Kokousten pöytäkirjat

Kokousten pöytäkirjat

Pöytäkirja

Talentia Satakunta ry sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 27.3.2019 klo: 17.30

Paikka: Ravintola Merry Monk Reposaari, Satamakatu 20, Pori

1 § Kokouksen avaus puheenjohtaja Tuula Saarinen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osalliset tervetulleeksi. Puheenjohtaja kertoi myös yhdistyksen toiminnasta. Esiteltiin yhdistyksen hallituksen jäsenet ja liittovaltuutetut. Kokouksen alussa kerrottiin myös hallitustyöskentelystä ja kannustettiin osallistujia tuomaan ideoita toimintaan ja osallistumaan hallitustyöskentelyyn.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Mattila ja sihteeriksi Anna Isoviita.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillisesti koolle kutsuttu Talentia-lehdessä 1.3.2019 ja Postiviidakko-järjestelmällä.

4 § Valitaan pöytäkirjan tarkistajat (2) ja muut toimihenkilöt

Valittiin seuraavat kokouksen toimihenkilöt:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Silvennoinen ja Marika Paunu.

5 § Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto

Anna Isoviita esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018. Se oli nähtävänä kokouksessa ja liitetään verkkosivuille www.talentia.fi/satakunta.

Tuula Saarinen esitteli toiminnantarkastuspöytäkirjan ja tilinpäätöksen. Ne olivat nähtävänä kokouksessa.

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Jäsen Anne Salin esitti hallitukselle vastuuvapauden myöntämistä. Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuodelta 2018.

7 § Päätetään hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Vuosittaiset kulukorvaukset päätettiin pitää aiemmalla tasolla:

Puheenjohtaja 600,00 €

Sihteeri 400,00 €,

Rahastonhoitaja 200,00 €

Vieatintävastaava/viestintäryhmä (3) 300,00 € eli 100,00 €/henkilö

Jäsensihteeri 400,00 €

Työtaistelupäällikkö 250,00 € ja varahenkilö 100,00 € (mikäli joutuvat tehtäviin)

Opiskelijavastaava 150,00 € /hlö

Lisäksi varapuheenjohtajalle 100,00 € (mikäli toimii puheenjohtajan

sijaisena).

 

8 § Päätetään muista hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämistä asioista, mikäli niitä on määräajassa esitetty

Muita asioita ei ole kokoukselle esitetty.

9 § Muut asiat

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Johanna Mattila päätti kokouksen klo 17.55.

 

 

Pöytäkirja

Talentia Satakunta ry

Hallituksen kokous

Aika: 23.4.2019 klo: 17.30

Paikka: Koskin koulu, Kullaa, Koskitie 2, Kullaa

39 § Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen avasi kokouksen klo 17.38. Todettiin läsnäolijat.

40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

41 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 18.3.2019 pöytäkirja.

42 § Uudet ja poistetut jäsenet maaliskuu 2019

Maaliskuussa 2019 7 uutta jäsentä, joista 4 oli varsinaista jäsentä ja 3 opiskelijaa. Poistettuja jäseniä oli 9.

43 § Taloudellinen tilanne /Kati

Rahastonhoitaja Kati Armia esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

44 § Juhlatoimikunnan tilannekatsaus

Matleena Niekka ja Riikka Lammi esittelivät kaksi valikoitunutta vaihtoehtoa juhlan rakenteeksi. Käytiin keskustelu ja päätettiin yksimielisesti, että juhla pidetään Ravintola&Bar Terracessa 28.9.2019. Juhlatoimikunta hoitaa graafisen suunnittelun.

Keskusteltiin omavastuuosuudesta. Aiemmin päätettiin, että juhlan omavastuu / osallistuja olisi 20 euroa. Nyt kuitenkin kustannusarvio on olennaisesti alentunut, joten pitkän kustannuslaskennan jälkeen päädyttiin alentamaan omavastuuosuutta 10 euroon, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Päätettiin lisäksi, että ohjelmaan osallistuville / juontajille annetaan vapautus omavastuuosuudesta (Riikka Lammi, Matleena Niekka, Minka Leino-Holm ja Jenni Laurila).

Juhla järjestetään maksimissaan 100 hengelle ja ilmoittautumiset ajastetaan ohjelman valmistumiseen.

Anna Isoviita kerää osallistujille Talentia-kassit.

45 § Susanna Pelanderin viesti Tuulalle

Puheenjohtaja Tuula Saarinen kertoi keskustelleensa sopimusasiantuntija Susanna Pelanderin kanssa suunnitelmista Suomi Areenalla nukkekampanjan hengessä. Tuula Saarinen ja Riikka Lammi tapaavat perjantaina 26.4.2019 Susannaa.

46 § Muut asiat

Sopimus rekisterinpidosta

Anna Isoviita kertoi Talentian tarjoamasta rekisterinpitosopimuksesta.  Puheenjohtaja Tuula Saarinen valtuutettiin solmimaan sopimus Talentia ry:n kanssa.

