Hyvä käytäntö -esitysehdotukset

Talentian Hyvä käytäntö -kilpailuun 2021 osallistui 44 ehdokasta. Alla on listattu kaikkien kisaan osallistuneiden hyvien käytäntöjen nimet.

Lisätietoja kustakin käytännöstä saa  >> Innokylän sivuilta kirjoittamalla esityksen nimen hakukenttään.

Esitykset ovat:

Digiavusteinen StepApp-valmennus ® uusperheille
Digiklubitoiminta – yhdessä kohti yhdenvertaisempaa digiosallisuutta
Elävä Portfolio – oman osaamisen tunnistamisen prosessi
Entin Kohtaamo neuvoo ja opastaa 17-29-vuotiaita
Etsivä lähityö, kaduille ja julkisiin tiloihin jalkautuva sosiaalialan työ
Hopeakorutyöpajat lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille
Isot tunteet tulevat ja menevät-lastenkirja tunnesäätelyn ja traumatiedon lisäämiseksi lasten tueksi.
Kirahvit – pienten lasten osallisuuden kehittäminen lastensuojelussa
Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen avoimen pöydän menetelmällä
KokoNainen-opassarja, näkökulmia ja työvälineitä naiseuden huomioimiseen osana päihteistä toipumista
Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö
Kysy lastensuojelusta -Instagram
Lapsilähtöinen väkivaltatyön palvelu perheille
Lupa puhua -toimintamalli seksuaalisuuden puheeksi ottamiseksi asumispalveluissa
LÄHELLÄSI-kurssi muistisairaiden ja omaispuolisoiden parisuhteen tueksi
Maallikkoelvytys ja sydäniskuri tutuksi
Meniere Akatemia-Avain itsehoitoon. Huimaus ~ tinnitus ~ kuulonalenema
Miesten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden lisääminen vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistoiminnan avulla.
Missä äiti on? — Kirja lapselle, jonka äiti on poissa päihdeongelman vuoksi
Muistikummituokio
Naapurituottajat – päihdekuntoutujat tapahtumatuotannon moniosaajina
Naapuruston Nassikat – lasten yksinäisyyttä ehkäisevää liikuntatoimintaa
Palveluohjauksen mallin kehittäminen yhdessä paljon tukea tarvitsevien kanssa
Perheasioiden sovittelu -palvelu
Perhonen perheverkosto
Robottien kotikokeilut
Ruohonjuuritasolta alkaen tiedot yhdessä työtä tehden – Tuo paremmat ja mielekkäämmät koulutus- ja työ- sekä terveyspalvelut yhteiskuntaan
Sosiaalihuollon tarkistuslista
Sosiaalinen raportointi osana gerontologista sosiaalityötä
Sosiaalisen kuntoutuksen Etäkahvila
Stadin Soten Etätyötoiminta
Talousneuvola
Teams välitteinen asiakasfoorumi kehittämistyössä
Terveyskioskitoiminta ammattikoululaisille nuorille
Toimintaryhmät lapsille ja nuorille
Traumainformoitu tuki- ja neuvontatyö palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille
Tuetun keikkatyön malli
Tunnetaitoja perheille
Työhönvalmennuksen vertaisvalmentaja
Työkyky-työryhmä
Työparimalli rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn
Tähtiryhmä – vanhemman ja lapsen yhteisiä ilon hetkiä sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa
Uuden eron prosessi – Erotilanteen psykososiaalinen tuki perheoikeudellisissa palveluissa
VarmaStartti – nuoren tukena kohti koulutusta ja työtä

Jaa sivu