Opiskelijavaalien tulokset

Liittovaltuustoon valittiin 4 varsinaista ja 8 varajäsentä. Alla näet vielä varsinaisten ja varajäsenten esittelyt.

  Varajäsen

Aspelin Eeva, Tampere
sosionomi (AMK) -opiskelija, DiaK Pori
TaSO ry, Pirkanmaan Talentia ry

Esittely: Opiskelen toista vuotta sosionomiksi Diakonia- ammattikorkeakoulun Porin toimipisteessä.

Lukion jälkeen olen opiskellut vaatetusalan perustutkinnon ja vaatetusalan ammattitutkinnon opinnot, viimeisin tutkintoni on vaatetusalan erikoisammattitutkinto. Olen myös opiskellut avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja sosiaalityötä.

Vapaa- aikaani vietän mielelläni sosiaalisissa merkeissä, niin ystävien kuin vapaaehtoistyönkin parissa. Luonto ja luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää ja parhaiten ajatuksiani kirkastaakin metsälenkki koirani kanssa. Tykkään käydä keikoilla, lukea, tehdä käsitöitä ja kokeilla uusia asioita, seuraavaksi haluaisin kokeilla seinäkiipeilyä.

Olen kiinnostunut sosiaalialasta niin henkilökohtaisesta kuin tulevan työkentänkin näkökulmasta. Sosiaalialalla opiskelu on minulle myös arvovalinta ja Talentian arvomaailma kohtaa omani kanssa. Erityisesti yhdenvertaisuus on minulle tärkeä arvo, ja sitä haluan olla nostamassa ja tukemassa. Haluaisin olla mukana kehittämässä ja vahvistamassa yhteistyötä ja verkostoja sosiaalialan ammattilaisten välille jo opiskeluajoista lähtien, sillä uskon sloganini mukaan, että ”Yhdessä olemme enemmän”.

  Varsinainen jäsen

Hiekkamäki Mia, Jyväskylä
YTM-opiskelija, Jyväskylän yliopisto
TaSO ry, Talentia Keski-Suomi ry

Esittely:  Moikka! Mun nimi on Mia ja opiskelen Jyväskylän yliopistossa sosiaalityötä toista vuotta. Olen 28-vuotias ja vapaa-aikaani vietän muun muassa joogaillen ja ystävien kanssa. Olen tänä kesänä töissä Kelan asiakaspalvelupisteessä ja tulevaisuudessa toivon työskenteleväni vammaispalveluiden parissa. Olen Talentia Keski-Suomen opiskelijavastaava ja Talentian opiskelija-aktiivina olen ollut aina opintojen alusta saakka. Minulle Talentiaan liittyminen ja opiskelija-aktiiviksi ryhtyminen oli itsestäänselvyys, koska alamme on tärkeä ja teemme arvokasta työtä.

Haen liittovaltuustoon, koska haluan olla mukana vaikuttamassa sosiaalialan asioihin ja ajamassa myös opiskelijoiden etuja. Minulle erityisen tärkeitä asioita ovat muun muassa resurssi- ja työntekijöiden hyvinvointikysymykset. Oikein mitoitetut resurssit, eli esimerkiksi kohtuulliset asiakasmäärät edesauttavat niin työntekijöiden jaksamista ja työssä viihtymistä kuin myös turvaavat asiakkaan asemaa ja oikeutta hyvään palveluun.

  Varajäsen

Lindgren Linda, Espoo
sosionomi (AMK) -opiskelija, Metropolia amk
TaSO ry, Talentia Helsinki ry

Esittely: Hei, olen 25-vuotias 2. vuoden sosionomiopiskelija Metropolia AMK:ssa. Liityin Talentiaan opiskelijajäseneksi opiskelujeni alussa. Kiinnostuin kuitenkin Talentian opiskelijatoiminnasta vasta osallistuttuani Talentian järjestämän Vahva Ammatissa -koulutukseen.

