Yhteisöllisyys

Huom! Sivua muokataan parhaillaan ja sisältöä on tulossa lisää myöhemmin.

Arjen yhteistyösuhteet määrittelevät sen, millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän teeman sisältöjen myötä ymmärrät, miten lisätä yhteisöllisyyttä ja edistää työkaveruutta.

10 tapaa vahvistaa työkaveruutta – 4 min

Tutkimuksissa on tunnistettu 10 asiaa, joilla voit vahvistaa työkaveruutta:

 • Arvojen mukainen työskentely
 • Odotusten selventäminen
 • Ammattitaito
 • Hyvät kohtaamiset
 • Pyrkimys ymmärtämiseen
 • Kiitollisuuden osoittaminen
 • Toiveikkuus ja valoisuus
 • Positiivinen huumori ja omien epävarmuuksien jakaminen
 • Erilaisuuden arvostaminen
 • Vireystilasta ja palautumisesta huolehtiminen

Mitä opin?

Opit keinoja vahvistaa suhdettasi työkavereihin.

Lähteet

 • The VUCA Learner: Future-proof Your Relevance by Suhayl Abidi (Author), Manoj Joshi (Author)
 • VUCA Tools for a VUCA World: Developing Leaders and Teams for Sustainable world by Ann Deaton (Author)
 • The Oxford Handbook of Organizational Citizenship Behavior (Oxford Library of Psychology) by Philip M. Podsakoff (Editor), Scott B. MacKenzie (Editor), Nathan P. Podsakoff (Editor)
 • Understanding Organizations: Applications of Bowen Family Systems Theory by Ruth Sagar (Author), Kathleen Wiseman (Editor)
 • Your Brain at Work by David Rock

Erilaisten ajattelytyylien ymmärtäminen – 6 min 

Ihmiset ajattelevat eri tavoin pääasiassa siksi että olosuhteet ja roolit ohjaavat yksilöitä hahmottamaan tilannetta eri tavoin. Ajattelutyylien tunnistaminen antaa mahdollisuuden muuttaa omaa toimintaa, osoittaa arvostusta muille ja myös vaikuttaa toisiin ihmisiin. 

Erilaiset ajattelutavat: 

 • Tavoitekeskeisyys vs. riskien välttely
 • Havainnointi: samankaltaisuus vai erilaisuus
 • Yksityiskohdat vs. Kokonaisuus
 • Suhtautuminen menettelytapoihin
 • Vakuuttuvuus
 • Arvot
 • Rytmi

Syvennymme näihin tyyleihin videolla tarkemmin. 

Mitä opin? 

 • Opit tunnistamaan erilaisia ajattelutyylejä 
 • Ymmärryksen pohjalta osaat muuttaa omaa toimintaasi ja suhtautumistasi työkavereihisi 

Lähteet

 • Me, Myself, and Us: The Science of Personality and the Art of Well-Being by Brian R Little (Author) 

Minä hyvänä työkaverina – 7 min

Yksilön, myös sinun, käyttäytyminen on aina monimutkainen ja tilanneriippuvainen ilmiö. Hyväuutinen on se, että käyttäytymiseen voi helposti lisätä joustavuutta. Omasta joustavuudesta kannattaa aloittaa ja siitä on hyötyä. Se henkilö, joka pystyy eniten varioimaan omaakäyttäytymistään, pystyy vaikuttamaan myös toisten käyttäytymiseen eniten.

Mitä opin?

Opit tapoja vaikuttaa omaan käytökseesi ja muihin ihmisiin.

Lähteet

 • The VUCA Learner: Future-proof Your Relevance by Suhayl Abidi (Author), Manoj Joshi (Author)
 • VUCA Tools for a VUCA World: Developing Leaders and Teams for Sustainable world by Ann Deaton (Author)
 • The Oxford Handbook of Organizational Citizenship Behavior (Oxford Library of Psychology) by Philip M. Podsakoff (Editor), Scott B. MacKenzie (Editor), Nathan P. Podsakoff (Editor)
 • Understanding Organizations: Applications of Bowen Family Systems Theory by Ruth Sagar (Author), Kathleen Wiseman (Editor)
 • Your Brain at Work by David Rock

Työkaveruuden roolit vuorovaikutuksessa – 6 min

Rooli on toistuva käyttäytyminen tietyssä tilanteessa. Rooli synnyttää aina vastaroolin, jolloin muuttamalla omaa roolia voi vaikuttaa toisiin ja saada heidät ottamaan toisenlaisen vastaroolin. Esittelemme tällä videolla kahdeksan erilaista vuorovaikutuksen roolia työkaveruudessa. Mitä niistä sinä voisit kehittää?

Mitä opin?

 • Ymmärrät erilaisia vuorovaikutuksen rooleja työkaveruudessa, mikä auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi.

