Lähetä viestisi lomakkeella

Talentia vaatii seuraavaa hallitusta panostamaan sosiaalialaan. Tällä lomakkeella voit lähettää viestisi puolueille.

Eduskuntavaalit 2023

Valitse puolue
Kirjoita tähän viestisi

Talentia vaatii seuraavaa hallitusta panostamaan sosiaalialaan. Ei pudoteta ketään.

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta – sosiaalialan ammattilaisten turvaamana

1. Sosiaalialan osaamisella vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja julkista taloutta  

Vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia tarjoamalla oikea-aikaisia ja laadukkaita pätevien ja osaavien sosiaalialan ammattilaisten toteuttamia sosiaalipalveluja. Kun hoidamme sosiaalisia ongelmia nykyistä tehokkaammin, säästämme muissa kuluissa kuten terveydenhuollon kustannuksissa, samalla työttömyys vähenee ja osallisuus sekä luottamus yhteiskunnassa lisääntyy.

2. Sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla vahvistetaan palveluita ja julkista taloutta

Luodaan rakenteet ja turvataan resurssit sosiaalihuollon järjestelmälliselle ja pitkäjänteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Tutkitusti vaikuttavat palvelut ja menetelmät ovat tehokkaita. Päätöksiä palveluiden järjestämisestä on voitava tehdä kaikilla, niin kunta- kuin hyvinvointialuetasolla tietoperustaisesti.

3. Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi (varhaiskasvatus kuntoon 1+1+1 mallilla)  

Varmistetaan varhaiskasvatuksessa jokaiseen lapsiryhmään moniammatilliset, korkeakoulutetuista muodostuvat kasvatusyhteisöt, joilla tuetaan lapsen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä, yksilöllistä kasvua ja lapsen oikeuksien toteumista.