Opiskelijatoiminnassa olen vaikuttanut opiskelijakuntien hallituksissa lukiossa ja ammattikoulussa luokan edustajana, sihteerin ja puheenjohtajan tehtävissä. Lisäksi edustin ammattikoulussa kampukseni toimintaa Keudan oppilaskunnan Kuoman hallituksessa. Toiminnallani halusin tuoda niin omani kuin muidenkin mielipiteet ja ideat esille foorumeissa, joissa minun kuin muiden opiskelijatovereideni asioihin voi vaikuttaa.

Samaa työtä haluaisin jatkaa myös Talentian liittovaltuuston tasolla edustamalla sosionomi (AMK) opiskelijaa.

  Varsinainen jäsen

Pihlaja Anni, Turku
YTM-opiskelija, Tampereen yliopisto
TaSO ry, Pirkanmaan Talentia ry

Esittely: Haluan, että Talentia painottaa toiminassaan ammattiryhmien välistä tasa-arvoa ja yhteistyötä ja on vahvana ajamassa sosiaalialan asiantuntijuuden asemaa sote-uudistuksessa. Lisäksi haluan edistää aktiivitoiminnan ja jäsenyhdistyksissä vaikuttamisen tekemistä houkuttelevaksi ja matalalla kynnyksellä tehtäväksi. Rivijäsenen täytyy kokea pystyvänsä vaikutamaan ammattiyhdistyksen toimintaan.

Minulla on antaa Talentian toimintaan arvokasta osaamista, hyviä ideoita sekä intohimoa ajaa opiskelijoiden etua ammattiyhdistyksessä. Puolitoista vuotta TaSO ry:n hallituksessa on opettanut, miten Talentia toimii ja millaista vaikuttamistoiminta on konkreettisesti.

 

Tällä hetkellä yhdistystoimintaan energiaa antavat urheilu, pelaaminen ja kaverit, mutta ko. palikat vaihtelevat ajasta aikaan.

 

Vaikuttaminen kuuluu kaikille!

  Varajäsen

Rusila Miia, Kuopio
YTM-opiskelija Itä-Suomen yliopisto
TaSO ry, Talentia Pohjois-Savo ry,
Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry

Esittely:  Olen maisterivaiheen sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopistosta, Kuopiosta. Olen toiminut Talentian liittovaltuustossa varsinaisena opiskelijajäsenenä kautena 2016–2018. Lisäksi toimin Talentia Pohjois-Savo ry:n hallituksen opiskelijavastaavana vuosina 2015–2016. Järjestö- ja edunvalvontakokemusta minulta löytyy myös yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta, ylioppilaskunnan edunvalvontatiimistä sekä ainejärjestön hallituksesta. Ehdokkaaksi lähdin uudelleen, koska haluan edelleen olla mukana vaikuttamassa Talentian tulevaisuudesta. Pidän tärkeänä opiskelijoiden äänen esiin tuomista liittovaltuustossa, jossa on viime aikoina puhuttu mm. opiskelijavaalien uudistamisesta. Koska minulla on jo kahden vuoden kokemus liittovaltuuston jäsenenä olemisesta, niin tiedän kuinka asiat siellä etenevät ja miten siellä toimitaan. Vapaa-ajalla puuhailen koirani kanssa, liikun luonnossa ja pelailen lautapelejä. Liittovaltuusto saisi minusta innokkaan ja kokeneen opiskelijaedustajan!

  Varsinainen jäsen

Samatar Nimo, Espoo
sosionomi (AMK) -opiskelija, Metropolia amk
TaSO ry, Talentia Helsinki ry

Esittely: ”Moi, mä oon Nimo, 22-vuotias toisen vuoden sosionomiopiskelija Metropoliasta. Mulla on unelma niinkuin eräällä viisaalla miehellä oli tapana sanoa. Mulla on unelma luoda Talentiasta parempi, näkyvämpi ja opiskelijalle kannattavammaksi. Äänestä mua niin saan unelmani toteen.

