Opintomatka Skotlantiin 27.9-1.10.2017

Tietoja Skotlannista:
– Skotlanti on varsin vauras alue, mutta tulot ja hyvinvointi jakautuvat hyvin epätasa-arvoisesti
– 25 % lapsista elää köyhyydessä
– kirkolla ja hyväntekeväisyydellä on suuri rooli

Torstai 28.9.2017
Torstain keskustelutilaisuus pidettiin Serenity Cafe´ssa, jonka työntekijät ovat kuntoutuvia päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Tilaisuudessa oli tiukka ohjelma klo 9.30 – 16. Alun perin suurimmaksi haasteeksi arvioimme skotlannin murteen. Haasteellisinta oli kuitenkin käsitteiden sisältö, tuttukin sana saattaa tarkoittaa ihan eri asiaa eri yhteiskunnallisessa todellisuudessa.

Serenity Cafeśsa tapasimme mm. Skotlannin parlamentin johtavan sosiaalityön neuvonantajan Iona Colvinin, Skotlannin sosiaalityöntekijäliiton (SASW) puheenjohtajan Trisha Hallin, Edinburghin kaupungin lasten palvelujen johtajan Andy Jeffriesin, Children on Scotland (kattojärjestö 500 organisaatiota julkiselta, vapaaehtoiselta ja yksityiseltä sektorilta) johtajan Marion McLeodin.

Aberdeen hyväntekeväisyysyhdistyksen tukea pienten lasten perheille esitteli Winnie Delaney. Tuki oli hyvin saman tyyppistä kuin perhetyöntekijät tekevät.

Anna O´Reilly (Children 1st, Scotland´s National Children Charity) kertoi Stop to Listen -hankkeesta. Tavoitteena on, että lapsi/nuori voisi puhua turvalliselle aikuiselle mieltään painavista huolista, kuten esim. seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jolloin hyväksikäyttäjä joutuisi vastuuseen ja lapsen kuntoutuminen voi tapahtua ilman riskiä hyväksikäytön jatkumiselle

Skotlannin sosiaalityöntekijäliitolla n. 1500 jäsentä, n. 20 % kuuluu liittoon. Ei saa rahoitusta valtiolta joten hyvin itsenäinen asema. Liitto kuuluu Britannian sosiaalityöntekijäliittoon (BASW) ja sosiaalityöntekijöiden maailmanliittoon (IFSW).

Lastensuojelu Skotlannissa
– Children´s act 1994, Hearing act 2011, Named person 2014
– Nimetty henkilö (Named person): Nimetty henkilö kaikille lapsille ja perheille tarkoitetuissa palveluissa toimiva systeemi, jonka tavoitteena on varmistaa että lapsen/nuoren hyvinvointi kehittyy oikeaan suuntaan. Kun lapsi tai nuori siirtyy toiseen yleisen palvelun yksikköön, nimetty henkilö siirtää lapsen/nuoren hyvinvoinnin kannalta tarvittavat tiedot uuden yksikön nimetylle henkilölle (esim. äitiyspalvelut, terveydenhoitaja, koulun johtaja jne.)
– Hearing system 2011: Lasten kuulemisjärjestelmä on osa oikeudellista ja hyvinvointijärjestelmää. Children´s panel koostuu: kolmesta tehtävään koulutetusta henkilöstä (eivät välttämättä ole ammattilaisia), lapsen edustajasta, lapsesta, hänen laillisesta huoltajastaan sekä paikallisen sosiaalityön yksikön edustajasta. Lapsen edustaja ei osallistu päätöksentekoon, mutta käyttää tarvittaessa puhevaltaa. Hän vie tarvittaessa asiaa oikeudessa eteenpäin.
– kesäkuussa 2016 yli 17 000 lasta oli sosiaalityössä (looked after huolenpidon alla), näistä 2700 oli tiiviimmässä lastensuojeluasiakkuudessa (child protection register), 88 nuorta oli erityisestä huolenpitoa vastaavassa suljetussa hoidossa (secure care accomodation)
– Huolenpidon alla olevat lapset asuivat: kotona vanhempiensa kanssa 3900 lasta, lähiverkostossa 4300, sijaisperheessä 5400, adoptio 250, laitoksessa 1500
– jälkihuolto periaatteessa 25 vuotiaaksi saakka, mutta käytännössä lastensuojelu ei työskentele yli 16 v kanssa ainakaan vastentahtoisesti. Täysi-ikäisyysraja on 18 vuotta.
– sosiaalityöntekijöillä Edinburghissa n. 80 – 90 lasta/työntekijä
– paljon päihde- ja mielenterveysongelmia
– kuritusväkivaltaa ei ole kielletty
– koulu alkaa 4 – 5 vuotiaana, koulut ovat hyvin eritasoisia.
– kaikille alle kouluikäisille pyritään tekemään terveystarkastus
– rikoksiin syyllistyneet lapset ja nuoret rikosoikeudellisessa käsittelyssä

