SoteDialogit hanke – johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

SoteDialogit hanke

Talentia on mukana kolmivuotisessa SoteDialogit hankkeessa. Hankkeessa kehitetään osallistavin ja dialogisin menetelmin vanhuspalvelujen ja lastensuojelun työtä, työyhteisöjä ja johtamista.

Hankkeessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä ovat osallistuvien työpaikkojen henkilöstön ja niiden asiakkaiden kokemat uudistumisen tarpeet?
– Minkä asioiden osaamisessa ja johtamisessa pitää uudistua ja muuttua? Mitä kannattaa säilyttää? Mistä kannattaa luopua?
– Millaista johtamisosaamista tarvitaan?
– Millainen työnantajan, johdon ja esimiesten tarjoama tuki edistää henkilöstön jaksamista, työkyvyn ja hyvinvoinnin turvaavan osaamisen rakentumista sekä tuottavaa ja laadukasta työtä?
– Millaista tukea johto ja esimiehet tarvitsevat?

SoteDialogit hanke toteutetaan 2019 -2021 ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (STM koordinoi).

Tutustu hankkeeseen: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/ihmiset/esittely/

Hankkeen yhteyshenkilöt: https://projects.tuni.fi/sotedialogit/yhteystiedot/

Ajankohtaista

Hankkeen kehittäjät tapasivat 22.1.2019 >>

 

 

Jaa sivu