Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

1. Sote-uudistuksessa peruspalveluita pitää vahvistaa myös sosiaalihuollon osalta: sote-keskusten on tarjottava riittävästi yksilöllisiä sosiaalipalveluita.
Asiakkaan on saatava apua ja tukea mahdollisimman varhain ja kokonaisvaltaisesti. Vastuun palveluohjauksesta ja -neuvonnasta pitää kuulua laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Kyse on tavoitteellisesta ja vaikuttavasta sosiaalihuollon palvelusta, ei vai oikean palvelun luokse opastamisesta.

Lue lisää: Talentian sote-tavoitteista

Lue lisää: Talentian sote- ja valinnanvapauslausunnot

2. Sote-palveluiden johtotehtäviin tarvitaan lisää sosiaalihuollon asiantuntijuutta.
Vaativa ja vastuullinen työ edellyttää hyvää ammatillista johtamista. Johtajan on tunnettava sosiaalihuollon asiakkaiden kirjo, jotta hän voi päättää esimerkiksi resurssien kohdentamisesta. Johtajan on tiedettävä, millaista osaamista työntekijöillä on oltava, jotta hän pystyy kehittämään palveluita.

Lue lisää: Johtamisen rakennuspalikat

3. Köyhyyden poistamisen pitää kuulua sosiaaliturvauudistuksen päätavoitteisiin.
Sosiaalietuudet ovat jääneet jälkeen muusta tulokehityksestä, mikä näkyy sosiaalityön ja -ohjauksen arjessa. Uudistuksessa on vahvistettava ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaalialan osaamista pitää vahvistaa erityisesti tarveharkintaisten etuuksien ja palveluiden arviointi- ja ratkaisutyössä. Aikuissosiaalityötä pitää kehittää osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Lue lisää: Kohtaava aikuissosiaalityö -blogikirjoitus

Lue lisää: Muuttuva toimeentulotuki -selvitys

Jaa sivu