Suklaasuukot

Päätettiin tilata 3000 kpl suklaasuukkoja. Anna Isoviita hoitaa tilauksen.

47 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.38

 

Pöytäkirja

Talentia Satakunta ry

Hallituksen kokous

Aika: 10.6.2019 klo 17:00

Paikka: Sakura Sushi, Isokarhu, Isolinnankatu, Pori

57 § Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen avasi kokouksen klo 17.04.

58 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

59 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Puheenjohtaja Tuula Saarinen kävi läpi 21.5.2019 kokouksen pöytäkirjan ja se tarkistettiin.

60 § Uudet ja poistetut jäsenet toukokuu 2019

Toukokuun ajalta uusia jäseniä liittyi 5, joista 4 opiskelijaa ja 1 varsinainen jäsen. Poistettuja jäseniä oli 6.

61 § Taloudellinen tilanne

Taloudenhoitaja Kati Armia esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

62 § 50v juhlien tilanne ja kutsu

Käytiin läpi juhlakutsua ja päätettiin, että kutsuun merkitään teksti: Talentia Satakunta tarjoaa juhlassa juhlabuffetin. Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä ja sen rekisteröidyttyä yhdistyksen tilille lähetetään osallistujalle vahvistus. Tämä informoidaan juhlatoimikunnalle.

64 § Muut asiat

Yhdistysavustus

Puheenjohtaja Tuula Saarinen kertoi, että yhdistysavustushakemus on lähetetty Talentiaan.

Suomi Areena ja nuket

Sopimusasiantuntija Susanna Pelander on pyytänyt hallitukselta mahdollisuutta osallistua nukkejakoon Suomi Areenassa. Tästä tulossa lisätietoja Talentiasta. Päätettiin olla mukana ja Anna Isoviita informoi asian sopimusasiantuntijalle.

Tempputehtaan tilanne

Tällä hetkellä ilmoittautuneita on 31 lasta ja 16 aikuista.

 

Pöytäkirja

Talentia Satakunta ry

Hallituksen kokous

Aika: 26.8.2019 klo 17:30

Paikka: Antinkartano, Vanha-Ravanintie, Ulvila

Paikalla

Tuula Saarinen                                                           Puheenjohtaja

Riikka Lammi                                                               Varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet                                                   Varajäsenet                                          

Kati Armia                                                                     Tonja Mylläri

Sari Ilvonen                                                                   Matleena Niekka

Pia Heikkilä                                                                  Terttu Nuolivaara

Anna Isoviita, sihteeri                                                Jenni Laurila

Riikka Pelttari                                                              Minka Leino-Holm

Maija Rantanen                                                          Jenny Surigins

Laura Vainio                                                                Jaana Särkioja

 

64 § Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen avasi kokouksen klo 17:35.

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

66 § Edellisen kokouksen 10.6.2019 pöytäkirjan tarkistus

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 10.6.2019 kokouksen pöytäkirja.

67 § Uudet ja poistetut jäsenet kesä-heinäkuu 2019

Talentia Satakunta ry:n uusia jäseniä kesäkuussa 2019 oli 6, joista 5 varsinaista jäsentä ja 1 opiskelijajäsen. Heinäkuussa 1 uusi jäsen, opiskelija. Poistettuja jäseniä oli kesäkuussa 8 ja heinäkuussa 3 jäsentä.

68 § Taloudellinen tilanne

Rahastonhoitaja Kati Armia esitteli yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

69 § 50v juhlien osallistujatilanne ja ohjelmapäivitys

Juhlatoimikunta esitteli ohjelman ajantasaisen tilanteen, ilmoittautuneita on 26.8.2019 tilanteen mukaan 54.

70 § Muut asiat

Yhdistysavustus

Talentia Satakunta ry on hakenut yhdistysavustusta elokuvailtojen järjestämiseksi. Talentia ry on myöntänyt tukea 1000 euroa, jonka käyttö suunnitellaan ajankohtaisemmin.

Hallituksen esittelyä yhdistyksen somessa jatketaan.

Yhdistyksen järjestövalmiussuunnitelma päivitetään seuraavassa kokouksessa 19.9.2019.

71 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen päätti kokouksen klo 18:15.

 

Syksyn 2019 kokoukset

26.8.2019 klo 17:30 Antinkartanon palvelukeskus, Ulvila

19.9.2019 klo 17:30 PSYLL, Tasavallankatu 4, Pori

14.10.2019 klo 17:30 Nakkila, sosiaalikeskus, Porintie 11

11.11.2019 klo 17:30 MLL, Antinkatu, Pori

28.11.2019 SYYSKOKOUS, paikka avoin. Hallitus kokous klo 17:30 ja yleinen kokous klo 18:00

16.12.2019 klo 17:30, paikka avoin

63 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tuula Saarinen päätti kokouksen 17:31.

 

 

 

 

MAIJA KAROLIINA RANTANEN