Talentian valtuustovaalit 2020

Talentian valtuustovaalit järjestetään 15.-31.5.2020. Jäsenistä koostuva, vaaleilla valittu liittovaltuusto käyttää Talentian ylintä päätösvaltaa. Valtuuston kausi on neljä vuotta. Lue lisää valtuuston tehtävistä.

Ehdolle valtuustovaaleihin

Valtuustovaaleihin voi lähteä ehdokkaaksi kuka tahansa jäsenmaksunsa suorittanut Talentian varsinainen jäsen (ml. opiskelijajäsenet, jotka ovat ehdolla omassa vaalipiirissään), jolla on itsensä lisäksi kaksi talentialaista ehdokkaaksi asettajaa. Ehdokkaasi asetutaan täyttämällä oheinen liittovaltuustovaalit2020_lomake ja lähettämällä sen Talentian toimistoon (Talentia ry, Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki). Lomakkeen on oltava perillä viimeistään 15.4.2020.

Lisäys 23.3.2020: Koronavirusepidemiasta ja kontaktien välttämisestä johtuen, ehdokkaaksi asettajien allekirjoitusten kerääminen ehdokasasettelulomakkeelle saattaa olla tavanomaista hankalampaa. Allekirjoitukset voi kerättää välittämällä tämä lomake asettajille, jotka toimittavat sen ehdokkaaksi asettautuvalle.  Tarkemmat ohjeet lomakkeessa: Ehdokasasettelulomakkeen asettajan allekirjoituslomake

Äänestysaika on toukokuussa

Ennen toukokuun puoliväliä jokainen Talentian jäsen saa postissa ehdokaslistan, äänestyslipun ja palautuskuoren. Ehdokaslistalla ovat jäsenten asettamat ehdokkaat.

Voit valita, äänestätkö postitse vai sähköisesti Talentian verkkosivujen kautta, jolloin tarvitset käyttöösi äänestyskuoressa tulleet tunnukset. Äänestysaika on 15.-31.5.2020.

Ketä voi äänestää

Äänestä oman vaalipiirisi ehdokasta. Vaalipiirisi on se alueyhdistys, johon kuulut. Jos olet opiskelija, käytät ääntäsi opiskelijoiden vaalipiirissä, joka on koko maa. Opiskelijat äänestävät omat opiskelijaedustajansa kahden vuoden kaudeksi liittovaltuustoon. Äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka on merkitty jäsenrekisteriin 1.3.2020 ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Liittovaltuuston koko

Talentian liittovaltuuston koko määräytyy sen mukaan, kuinka paljon vaalipiireissä oli jäseniä 31.12.2019. Valtuustoon valitaan jokaisesta vaalipiiristä yksi edustaja alkavaa 500 jäsentä kohti. Varajäseniä valitaan kaksi kertaa tämä määrä.

Opiskelijat valitsevat valtuustoon 4 edustajaa ja heille enintään 8 varajäsentä.

Valtakunnallisten yhdistysten asema on turvattu siten, että ellei valtakunnallinen yhdistys saa yhtään jäsentään mistään vaalipiiristä edustajaksi valtuustoon, saa yhdistys nimetä valtuustoon yhden edustajan ja hänelle kaksi varajäsentä.

 

Jaa sivu