Valta ja hyvä sosiaalinen asema sokaisee!

VALTA JA HYVÄ SOSIAALINEN ASEMA SOKAISEE!

Budjettiriihessä todettiin, että sosiaali-ja terveyspalveluita tulee vahvistaa.
Miten? Konkretiaa ei tuotu esiin.
Sosiaali-ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle ja hoidettavaksi v.2023.
Päähuomio mediassa on nyt maakuntavaltuustot ja toimenpidesuunnitelmat uuden organi-
saation toiminnasta.
Tehdään suunnitelmia sinne siirtyvien työntekijöiden palkkojen harmonisoinnista. Toki tärkeää työtä sekin.

Huolestuttavaa, jos päätöksenteko keskittyy harvoille, jotka jo nyt istuvat monella pallilla.
Keskiöön pitäisi nostaa perusturvan taso, josta Suomi on saanut huomautuksia sen riittämät-
tömästä tasosta. Kysymys on ihmisoikeudesta, siitä, että voi tyydyttää elämisen perustarpeet.

Tikun nokkaan nostetaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kohdistyvat heikennykset.
Ja muut sosiaaliturvaetuudet.

Ovatko päättäjämme/kansanedustajat ja ministerit täysin vieraantuneet käsitteestä köyhyys?

Missä on se solidaarisuus, että heikommin pärjäävistä pidetään todella huolta?
Valtakunnan päättäjistämme suuri osa on hyvin varakkaita, hyvin toimeentulevia.

Kielenkäyttö on välillä kovaa ja rasistista heitä kohtaan, jotka tarvitsevat eniten yhteiskun-
nan tukea ja myös taloudellista sosiaaliturvaa.

Toivon todella, että sote selkiyttää palveluita ja niiden saantia oikea-aikaisesti.
Myös palveluohjaus pitäisi nostaa keskeisemmäksi. Kaikki ihmiset eivät tiedä, mihin heil-
lä on oikeus ja miten toimia sen saamiseksi.

Tiedotus takkuaa. Monen kunnan sivuilla on niin vaikea selkoisesti palvelut ja haastat-
telemieni ihmisten mukaan pahinta, kun ei saa palvelua kasvotusten tai puhelimitse.

Juhlapuheiden aika on ohi, nyt pitäisi tulla konkreettisia toimia paremman elämän puolesta..

Pirkko Niemi
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti
Nokia