Terveisiä liittovaltuuston kokouksesta

Terveisiä kevään liittovaltuuston kokouksesta

Palataan vielä kevään liittovaltuuston kokoukseen. Vähän on aikaa ehtinyt vierähtää kokouksen ajankohdasta, mutta asiat eivät ole mihinkään vanhentuneet.

Kevään liittovaltuusto pidettiin 27.4.-28.4.19 Vantaalla.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa perustettiin vaalivaliokunta, jonka tehtäväksi annettiin hakea ehdokkaita Talentian seuraavaksi puheenjohtajaksi Tero Ristimäen jäädessä eläkkeelle, Talentian sääntöjen tarkentaminen ja joltain osalta myös muuttaminen. Lisäksi kokouksessa käytiin lävitse jäsentyytyväisyyskyselyn 2018 tulokset. Kokouksessa tehtiin myös ryhmätehtäviä aiheista Talentian vaikuttaminen sekä Työolosuhteiden parantaminen.

Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

  1. Hallituksen varsinaisten jäsenten edustajaksi Anna Isoviita Talentia Satakunnasta
  2. Valtakunnallisen yhdistyksen edustajaksi Jouni Nummi Talentia Pohjanmaalta
  3. Alueyhdistysten edustajaksi Minna Autere Talentia Helsingistä
  4. Alueyhdistysten edustajaksi Sanna Lastikka Talentia Keski-Pohjanmaalta
  5. Opiskelijayhdistyksen edustajaksi Laura Finander TaSO ry:stä
  6. Pääluottamusmiesedustajaksi Johanna Rananen Talentia Kanta-Hämeestä

Lisäksi vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii liittovaltuuston puheenjohtaja Mia Nyyssönen.

Vaalivaliokunnan jäseniä ovat myös liittovaltuuston varapuheenjohtaja Riina Karjalainen ja Talentian hallituksen varapuheenjohtaja Anne Rytilahti.

Vaalivaliokunta tekee liittovaltuustolle esityksen Talentian seuraavasta puheenjohtajasta syksyllä 2020 kokoontuvalle liittovaltuustolle.

Talentian sääntöihin tehtiin tarkennus jäsenmaksun enimmäismäärän ja perimisen kestosta. Myös tarkennettiin valtuuston ylimääräisen kokouksen koollekutsumisaikaa. Ja vielä tarkennettiin hallituksen opiskelijajäsenen valintaprosessia.

Jäsentyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan jäsentyytyväisyys on jonkin verran parantunut edellisestä mittauskerrasta. Ryhmätehtävien yhteydessä virisi vilkasta keskustelua vaikuttamisesta ja työolosuhteista. Keskustelussa nousi myös esiin arviointia Talentian yhtenäisyydestä. Todettiin, että tilanne on vuosien myötä parantunut, mutta kehittämistä riittää edelleenkin.

Maritta Harju

pääluottamusmies JUKO ry

talentia-kymenlaakso-ry