Tutustu aluevaaliehdokkaisiin


Tutustu talentialaisiin ehdokkaisiin.

Tutustu aluevaaliehdokkaisiin

Talentia kannustaa jäseniään lähtemään ehdolle aluevaaleihin, koska sosiaalialan ammattilaisten tietämystä tarvitaan aluevaltuustojen päätöksenteossa.

Talentia on poliittisesti sitoutumaton, joten se ei tue rahallisesti ehdokkaita tai puolueita.

 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tellervo Tulisalo (SDP)
Koulutus: YTM
Ammatti: Sosiaalityöntekijä
Esittely: ”Olen kahden aikuistuvan nuoren ja kahden lapsen äiti. Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus on tärkeää. Haluan olla mukana kehittämässä omaa hyvinvointialuetta, jotta tällä alueella olisi mahdollisimman laadukkaat ja tasapuoliset palvelut.
Työskentelen sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja pidän tärkeänä sitä, että sosiaalialan ja erityisesti myös työntekijän ääni tulee kuulluksi. Sosiaalipalveluihin täytyy panostaa yhtä paljon kuin terveyspalveluihin. Työntekijöille täytyy varmistaa mahdollisuus tehdä työ laadukkaasti huolehtimalla asiakasmitoituksista ja riittävistä resursseista.”

Jouni Vallin (Perussuomalaiset)
Koulutus:  YTM
Ammatti: Vastaava kuraattori
Esittely: ”Olen perheellinen, ammattikoulumaailmassa työskentelevä, metsästystä harrastava ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaaliva realisti”.

Etelä-Savon hyvinvointialue

Marjaana Huhtinen (Suomen Keskusta)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Sosiaaliohjaaja
Verkkosivut: https://www.facebook.com/search/top?q=kunnanvaltuutettu%20marjaana%20huhtinen
Esittely: ”Olen 36-vuotias sosionomi (AMK). Perheeseeni kuuluu mies ja kolme peruskouluikäistä lasta. Olen kotoisin Rantasalmelta jossa asuin puolet elämästäni kunnes muutin Juvalle. Olen opiskellut Pieksämäellä, Mikkelissä ja Jyväskylässä.
Aluevaltuustossa tulisi mielestäni olla myös sosiaalialan ammattilaisia, joilla on kokemusta ja näkemystä laajasti hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeista. Pidän tärkeänä sitä, että jokaisessa kunnassa tulee olemaan jatkossakin sote-keskus. Lähipalveluita tarvitaan tulevaisuudessakin digitaalisten palveluiden rinnalla sekä tukea digipalveluiden käyttämiseen”.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Kainuun hyvinvointialue

Matti Heikkinen (Kokoomus sit.)
Koulutus: YTL, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Ammatti: lehtori
Verkkosivu: https://mjheikkinen.wordpress.com/
Esittely: ”Minä olen, koska me olemme. Olen sosiaalipoliitikko, johtaja ja opettaja. Innostun erilaisista strategioista ja haasteista. Erityisesti sosiaaliset ongelmat ja niiden yhteiskunnalliset kytkennät saavat minut syttymään.Olen työurallani työskennellyt heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Viimeiset 10 vuotta olen työskennellyt sosiaali- ja terveydenhuollon vaativissa johtamistehtävissä Kainuun sotessa. Olen vastannut laaja-alaisista sosiaalihuollon strategia-, kehittämis- ja muutostehtävistä sekä Kainuun alueella että kansallisesti. Käytän valtaa vastuullisesti”.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue


Sari Holmi (Kristillisdemokraatit)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Sosiaaliohjaaja
Esittely: ”Hyvinvoiva työntekijä mahdollistaa hyvinvointia asukkaille. Olen toiminut sote-kuntayhtymän henkilöstöfoorumissa kaksi vuotta sihteerinä ja lopulta puheenjohtajana ja sen myötä olen ymmärtänyt kuinka suuri merkitys valtuustolla on työntekijöiden oloihin. Tiedän myös hyvin, mitä sosiaalialan ja terveydenhuollon työntekijöille kuuluu ja haluaisin olla viemässä tätä tietoa eteenpäin ja mahdollistaa hyvinvointialueiden työntekijöiden pysyvyyteen ja saatavuuteen. Opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja sen myötä on tullut enemmän ymmärrystä sosiaalialan palveluiden järjestämisestä”.


Irene Piipponen (SDP)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Koulukuraattori
Verkkosivut: piipposenirene@gmail.com
Esittely: ”Olen koulukuraattori Hausjärveltä. Lähdin aluevaaleihin ehdolle, koska työn ja oman kokemuksen kautta näen hyvinvointialueiden kehittämisen erittäin tärkeänä. Olen työskennellyt vammaispalveluissa oppilashuollon lisäksi ja toiminut 19 vuotta vammaisen lapseni omaishoitajana. Lasten ja nuorten hyvinvointi, vammaisten palvelut, omaishoidon kehittäminen, toimiva terveydenhuolto ja sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuus ja työn tekemiselle hyvät edellytykset, tässä minulle tärkeät asiat”.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Keski-Suomen hyvinvointialue

