Vuosikokous 13.2.2019 Helsingissä

Vuosikokous 13.2.2019 Helsingissä

SOSIAALIJOHTO – SOCIALLEDNING RY:N VUOSIKOKOUS

KOKOUSKUTSU/ASIALISTA

Aika: Keskiviikko 13.2.2019 kello 16.30

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan vaali
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Toimintakertomus vuodelta 2018
 6. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 8. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2019
 9. Hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä päättäminen
 10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta eroavien ja erovuoroisten osalta sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valinta
 11. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 12. Jäsenmaksun määrääminen vuodeksi 2019
 13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 14. Talousarvio vuodelle 2019
 15. Yhdistysten kokousten koollekutsumisesta päättäminen
 16. Kokouksen päättäminen

HALLITUS