Vaikutan tällä hetkellä oman opiskelijayhdistyksen Soffa Ry:n edunvalvontavastaavana. Sieltä oon oppinut sen kuinka tärkeää on luoda ymmärrettävää ja näkyvää edunvalvontaa. Parhaimmillaan se on sellaista, jolla voidaan tuoda ihmiset tietoisiksi oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan. Entisenä radiotoimittajana en siis pelkää sanoittaa ja ajaa juuri opiskelijoiden etuja Talentian jäsenenä. ”

  Varajäsen

Saukkoriipi Pia, Kontiolahti
sosionomi (AMK) -opiskelija, Karelia amk
TaSO ry, Talentia Pohjois-Karjala ry,
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry

Työpaikka: Neljä Astetta oy, lastensuojelun perhetyöntekijä.

Esittely: Pia Saukkoriipi, 36 -vuotta, sosionomiopiskelija, jota ilahduttaa joka toinen viikko kaksi maailman rakkainta ipanaa. Lähtöisin Länsi-Lapista ja viimeiset 18 vuotta olen asustellut Pohjois-Karjalassa. Työskennellyt olen mm. ohjaajana lastensuojelun sijaishuollossa ja maahanmuuttajalasten perheryhmäkodissa.  Vakituisessa työssä viime vuodet lastensuojelun perhetyöntekijänä. Talentian toimissa kiinnostaa mm. varhaiskasvatuslakiesitys. Olenhan itsekin valmistumassa lastantarhaopettajaksi, mutta onko meille tilaa työelämässä?  Lisäksi lappilaisjuurieni myötä ihmisten alueellinen eriarvoisuus palveluiden saannissa on hyvinkin konkreettisesti tiedossani. Uskallan ja pidän keskusteluista asiasta kuin asiasta. Olen sitä mieltä, että asiat voivat jopa riidelläkin, mutta henkilökohtaisuuksiin ei näissä keskusteluissa pidä mennä. Pidän uusiin haasteisiin tarttumisesta ja omat mukavuusalueet ylittämällä oppii aina uutta. Katsotaan, onko tämä ovi joihinkin uusiin seikkailuihin, ehkä? Päättäkää te.

  Varajäsen

Simola Jenna, Turku
sosionomi (AMK) -opiskelija, Turun amk
TaSO ry, Talentia Varsinais-Suomi ry,
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry
Työpaikka: lastensuojelun perhetyö, Turun kaupunki, hyvinvointitoimiala

Esittely:  Olen Jenna, kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Turun ammattikorkeakoulusta. Opintojen nopeuttaja, joten valmistun jo toukokuussa 2018. Opintojen nopeuttamiseen päädyin siksi, että mahdollinen jatko-opiskelu kiinnostaa vielä lähitulevaisuudessa ja tietysti sosiaalialan parissa pysytään.

Järjestömaailma tuli tutuksi, kun toimin viime vuoden meidän oman opiskelijayhdistyksen Tasokas ry:n hallituksen puheenjohtajana, vuosi opetti paljon ja tehtiin me siinä samalla meidän ”klubista” virallinen yhdistys. Tällä hetkellä vaikutan Talentian sosiaalialan opiskelijoiden, TaSO ry:n hallituksessa viestintävastaavana. Sosiaaliala on se oma juttu ja on paras tunne maailmassa, kun saa tehdä työtä, josta nauttii. Työskentelen opintojen ohessa lastensuojelun parissa ja teen myös vapaaehtoistyötä nuorten parissa.

Vapaa-aika on tässä kevään ajan tai oikeastaan koko opiskelujen ajan ollut hieman kortilla, mutta se ei haittaa, kun saa tehdä juttuja joista nauttii ja pääsee vaikuttamaan asioihin. Elämme muutosten aikaa sosiaalialan työkentällä, joten toivon omalta osaltani, että pääsisin olemaan mukana vaikuttamassa asioihin! Opiskelijoiden ääni on saatava kuuluviin!

”If you think you can do it, you can!”

