirkon nuorisotyönohjaaja

Ammatti: Sosiaaliohjaaja (perhetyö)

Puolue: Vihreät

Esittely:

Lapsuudessani samassa lähiössä asuivat rikkaat ja köyhät, erikulttuuriset ja erilaiset ihmiset. Se opettaa, että värikkäässä maailmassa on huolehdittava kaikkien hyvinvoinnista. Tämä on johdattanut minut politiikkaan, jossa periaatteeni on, että asiat muuttuvat kun on niitä itse muuttamassa. Olen kaupunginvaltuutettu ja toiminut puheenjohtajana Vantaan vihreissä ja kirkkovaltuustossa, Talentian liittovaltuutettu ja varaluottamusmies. Työ lastensuojelussa tuo jokapäivä realismia siihen, että hyvää on puolustettava joka päivä. Kaikki elollinen on ainutkertaista eikä ilmastokysymystä voi lykätä.

 

Jaa sivu