Toimintakertomus 2019

SOSIAALITOIMEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT RY

 

TOIMINTAKERTOMUS 2019

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

 

Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n valtakunnallinen sosiaalityöntekijäyhdistys. Jäsenkriteerinä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus tai opiskelu sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.

 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sosiaalityön asiantuntijuutta, ammatillista edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa.

 

YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2019

 

Yhdistyksen toiminnan painopisteenä v. 2019 oli tehdä tunnetuksi jäsenistölle ja sidosryhmille 60 vuotta täyttävän Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät ry:n ammatillista asiantuntijuutta ja vaikuttamistoimintaa liittyen ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin muutoshaasteisiin.

 

Yhdistyksen juhlavuoden aikana toiminnassa painottui juhlaseminaarin teeman mukaisesti sosiaalisesti kestävä kehitys sekä yhdistystoiminnan kehittäminen mm. yhdistysesitteen uudistaminen, ansioituneiden jäsenten palkitseminen ja yhdistystoiminnan arkistoaineiston kokoaminen.

 

HALLITUKSEN TOIMIHENKILÖT

 

Puheenjohtaja                             Teija Virtanen

Varapuheenjohtaja                     Sari Savikko

Sihteeri                                          Aila Nyberg-Kork

Taloudenhoitaja                           Ritva Heiman

Jäsensihteeri                               Raili Tuppurainen

Tiedotusvastaavat                      Marja-Riitta Lehtinen ja Heikki Ranta

 

Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet

Tarja Hallami                               Virva Karttunen

Päivi Jokinen                              Suvi Krok

Marja-Riitta Lehtinen                Pirkko Niemi

Aila Nyberg-Kork                       Riikka Sujamo

Kyllikki Klemm                            Riina Helin

Pirjo Paananen                           Raili Tuppurainen

Sari Savikko                                Outi Viitaharju

Heikki Ranta                               Raili Wiander

 

Toiminnantarkastajat                  Arnevi Lehto ja Ritva Vuorimäki

 

HALLITUKSEN TOIMINTA

 

Yhdistyksensääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.4.2019 ja syyskokous 30.11.2019. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa. Hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille.

 

Sähköisiä jäsentiedotteita oli 3 kpl. Tiedotteiden sisältö koostui puheenjohtajan puheenvuorosta, ajankohtaisista tapahtumailmoituksista sekä linkistä yhdistyksen kannanottoihin ja lausuntoihin. Tiedotusvastaavat Marja-Riitta Lehtinen ja Heikki Ranta vastasivat yhdessä yhdistyksen kotisivujen päivityksestä, facebook -sivuista ja jäsentiedotteista. Lisäksi yhdistykselle avattiin Twitter-tili.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 31.12.2019 1349 jäsentä. 31.12.2018 jäsenmäärä oli 1327 jäsentä. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärä kasvoi 22 jäsentä.

 

Hallituksen toimintaa suuntasi yhdistyksen juhlavuoden vietto. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari sekä uudistettiin yhdistyksen viestinnän visuaalinen ilme. Hallitus kiinnitti erityistä huomiota yhdistystoiminnan sisällön ja imagon kirkastamiseen. Hallituksen mielestä yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sosiaalityön asiantuntijuutta, ammatillista edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa. Yhdistyksen toiminnan tunnuslauseena on: ammatillinen edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, mikä edellyttää aktiivista ja aloitteellista jäsentoimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

 

TALOUS

 

Yhdistyksen talous perustui Talentian jäsenmaksupalautteisiin, toiminta-avustukseen ja TJS:n myöntämään 68 euron avustukseen.

 

Tilikauden tulos 1.1.2019 – 31.12.2019 oli + 5272,46 euroa. Yhdistyksen pankkitilin saldo 31.12.2019 oli + 37543,04 euroa.

 

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

 

Kannanotot ja lausunnot

 

  1. Yhdistyksen vastaus Talentian kyselyyn liittovaltuuston koon määräysperusteiden muuttamisesta

 

Yhdistys hyväksyi koeäänestyksen jälkeen, että liittovaltuuston määräytymisperuste muutetaan vaalipiireittäin 1 edustaja 600 jäsentä kohden, kun nykyinen määräytymisperuste on 1 edustaja 500 jäsentä kohden.

 

Muutosesityksen arvioitiin tehostavan liittovaltuuston toimintaa ja kustannusten säästöä, mutta muutoksen uhkana koettiin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kaventuminen.

 

  1. TASO ry:n ja Talentian liittovaltuuston opiskelijoiden aloite liittovaltuustolle Eettistä ja ekologista toimintaa ilmastokriisiä vastaan

 

Yhdistys totesi, että aloite on ajankohtainen. Sitä vastoin aloitteessa esitetyistä keinoista ei oltu yksimielisiä, minkä vuoksi yhdistyksen hallitus päätti olla allekirjoittamatta aloitetta.

