Terveiset julkisen sektorin sopimustoimikunnasta

Julkisen sektorin Talentian sopimustoimikunnan kokous pidettiin 28.8. klo 12.00 Pasilassa Talentian toimistolla.

Kokouksessa keskusteltiin paikallisen järjestelyerän jakamisesta. Todettiin, että Talentia tiedottaa jäsenistöä paikallisen järjestelyerän tarkoituksesta ja kohdentamistoiveista.

Sovittiin myös, että Talentia tiedottaa vielä jäsenistöä kertaerästä. Kertaerän saamisen ehtonahan on, että palvelussuhde kuntaan on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja jatkunut vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 asti. Kertaerän saamisen ehtona on vähintään yksi palkallinen päivä kyseisenä ajanjaksona. Kertaerä maksetaan 2.1.2019 ja on suuruudeltaan 9,2% työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Keskustelua käytiin työaikakorvauksista ja todettiin, että asiasta on syytä vielä tarkemmin tiedottaa jäsenistöä. Esim. johtoryhmäjäsenyys ei voi olla peruste rajata viranhaltijaa työaikakorvausten ulkopuolelle.

Sopimustoimikunnan kokouksessa vieraili Marjo Varsa kertomassa tilanteista, joissa epäpätevän sosiaalityöntekijän palvelussuhdetta voidaan jatkaa vuoden jälkeen. Jäsenistöltä on tullut tietoa siitä, että osa työnantajista tulkitsee lakia niin, että missään tilanteessa määräaikaisuutta ei voida jatkaa vuoden jälkeen. Marjo Varsa korosti, että paikka on laitettava avoimeen hakuun vuoden kestäneen sijaisuuden jälkeen. Mutta mikäli avoin haku ei tuota kelpoisuudet täyttäviä hakijoita, voidaan paikka edelleen täyttää epäpätevällä sijaisella, kunhan se laitetaan viimeistään vuoden päästä taas avoimeen hakuun.

 

Maritta Harju

Pääluottamusmies JUKO ry

Raija eevi maaria Kontunen