Aikaansaaminen ja hyvinvointi

Huom! Sivua muokataan parhaillaan ja sisältöä on tulossa lisää myöhemmin.

Inhimillinen tuottavuus on taitoa saada aikaan merkitykselliset asiat tavalla, joka lisää hyvinvointia ja edistää yhteistä oppimista. Täältä löydät videoita oman työn hallintaan, hyvinvointiin, aikaansaamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja paineensietokyvyn kehittämiseen.