Varajäsen

Turunen Reetta, Kuopio
sosionomi (AMK) -opiskelija, Kaakkois-Suomen amk, Mikkeli
TaSO ry, Talentia Pohjois-Savo ry,
Sosiaalipedagogit Talentia ry

  Varajäsen

Valtonen Iida, Janakkala
sosionomi (AMK) -opiskelija, Hämeen amk
TaSO ry, Talentia Kanta-Häme ry

Esittely: Olen 21-vuotias toisen vuoden sosionomiopiskelija. Opinnoissani olen suuntautunut aikuissosiaalityöhön ja opiskelun ohella työskentelen mm. kehitysvammaisten parissa. Vapaa-aikani vietän mieluiten ulkoillen ja hyvästä ruoasta nauttien läheisten kanssa.

Talentiaan liityin heti opintojeni alkaessa ja opiskelijatoimintaan lähdin paikallisella tasolla mukaan syksyllä 2017. Vaikuttaminen on aina ollut minulle tärkeä asia, joten tuntui luontevalta asettua ehdolle liittovaltuustoon. Minulla on halua päästä kehittämään sosiaalialan asioita ja tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin!

  Varsinainen jäsen

Westlund Onni, Tampere
sosionomi (AMK) -opiskelija, Tampereen amk
TaSO ry, Pirkanmaan Talentia ry,
Sosiaalialan sosionomit ja ohjaajat ry

Esittely: Moro, olen Onni Westlund ja haen Talentian liittovaltuustoon opiskelijaedustajaksi. Opiskelen TAMKissa sosionomiksi, valmistuminen häämöttää opparin ja parin raportin päässä. Työskentelen valtakunnallisessa lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry:ssä asiantuntijana. Työni on pääsääntöisesti sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten kanssa tapahtuvaa kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Olen tällä hetkellä myös Pirkanmaan Talentian hallituksessa ja pari edellistä vuotta meni oman koulun ainejärjestön hallituksessa.

Olen erittäin kiinnostunut vaikuttamisesta ja kaikkien ihmisten mahdollisuuksista olla osallisia omaan elämäänsä liittyvissä asioissa sekä vaikuttamisen prosesseissa. Sosiaalialan ammattilaisina meillä on velvollisuus toimia niin, että ihmisten hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus lisääntyvät. Tämä edellyttää myös sitä, että ammattilaisten velvollisuudet ja mahdollisuudet työnsä tekemiseksi on turvattu. Yhdessä meillä on mahdollisuus lisätä sosiaalialan arvostusta ja taata ammattilaisille riittävät edellytykset eettisesti kestävään työhön.

  Varajäsen

Viitasaari Vilma, Jyväskylä
YTM-opiskelija, kasvatust.yo, Jyväskylän yliopisto
TaSO ry, Talentia Keski-Suomi ry

Esittely: Hei! Olen 23-vuotias toisen vuoden sosiaalityön opiskelija Jyväskylän yliopistosta. Sosiaalityössä olen kiinnostunut erityisesti järjestöpuolella toimimisesta, rakenteellisesta sosiaalityöstä ja kehittämistyöstä. Liittovaltuustoon pyrin ennen kaikkea siksi, että voisin olla varmistamassa opiskelijoiden äänen kuulumisen Talentian ylintä päätösvaltaa käyttävässä elimessä. Järjestökokemusta minulta löytyy ainejärjestöstämme, jossa toimin tänä vuonna puheenjohtajana ja viime vuonna sosiaalityön koulutuspoliittisena vastaavana. Ainejärjestötoiminta on opettanut paljon koulutuspolitiikasta, edunvalvonnasta sekä opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista. Olin mukana myös Talentia Keski-Suomen opiskelijatiimissä vuonna 2017. Järjestökokemuksen lisäksi olen innostunut ja mielettömän kiinnostunut alamme asioista ja sosiaalityön aseman vahvistamisesta yhteiskunnassamme. Haluan jatkuvasti kehittyä ja oppia uusia asioita, minkä näen eduksi myös liittovaltuustossa toimimisessa.

 

Jaa sivu