Sosiaalialan ammattilainen ansaitsee hyvän työelämään

Sosiaalialan ammattilainen ansaitsee hyvän työelämän

1. Sosiaalialan asiakastyöhön on säädettävä sitovat, tutkittuun tietoon perustuvat asiakasmitoitukset.
Työntekijällä pitää jäädä aikaa myös verkosto- ja asiantuntijatyöhön.

Lue lisää: Talentian mitoistussuositukset

2. Sosiaalialan kelpoisuuksista ei saa enää tinkiä.
Palveluiden vaikuttavuus ja asiakkaiden oikeusturva ovat vaarassa, jos sosiaalihuollon kelpoisuuksia edelleen väljennetään. Vaativa ja vastuullinen sosiaalialan työ vaatii korkeaa koulutusta ja osaamista. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen on tunnistettava työmarkkinoilla nykyistä paremmin.

Lue lisää: Työnjako-malli

3. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän asemaa on parannettava.
Työntekijällä on oltava aidosti yhdenvertaiset oikeudet esimerkiksi työterveyshuoltoon ja täydennyskoulutuksiin. Määräaikaisella työntekijällä on oltava irtisanoutumisoikeus tilanteessa, joissa hänelle tarjotaan toistaiseksi voimassaolevaa tai muuten ehdoiltaan parempaa työsuhdetta.

4. Lainsäädännön pitää nykyistä vahvemmin ja selkeämmin turvata työntekijän oikeus täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin sekä työn kannalta välttämättömiin ammatillisiin koulutuksiin.
Työnantaja on velvoitettava korvaamaan koulutusten kustannuksia. Aikuiskoulutustuen tasoa on korotettava ja tuen enimmäiskestoa on pidennettävä.

Lue lisää: Talentian täydennyskoulutuskysely

Jaa sivu