Lähteet

 • Agile Conversations: Transform Your Conversations, Transform Your Culture by Douglas Squirrel  (Author), Jeffrey Fredrick  (Author)
 • Clean Language:Revealing Metaphors and Opening Minds by Wendy Sullivan  (Author), Judy Rees  (Author)

Mitä on hyvä työkaveruus? – 4 min

Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia toisistamme. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista, siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä.

Mitä opin?

 • Ymmärrä hyvän työkaveruuden hyödyt
 • Kuinka tuoda hyödyt esiin omassa arjessa

Lähteet

 • The VUCA Learner: Future-proof Your Relevance by Suhayl Abidi (Author), Manoj Joshi (Author)
 • VUCA Tools for a VUCA World: Developing Leaders and Teams for Sustainable world by Ann Deaton (Author)
 • The Oxford Handbook of Organizational Citizenship Behavior (Oxford Library of Psychology) by Philip M. Podsakoff (Editor), Scott B. MacKenzie (Editor), Nathan P. Podsakoff (Editor)
 • Understanding Organizations: Applications of Bowen Family Systems Theory by Ruth Sagar (Author), Kathleen Wiseman (Editor)
 • Your Brain at Work by David Rock

Persoonallisuus työkaveruudessa – 5 min

Persoonallisuuspiirteet ovat suosittu puheenaihe ja käyttäytymiseroja on kätevä selittää persoonallisuuspiirteiden kautta. Todellisuudessa käyttäytymistä pääasiassa selittää muut asiat kuin persoonallisuuspiirteet.

Persoonallisuuspiirteiden merkitys kuitenkin kasvaa paineen alla. Stressaantuneena luontaiset taipumukset painottuvat, koska gepardimoodi kumpuaa automaattisista toimintamalleista. Oman ja toisten stressikäyttäytymisen ymmärtämiseksi tärkeimmät persoonallisuuspiirteet on hyvä tuntea. Mitä paremmin erilaisuus ymmärretään, sitä paremmin yhteistyö työkavereiden välillä sujuu, ja sitä laaja-alaisempaan ja tehokkaammin yhteisö toimii.

Mitä opin?

 • Ymmärrät erilaisia persoonallisuuspiirteitä ja niiden vaikutusta työkaveruuteen
 • Kehität parempia yhteistyötaitoja erilaisuuden ymmärtämisen kautta

Lähteet

 • Me, Myself, and Us: The Science of Personality and the Art of Well-Being by Brian R Little (Author)

Yleiset väärinkäsitykset työkaveruudessa – 6 min

Toisten ymmärtämiseen liittyy paljon väärinkäsityksiä. Kolme yleisintä väärinkäsitystä vuorovaikutuksessa ovat kohdentamisharha, käsityksen muodostaminen toisesta yksilöstä nopeasti ja hyvin pinnallisten käsitysten pohjalta, ja oletus siitä että, muilla on samankaltaisia kokemuksia kuin itselläni. Ymmärtämällä miten nämä väärinkäsitykset vaikuttavat vuorovaikutuksessa ja miten niitä voi välttää, voit ymmärtää muita paremmin.

Mitä opin?

 • Tunnistat yleisimpiä väärinkäsityksiä työkaveruudessa ja osaat kohdata tai välttää ne paremmin edistääksesi hyvää työkaveruutta

Lähteet

 • Me, Myself, and Us: The Science of Personality and the Art of Well-Being by Brian R Little (Author)

Työkaveruuden sosiaaliset verkostot – 5 min

Muuttuva ja yllättävä maailma tuo jatkuvasti eteen tilanteita, jolloin ei voi koskaan tietää, miten tututkin ihmiset reagoivat. Työkaveruussuhteet voivat usein olla myös ajallisesti lyhyitä, usein hyvinkin lyhyitä ja satunnaisia, ja joudumme koko ajan miettimään, miten rakennamme yhteyttä uusiin ihmisiin. Meillä on rajallinen määrä ihmissuhteita mitä voimme rakentaa eri tasoilla ja siksi onkin tärkeää keiden kanssa rakennamme syvempiä ihmissuhteita, ja keiden kanssa pidämme ihmissuhteen etäisempänä.

Työkaveruus kutsuu meitä pohtimaan vuorovaikutusta ja sosiaalisia verkostoja. Miten olemme yksilöiden kanssa kanssakäymisessä, ja miten tässä kanssakäymisessä ylläpidetään hyvää henkeä ja ratkaistaan mahdollisimman monipuolisesti syntyviä ongelmia?

Mitä opin?

 • Miten voit vaikuttaa jokapäiväiseen vuorovaikutukseen työkavereiden kanssa

Lähteet

 • Agile Conversations: Transform Your Conversations, Transform Your Culture by Douglas Squirrel  (Author), Jeffrey Fredrick  (Author)
 • Clean Language:Revealing Metaphors and Opening Minds by Wendy Sullivan  (Author), Judy Rees  (Author)