Toimintamme


Talentia Kymenlaakso ry on sosiaalialan ammattilaisten paikallinen yhdistys

Yhdistyksemme tavoitteena on vahvistaa jäsenkuntamme palkkauksellisia ja ammatillisia etuja sekä toimia jäsenkunnan hyvinvoinnin ja elämisen laadun parantamiseksi. Yhdistys pyrkii lisäksi edistämään jäsentensä järjestö- ja ammattitietouden kehittämistä sekä vahvistamaan ammattialansa yleisiä edellytyksiä ja asemaa toiminta-alueellaan.

Talentia Kymenlaakso ry:n sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, maalis- ja marraskuussa. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille Talentia-lehdessä ja nettisivuilla sekä Facebookissa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty syyskokouksessa marraskuussa 2019.

Yhdistys järjestää vuosittain yhden tai kaksi jäseniltaa, keväällä ja/tai syksyllä. Jäsenillassa voidaan keskustella esimerkiksi edunvalvontaan liittyvistä asioista, ammatti-identiteetin kysymyksistä tai alan kehityksestä ja koulutuksesta. Jäsenet saavat uusinta tietoa sosiaalialan erityisasiantuntijoilta tai muilta arvostetuilta luennoitsijoilta.

Yhdistyksen opiskelijatoimintaa pyritään kehittämään eri tavoin ja kahden vuoden välein järjestetään opiskelijailta. Tavoitteena on tukea opiskelijoita siirtymään työelämään ja antaa tärkeää tietoa omasta ammattialasta. Opiskelijat voivat osallistua kaikkiin yhdistyksen tilaisuuksiin ja luoda näin kontakteja tuleviin kollegoihin ja esimiehiin.

Yhdistyksestä osallistutaan Talentian järjestämiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan yhteisiä rentoutumisiltoja ja virkistysmatkoja. Vuonna 2020 on tarkoitus järjestää mm. Talentia Etelä-Karjalan kanssa yhteinen messumatka I love me -messuille.

Loppuvuodesta juhlitaan yhdistyksen pikkujouluja ja vuonna 2020 pikkujoulut järjestetään Kotkassa.

Talentia Kymenlaakso ry tukee jäsentensä omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta antamalla avustuksia osallistumismaksuihin.

Yhdistyksen kotisivut ja Facebook ovat oleellinen osa toimintaa ja tiedonvälitystä.