Riittävä ja pysyvä korkeakoulutettu henkilöstö on lapsen etu varhaiskasvatuksessa

Riittävä ja pysyvä korkeakoulutettu henkilöstö on lapsen etu varhaiskasvatuksessa

1. Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava kaikille lapsille.
Alueellisia eroja varhaiskasvatukseen osallistumisessa on kavennettava. Heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen on tuettava.

2. Ryhmäkokoja on pienennettävä.
Kaikkiin lapsiin, myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuviin, on sovellettava samaa suhdelukua, jonka on yli kolmevuotiaille oltava yksi aikuinen seitsemää lasta koti. Mitoituksessa tulee nykyistä selkeämmin huomioida vammaiset ja muuten tuen tarpeessa olevat lapset. Varhaiskasvatuksen kuraattoreita ja perhetyöntekijöitä, palveluohjaajia ja muita erityistyöntekijöitä on saatava lisää päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen hallintoon.

3. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille on turvattava pääsy koulutuksiin ja oikeus edetä uralla. Varhaiskasvatuksen opettajaksi on myös tulevaisuudessa voitava valmistua ammattikorkeakoulusta. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille on avattava mahdollisuus saada lisäkoulutuksella kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajan tehtävässä. Lisäksi on avattava opintopolut erityislastentarhanopettajan opintoihin. Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneelle, varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistuneelle sosionomille tulee avata kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään. Varhaiskasvatuksen tukipalveluiden henkilöstö ja kelpoisuudet on määriteltävä lailla. Nämä tukipalvelut auttavat varmistamaan, että kunta ja mahdollinen maakunta pystyvät tekemään saumatonta yhteistyötä lasten ja perheiden palveluiden ja tuen hyväksi.

Lue lisää:

Varhaiskasvatuksen tilanne tällä hetkellä -infograafi  (Talentia ja Taloustutkimus 2019)

Nauti työssäsi – varhaiskasvatus -tutkimus (Helsingin yliopisto 2018)

 

Jaa sivu