JÄSENILLE

Talentia Oulun seutu ry:llä on tällä hetkellä 1599 jäsentä (1.1.2019).
Valtakunnallisesti jäseniä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa on noin 25 800.

Talentian suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu (mm. sosionomi AMK, geronomi AMK ja kuntoutuksen ohjaaja AMK – tutkinnot)-  ja opistotutkinnon suorittaneet (mm. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja ja kehitysvammaistenohjaaja), sosiaalityöntekijät (mm. yhteis-kuntatieteiden maisterit)  ja alan opiskelijat.