Sirkku Ingervo (Vasemmistoliitto)
Koulutus: KM, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja
Ammatti: sosiaalityöntekijä, erityisopettaja
Verkkosivut: www.sirkkuingervo.fi
Esittely: ”Olen kahden aikuisen nuoren äiti ja kaupunginvaltuutettu Jyväskylästä. Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja erityisopettaja. Olen sitkeä laadukkaiden sote-palvelujen, hyvän sisäilman, yksinäisten ja yksinhuoltajien puolustaja. Sosiaalisektori ei saa jäädä terveyden varjoon. Kun henkilöstömitoitukset ja sote-alan palkat saadaan kuntoon, niin työntekijöitä riittää. Elämän suojelussa ihmisen ja ympäristön suojelu kulkevat käsikädessä. Päätöksenteossa tarvitaan kokemuksen ja osaamisen lisäksi myös Äidin sydäntä ja Naisen viisautta. Ollaan yhteydessä. Heikomman puolella! fb/ingervosirkku


Tuija Mäkinen (Vihreät)
Koulutus: YTM
Ammatti: Vastaava kuraattori
Esittely: ”Olen Tuija Mäkinen, 62, koulutukseltani sosiaalityöntekijä, lisäksi olen työnohjaaja. Olen toiminut kuusi kautta Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna eri luottamustehtävissä sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston jäsenenä. Lisäksi tärkeä oppi on ollut Keski-Suomen ensi- ja turvakodin hallitustyö, se on antanut ymmärryksen sosiaalialan vahvasta järjestötoimijasta. Olen tehnyt pitkän työuran opiskeluhuollossa vastaavana kuraattorina. Keskiössä on aina ollut lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tukeminen. Omat viisi lastani ovat aikuisia ja minulla on ilo olla myös mummo lastenlapsilleni”.


Linda Pippuri (Kokoomus)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Varhaiskasvatuksen opettaja
Verkkosivut: linda.pippuri@gmail.com
Esittely: ”Perheeseeni kuuluu kouluikäisiä lapsia sekä avopuoliso. Minulla on myös lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus. Työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota ja etsiä palkankorotuksien lisäksi ratkaisuja jotka tukevat työssäjaksamista. Vain hyvinvoivat työntekijät pystyvät pitämään muista huolta. Puolustan oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita. Minulle on tärkeää ihmisen osallisuuden edistäminen sekä monimuotoisten perheiden ja tilanteiden huomiointi palveluissa. Päätöksenteon tukena tarvitaan ammatillisen sekä kokemusasiantuntijuuden yhdistelyä”.


Jari Tuukkanen (Suomen Keskusta)
Koulutus: Sosionomi (YAMK)
Ammatti: Palveluesimies
Verkkosivut: jari@jarituukkanen.fi
Esittely:”Kiitos mielenkiinnostasi! Olen 46-vuotias aluevaaliehdokas Jyväskylästä, Keski-Suomessa olen elämästäni viettänyt yli 40 vuotta. Kaupungin lisäksi olen ollut myös pienen kunnan asukas ja palveluiden käyttäjä, ymmärränkin eri paikkakuntien palveluiden saatavuuden ja resurssien erot. Hyvinvointialueen palveluja ei saa rakentaa vain suurten kuntien ehdoilla, vaan kaikille on tarjottava yhtäläiset palvelut niin laadultaan kuin saavutettavuudeltaankin! Sosiaalialan ammattilaisena koen, että minulla on annettavaa kokemukseni ja osaamiseni myötä myös aluevaltuustossa. Lue lisää minusta nettisivuilta!

Riitta Tynjä (Suomen kommunistinen puolue)
Koulutus: KK
Ammatti: Sosiaalityöntekijä, eläkeläinen
Verkkosivut: https://www.riittatynja.net
Esittely: ”Haluan olla vaikuttamassa siihen, että sote-palvelut järjestetään julkisina lähipalveluina. Niitä ei tule yksityistää, eikä keskittää vaan palveluiden on oltava myös haja-asutusalueiden ihmisten ulottuvilla. Digipalveluilla ei kaikkea voi korvata. Sotessa ei saa unohtaa sosiaalipalveluja. Yhteys kunnan muihin palveluihin on tärkeä ja erityisesti rajapinnoissa yhteistyön tulee olla joustavaa ja toimivaa. Kunnan ja hyvinvointialueen kesken on vältettävä osaoptimointia.
Olen ollut yli 40 vuotta sosiaalityöntekijänä ja lähes 25 vuotta kaupunginvaltuutettuna.”

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Kymenlaakson hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Lapin hyvinvointialue

Anniina Kumpula (SDP)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Nuoriso-ohjaaja
Verkkosivu: https://anniinakumpula.wordpress.com/
Esittely: ”Olen Anniina Kumpula, 23-vuotias nuoriso-ohjaaja Kemistä. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Lähdin ehdolle aluevaaleihin, koska haluan edistää Lapin alueen sosiaali- ja terveyspalveluja seka pelastustoimea. Tärkeimpiä asioita minulle tulevissa aluevaaleissa tulevat olemaan mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävät resurssit, hoitotakuu ja sote-henkilöstön hyvinvointi.Olin ehdolla kesäkuun kuntavaaleissa ja toimin Kemissä SDP:n varavaltuutettuna, elinvoimalautakunnan jäsenenä, Meriva-säätiön varajäsenenä sekä Perämeren jätelautakunnan jäsenenä.”

