20.11.2017 Lapsen oikeuksien päivänä


Ammattitaitoinen henkilöstö on lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin turva

Ammattitaitoinen henkilöstö on lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin turva

Lapsille ja nuorille on laissa turvattu oikeus saada opetusta ja kasvatusta sekä opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon palveluita päteviltä ammattilaisilta. Näin muistuttavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Psykologiliitto sekä Koulukuraattorit ry tänään Lasten oikeuksien päivänä.

Oppimista ja hyvinvointia tukevat opettajien, erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien lisäksi koulupsykologit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit. Näistä ammattihenkilöistä on pulaa, sillä kunnat eivät ole perustaneet riittävästi kouluterveydenhuollon ja psykososiaaliseen opiskeluhuollon työpaikkoja.

Palvelujen tarve ei ole vähentynyt mihinkään, vaan päinvastoin. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan etenkin koulupsykologin ja koulukuraattorin vastaanotolle on vaikea päästä.  Koulu-uupumusta kokee 14 prosenttia 8–9-luokkalaisista, ja joka kolmas toisen asteen opiskelija on huolissaan mielialastaan. Viimeaikaisten selvitysten mukaan myös ryhmäkoot ovat kasvussa, eikä opetusta ja erityisopettajan tukea ole tarjolla riittävästi. Oppimistulosten ero peruskoulussa heikoimmin ja parhaiten pärjäävän kymmenyksen välillä on suurentunut niin, että se vastaa jo yhden lukuvuoden oppimäärää. Vaille riittävää lukutaitoa jää 11 prosenttia perusasteen päättävistä nuorista.

Järjestöjen mielestä on ensiksi huolehdittava siitä, että opettajia, psykologeja, kuraattoreja, koulunkäyntiavustajia ja terveydenhoitajia on lain edellyttämä riittävä määrä. Vajetta ei saa paikata toisilla ammattiryhmillä, kuten erilaisilla ohjaajilla tai psykiatrian sairaanhoitajilla.

Kouluissa ja oppilaitoksissa on tarjolla laajaa ja monipuolista, moniammatillista ja monitieteellistä osaamista lasten ja nuorten oppimisen, kasvun ja terveyden tueksi. Lasten oikeuksien päivänä muistutamme, että palveluja on tarjottava säädösten ja tarpeen mukaisesti. Lapset ja nuoret on asetettava etusijalle, kun päätetään kuntien budjeteista.

Lisätiedot:

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 562 872

Suomen Terveydenhoitajaliitto, puheenjohtaja Leila Lehtomäki, puh. 050 522 6941

Suomen Psykologiliitto, puheenjohtaja Annarilla Ahtola, puh. 040 687 7677

Koulukuraattorit ry, puheenjohtaja Hanna Gråsten-Salonen, puh. 050 595 0974