Stirlingin yliopisto perjantaina 29.9.2017:

Sosiaalityön koulutus:
– Skotlannissa on useita yliopistoja, joissa järjestetään sosiaalityön koulutusta (mm. Stirling, Edinburgh, Glasgow, Aberdeen)
– nähdään tarkeäksi, että tiede ja käytäntö ovat jatkuvassa yhteistyössä
– sosiaalityöntekijän bachelor-opiskelu kestää n. 3 vuotta ja vuoden työharjoittelu kentällä
– mahdollisuus tohtoriohjelmaan sen jälkeen
– Stirlingin yliopiston opettajat ovat sosiaalityöntekijöitä
– Sosiaalityöntekijät on rekisteröity vuodesta 2001 alkaen. Heidän on vuosittain rekisteröidyttävä uudelleen, rekisteröinti maksaa 30 £. Rekisteröidyllä sosiaalityöntekijällä on velvoite pitää yllä ammattitaitoa ja hänen on pystyttävä selvittämään, miten on toiminut käytännön sosiaalityössä.
– Rikosrekisteriote on esitettävä 3 vuoden välein.

Tutkimuksia:
Food for Thought (Samantha Punch): ruuan merkitys lastensuojelulaitoksessa
– tutkimukseen haastateltiin 16 lasta ja nuorta kolmesta lastensuojelulaitoksesta.
ruualla on paljon muitakin merkityksiä lastensuojelulaitoksessa kuin ravitsemus. Ruokaan liittyy paljon sääntöjä ja tapoja, hyviä ja huonoja, reiluja ja epäreiluja. Ruoka voi toimia rangaistuksena, sen kautta voi ilmaista tunteita jne. Ruualla voi tarjota lapselle huolenpitoa ja välittämistä. Skotlannissa (Britanniassa) laki kieltää lastensuojelulaitoksen työntekijöitä koskemasta lapsiin. Kun halaaminen ja silittely ei ole mahdollista, ruoka voi toimia välittämisen merkkinä.
– Food for Thought materiaali on käännetty myös suomeksi (maksullinen)

Little Things (Helen Whincup)
– noin 1/3 lastensuojelun valvonnassa olevista lapsista asuu vanhempiensa ja läheistensä kanssa kotona. Tutkimus lähti selvittämään, mitä sosiaalityöntekijä tekee kotona valvottavien lasten kanssa.
– Skotlannissa ei ole Suomen sosiaaliohjaajia vastaavia työntekijöitä. Sosiaalityöntekijät ovat lasten ja perheiden lähityöntekijöitä,
– sosiaalityöntekijän on rakennettava suhde lapsen vanhempaan, koska hän on portinvartija lapsen kanssa työskentelyyn.
– Vaikka sosiaalityöntekijän ei ole mahdollista tavata lasta kovin usein tai pitkää aikaa kerrallaan, pitää hänen kantaa lasta mukanaan. On tärkeää muistaa pieniä lapselle tärkeitä asioita kuten Disney prinsessat tai lapsen lempisuklaa. Tärkeää on viestittää, että muistan asioita joita kerrot ja järjestän sinulle aikaa.

Working with Risk and Uncertainty (Riski ja epävarmuus) (Duncan Helm)
– Baby-Peter lapsen kuolemasta syytettiin sosiaalityöntekijöitä ja lakia muutettiin
– Riski = tietää, mitä tapahtuu
– Epätietoisuus = ei tiedä mitä tapahtuu
Lastensuojelussa työskennellään epätietoisuudessa. On otettava kohtuullista riskiä, mutta kaikki asiat eivät voi olla tiedossa eikä kaikkiin asioihin voi vaikuttaa.

Vaikka ohjelma oli tiivis ja intensiivinen, jäi meille aikaa matkalla tutustua myös Edinburghin nähtävyyksiin. Haggista ja whiskyä tuli maisteltua ja skottiruutukuoseja ihailtua. Säkkipillinsoittoakin kuulimme. Etukäteen meitä oli varoitettu, että Skotlannin sää syys-lokakuussa on sateinen ja kylmä. Aurinko paistoi kuitenkin lähes koko matkan!