Toimintasuunnitelma 2022

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sosiaalityön asiantuntijuutta, ammatillista edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa.

Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi

 • jäsenkokouksia ja teemakokouksia ammatillisista asioista
 • koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja virkistystoimintaa
 • antaa lausuntoja ja kannanottoja ammatillisista asioista
 • järjestää asiantuntija- ja päättäjätapaamisia sosiaalityötä, palvelurakennetta ja yhteiskunnallista muutosta koskevissa asioissa

 

 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITE

 

 • Tehdä näkyväksi ja vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuutta
 • Vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien oikeuksien toteutumiseen
 • Toimia ammatillisen keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumina

 

 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET V. 2022

 

 • Sosiaaliturvauudistukseen ja sote-uudistukseen vaikuttaminen
 • Lasten ja perheiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden palveluvelan seuranta
 • Yhdistystoiminnan kehittäminen sosiaalisen median avulla lisäämällä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, tunnettavuutta ja sisällön tuottamista yhdessä jäsenistön kanssa

 

 1. YHDISTYKSEN TOIMINTA

 

 • Jäsentoiminta
 • Järjestetään jäsenistölle avoimet hallituksen hybridikokoukset 8-10 kertaa vuodessa sekä sääntöjen mukaisesti kevät- ja syyskokoukset
 • Järjestetään painopistealueisiin liittyen vähintään kolme teemakokousta
 • Toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter)
 • Ylläpidetään yhteyttä opiskelijatoimintaan sekä muihin sidosryhmiin
 • Tuetaan jäsenistöä osallistumaan ammatillisiin koulutustapahtumiin
 • Tehdään aktiivista jäsenhankintaa ja seurataan kokonaisjäsenmäärän kehittymistä

 

 • Tiedottaminen

 

 • Laaditaan viestintäsuunnitelma jäsenistön ja hallituksen välistä ammatillista vuoropuhelua, verkostoitumista, yhteisten sisältöjen tuottamista ja jakamista varten sosiaalisen mediassa
 • Nimetään vastuuhenkilöt sosiaalista mediaa (Facebook, WhatsApp, Instagram), sähköisiä jäsenkirjeitä ja kotisivuja, Webropol-kyselyitä, podcasteja, Teams-hybridikokouksia sekä Postiviidakkoa varten
 • Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta kotisivuilla, sähköisillä jäsenkirjeillä (4 krt/v), podcasteilla (2 krt/v) sekä sosiaalisessa mediassa
 • Annetaan kannanotot ja lausunnot tiedoksi jäsenistölle, Uraverkostolle, Talentialle sekä päätöksentekijöille ja medialle teeman mukaisesti

 

 • Sidosryhmäyhteistyö

 

 • Osallistutaan ammatilliseen ja järjestölliseen edunvalvontaan Talentian liittovaltuustossa, hallituksessa ja työryhmissä
 • Tuetaan jäsenistön osallistumista Talentian asiantuntijapäiville 8.-9.3.2022 Tampereella ja 4.10.2022 Oulussa sekä järjestetään asiantuntijapäiville yhdistystoiminnan esittelypöytä
 • Osallistutaan Talentian yhdistysten toimihenkilöille tarkoitetuille koulutuspäiville. Lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuu Puheenjohtajapäiville.
 • Osallistutaan Sosiaalityön tutkimuksen seuran Sosiaalityön tutkimuksen päiville 17. -18.2.2022 Jyväskylä
 • Tehdään aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä Talentian valtakunnallisten ja alueellisten yhdistysten kanssa sosiaalityötä koskien

 

 • Vaikuttamistoiminta

 

 • Järjestetään keskustelutilaisuus lastensuojelusta yhdessä lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen ja Talentia Pirkanmaa ry:n kanssa
 • Järjestetään teemakokous lastensuojelun laitoshoidon yksityisestä palvelutuotannosta asiantuntijana väitöskirjatutkija Heikki Ranta
 • Otetaan kantaa sosiaalialan lakiehdotuksiin
 • Seurataan erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien palvelutarpeiden toteutumista ja sosiaalityöntekijöiden työolosuhteita työelämäkuulumisten avulla
 • Kutsutaan Talentia ry:n puheenjohtaja Jenni Karsio keskustelemaan sosiaalihuollon palveluiden aseman turvaamisesta sote-uudistuksessa

 

 • Yhdistystoiminnan kehittäminen

 

 • Tehostetaan yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sosiaalisessa mediassa viestintäkoulutuksen avulla
 • Järjestetään Eloseminaari ajankohtaisesta ammatillisesta teemasta
 • Järjestetään arkistoseminaari yhdistyksen valokuvien kokoamiseksi, minkä jälkeen yhdistyksen arkisto toimitetaan Toimihenkilöarkistoon