 

 

Juhlaseminaari 4.10.2019 Työväenmuseo Werstas

 

Juhlaseminaarin aiheena oli Sosiaalisesti kestävä kehitys. Seminaarissa sosiaalisesti kestävää kehitystä käsiteltiin ekologisen kriisin, yhteiskunnallisen muutoksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

 

YTT Satu Ranta-Tyrkön aiheena oli Sosiaalityö ja ekologinen kriisi ja YTT Anna Metterin aiheena oli Sosiaalityön vastaus yhteiskunnalliseen muutokseen: ihmistä lähelle tuleva, jalkautuva, yhteisöllinen ja rakenteisiin vaikuttava sosiaalityö. PhD Johanna Ahola-Launosen aiheena oli Vastuulliset ja vastuuttomat – intuitiosta oikeudenmukaisuuteen.

 

Seminnaariin osallistui 31 yhdistyksen jäsentä sekä sidosryhmien edustajia.

 

Juhlaseminaarissa palkittiin ansiomerkein ansioituneita yhdistystoiminnan aktiiveja. Hopeisen ansiomerkin kultalehvin sai Pirkko Niemi, Pirjo Paananen, Jarl Spoof ja Teija Virtanen. Hopeisen ansiomerkin sai Tarja Hallami, Suvi Krok, Marja-Riitta Lehtinen ja Leena Lindholm.  Juhlaseminaarissa esiintyi Ukentlemen.

 

Lisäksi hallitus (18 henkilöä) osallistui juhlaillallisille ravintola Kajossa ja oli majoitettuna hotelli Tammerissa. Juhlaseminaarin kokonaiskustannukset olivat 7011,36 euroa,

 

YHDISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

  1. – 17.2.2019 Arkistoseminaari Sastamala

Seminaariin osallistui viisi hallituksen jäsentä. Arkiston kokoaminen käsitti koko yhdistyksen 60-vuotisen historian, mutta on vielä osin kesken. Kun arkistoaineisto saadaan koottua, se toimitetaan Toimihenkilöarkistoon.

 

2.3.2019 Talentian ja jäsenyhdistyksen sopimus yhteisrekisteristä

Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat sopimuksen yhteisrekisteristä ja siitä miten yhdistystoiminnassa käsitellään henkilötietoja.

 

2.3.2019 Uusien yhdistysesitteiden tilaus (300 kpl) Nokia Copy-Offset

Yhdistysesitteen visuaalisen ilmeen suunnitteli Lumi Hartikainen, jolle maksettiin suunnittelusta kulukorvaus. Hallitus vastasi jäsenesitteen sisällön tuottamisesta.

 

30.3.2019 Talentian jäsensihteerikoulutus

Koulutukseen osallistui jäsensihteeri Raili Tuppurainen.

 

6.4.2019 Tietojen ilmoittaminen Tulorekisteriin yhdistystoiminnassa

Taloudenhoitaja valmistelee tulorekisterin käyttöönottoa 1.1.2019 alkaen koskien yhdistyksen toimihenkilöille maksettavia palkkioita ja matkakorvauksia.

 

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

 

Hallituksen jäsenistä Outi Viitaharju osallistui Talentian liittovaltuuston kokouksiin 27. -28.4.2019 ja 22. -24.11.2019 ja Päivi Jokinen 27. -28.4.2019.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenistä Sari Savikko on Talentian työelämätoimikunnan jäsen ja Heikki Ranta järjestötoimikunnan jäsen.

 

Talentian puheenjohtajapäiville 8. -9.2.2019 osallistui varapuheenjohtaja Sari Savikko ja 3. -4.10.2019 puheenjohtaja Teija Virtanen.

 

5.3.2019 Talentia 70 vuotta iltajuhla Hotelli Torni

Yhdistyksen edustajina juhlaan osallistuivat Teija Virtanen, Päivi Jokinen, Aila Nyberg-Kork, Pirjo Paananen ja Outi Viitaharju. Lisäksi Aila Nyberg-Kork osallistui yhdistyksen edustajana Sosiaalialan asiantuntijapäiville (1 pv)

 

Talentian asiantuntijapäivien 10. -11.3.2020 sisältötyöryhmä.

Päivi Jokinen nimettiin 25.5.2019 ryhmään yhdistyksen edustajana. Ryhmä päättää asiantuntijapäivien ohjelmasisällöstä ja hyvä käytäntö – palkinnosta.

 

14.5.2019 STM:n selvityshenkilöryhmän loppuraportti Kirkastuuko sosiaalityön paikka?

 Tiedotustilaisuuteen osallistui yhdistyksen edustajana Pirjo Paananen.

 

5.10.2019 SOLA ry 30-vuotijuhla

Päivi Jokinen osallistui yhdistyksen edustajana juhlaan.