Mitä hallituksen jäsenet tekevät?

Talentia Kymenlaakson hallitustyöskentely on pääasiassa yhteistä toimintaa ja yhdessä tekemistä jäsenistön hyväksi. Hallituksen jäsenillä on erilaisia vastuutehtäviä. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi:

  • Puheenjohtaja, joka toimii kokousten puheenjohtajana ja edustaa yhdistystä.
  • Varapuheeenjohtaja, joka toimii puheenjohtajan sijaisena ja hoitaa erikseen sovittuja tehtäviä.
  • Sihteeri kirjaa muistiot ja pöytäkirjat sekä huolehtii kokouspöytäkirjojen arkistoinnista ja kokousten valmisteluista.
  • Jäsensihteeri pitää jäsenluettelon ajan tasalla ja vastaa yhdistyksessä jäsenasioihin.
  • Talousvastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia yhdistyksen taloudesta esimerkiksi laskujen maksaminen, talousarvion valmistelu ja yhteydenpito kirjanpitotoimistoon.
  • Viestintävastaava huolehtii yhdistyksen viestinnästä yhteistyössä hallituksen muiden jäsenten kanssa.
  • Opiskelijavastaava kehittää opiskelijatoimintaa yhdessä opiskelijoiden ja hallituksen kanssa sekä organisoi opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.
  • Työtaistelupäälliköt kouluttautuvat järjestövalmiuteen ja huolehtivat siihen liittyvistä asioista sekä tiedottavat niistä yhdistystä.