Lakkoavustus ja sen hakeminen

Lakkoavustuksen hakeminen

Lakot ovat päättyneet. Talentia maksaa lakkoavustusta lakkoon osallistuneille jäsenille. Lakkoavustuksen määrä ennen ansiotuloveron ennakonpidätystä on 116 euroa/lakkopäivä.

Lakkoavustusta haetaan maksimissaan 7 päivältä jaksolta 3.–9.5.2022. Jos olet epähuomiossa hakenut lakkoavustusta 5 päivältä, ota yhteyttä: talous@talentia.fi

Hae lakkoavustusta Talentian sähköisen asiointipalvelun Päivitä jäsentietosi -osiossa. Tutustu kuvallisiin hakuohjeisiin (PDF)

Lakkoavustus on tarkoitettu niille jäsenille, jotka menettävät palkkatulonsa lakkopäiviltä. Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja lakon piiriin kuuluvat, Talentian prosenttiperusteista jäsenmaksua (1,35 %, max 45 euroa) maksavat jäsenet.

Lakkoavustusta ei makseta, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

Lakkoavustusten maksupäivät loppuvuoden 2022 osalta:

  • 9.8.
  • 23.8.
  • 6.9.
  • 20.9.
  • 4.10.
  • 18.10.
  • 15.11.
  • 13.12.

Lakkoavustus on verotonta 16 euroon/pv asti ja sen ylimenevästä veloitetaan veroennakonpidätyksenä 40 % (Tuloverolaki 88 § ja verohallinnon mukainen päätös). Avustuksesta veloitetaan veroennakonpidätys automaattisesti ja tilitetään toimestamme verottajalle. Verokorttia ei näin ollen tarvitse Talentialle toimittaa.

Jäsenelle tilille maksettava lakkoavustus on ennakonpidätyksen jälkeen 76 euroa/päivä. Lakkoavustukset maksetaan kerran viikossa. Jos olet ollut normaalisti arkisin töissä ja osallistunut esim. viikon kestävään lakkoon, maksetaan lakkoavustusta seitsemältä päivältä viikossa.

Lakkoavustuksen maksamisen ehtona on, että jäsen on liittynyt Talentiaan viimeistään lakkoa edeltävänä päivänä. Lakkoavustus maksetaan uudelle jäsenelle takautuvasti, kun jäsenyys on jatkunut kolme kuukautta ja jäsenellä on kolmen kuukauden prosenttiperusteiset työssäkäyvän jäsenen jäsenmaksut maksettuna. Jäsenen on toimittava liiton lakkoa koskevien päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Jaa sivu