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Hanna Huikari (Vihreät)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Koulutuspäällikkö
Verkkosivu: www.hannahuikari.fi
Esittely: ”Olen sosiaalialan ammattilainen, sosionomi AMK ja työskennellyt vuosia sosiaaliohjaajana aikuissosiaalityössä. Olen työskennellyt myös lastensuojelulaitoksessa, turvakodissa, kehitysvammaisten asumispalveluissa ja pitkäaikaistyöttömien parissa. Kokemusta kuntapolitiikasta ja vaikuttamistyöstä on kertynyt minulle jo monen vuoden ajalta vaativista luottamustehtävistä. Teemojani tulee olemaan sosiaalialan huomioiminen, alan ammattilaisten työhyvinvointi sekä työolot, asiakasnäkökulma, lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä kaikkien niiden huomioiminen, jotka eivät itse pysty pitämään puoliaan”

Pirkanmaan hyvinvointialue

Marko Olander (Suomen Keskusta)
Koulutus: Sosionimi (AMK), lähihoitaja
Ammatti: Ohjaaja (asumispalvelut)
Verkkosivu: https://www.facebook.com/groups/740681853479743
Esittely: Pirkanmaalaisten hyvinvointi ja turvallisuus ovat minulle hyvin tärkeitä asioita.
Kampanjateemani
1. Palveluverkko
2. Päihde- ja mielenterveyspalvelut
3. Neuvolat, omaishoito, ikäihmisten hoito
4. Sosiaalitoimi, lastensuojelu, toimeentulotuki, aikuissosiaalityö
Työkokemusta minulla on yli 10 vuotta vanhustyöstä, kotihoidosta ja vanhusten palvelukeskuksesta, ja lähes 10 vuotta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parista.

Pohjanmaan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tero Nevala (Vihreät)
Koulutus: YTM
Ammatti: Sosiaalityöntekijä
Verkkosivut: tero.nevala@gmail.com
Esittely: ”Olen oululainen sosiaalityöntekijä, työskentelen Oulun seudullisessa sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Tausta minulla on vahvasti lastensuojelussa, ja sosiaalialan työkokemusta on noin 16 vuoden ajalta”.

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Anne Roponen (Vihreät)
Koulutus: YTM, työhyvinvoinnin asiantuntija, sosiaalityöntekijä
Ammatti: Työkykykoordinaattori
Verkkosivut: www.anneroponen.fi
Esittely: ”Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Työskentelin pitkään koulukuraattorina, mutta nyt olen toiminut viidettä vuotta työkykykoordinaattorina Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän henkilöstöhallinnossa. Työtäni on työntekijöidemme työhyvinvointiin, työterveyshuoltoon ja työkykyyn liittyvät tehtävät.
Poliitikkona olen rautainen sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilainen sekä koulutuksen asiantuntija, joka korostaa varhaisen ja ennakoivan tuen tärkeyttä ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Haluan, että meillä kaikilla on hyvä elämä”.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Mirva Illi-Lampio (Kokomus)
Koulutus: Sosionomi (YAMK)
Ammatti: Erityisasiantuntija
Verkkosivut: illilampio@gmail.com
Esittely: ”Olen kokoomuksen valtuutettu Orimattilasta. Itselleni tärkeitä asioita päätöksenteossa ovat lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten asiat. Työskentelen sote-uudistus hankkeessa erityisasiantuntijana, vastaten perhekeskus kehittämisestä.
Tulevalla hyvinvointialueella palveiden tulee olla lähellä sekä helposti saatavilla. Ennaltaehkäiseviä palveluita tulee olla saatavilla ja omahoitoa tulee kehittää. Digitalisaatiota tulee myös hyödyntää entistä enemmän”.

Satakunnan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Ei vielä Talentialle ehdokkuudestaan ilmoittaneita

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Familia Raittola (Vihreät)
Koulutus: Sosionomi (AMK)
Ammatti: Sosiaalityön erityisohjaaja
Verkkosivut: www.facebook.fi/familiaraittolavihreat
Esittely: ”Rohkea ja monipuolinen sosionomi (AMK) Maskusta. Työkokemukseni kautta olen päässyt tutustumaan nuorisotyön, perhetyön, työllisyyspalvelujen sekä rikosseuraamustyön kenttiä eri puolella Varsinais-Suomea. Uskon yhteistyöhön ja ajattelen, että hyvinvointialueisiin siirryttäessä testataan työntekijöiden ja yhteisöjen kykyä toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Laadukkaiden palvelujen takana seisovat hyvinvoivat työntekijät. Muutokseen sisältyy mahdollisuus rakentaa sote-ammattilaisten hyvinvointia palvelurakenteiden, asiakasmäärien sekä johtamisen uudelleenorganisoinnin kautta”.

 

Jaa sivu