Mihin luottamusmiestä tarvitaan?

Mihin luottamusmiestä tarvitaan?

Ristiriitoja korostavassa julkisessa keskustelussa ei ensimmäisenä tule mieleen, että luottamusmiehen asema perustuu työntekijä- ja työnantajaosapuolen keskinäiseen sopimukseen.

Luottamusmiesjärjestelmä sai alkunsa sopimusyhteiskunnan vakiinnuttua. Luottamusmiehiä tarvittiin, jotta työpaikoilla saatiin muodostetuksi työntekijöiden ja työnantajan yhteinen näkemys tehdyistä sopimuksista. He myös valvoivat, että näitä sopimuksia puolin ja toisin noudatettiin.

Ammattiliittoon järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan edustaja, jonka kanssa työnantaja käy koko ajan keskustelua työsuhteissa sovellettavista sopimusmääräyksistä ja työnantajan toimintaa koskevista suunnitelmista.

Työntekijän kannalta luottamusmies on eräänlainen takuuhenkilö: hän varmistaa, että työ- tai virkasuhteet on sovittu lakien ja sopimuksen mukaisesti ja että epäselvissä tilanteissa työntekijällä on oman ammatti- tai neuvottelujärjestön edustajan apu omalla työpaikalla tai omassa organisaatiossa.

Työnantajankin kannalta luottamusmiesjärjestelmä on erittäin taloudellinen tapa hoitaa neuvottelua vaativia asioita. Työntekijöittäin tai henkilöstöryhmittäin käytävät erilliset neuvottelut olisivat työläämpiä vaihtoehtoja.

Laki takaa luottamusmiehelle tavanomaista kattavamman irtisanomissuojan. Erityinen suoja on tarpeen siksi, että luottamusmiestä ei voitaisi painostaa hänen hoitaessaan tehtäväänsä. Yksittäisen työntekijän kannalta on paikallaan, että hänen edustajansa on asemassa, jossa hän voi sanktioita pelkäämättä ajaa työntekijän asiaa ja ottaa ilmenneitä epäkohtia korjattaviksi.

Erityinen irtisanomissuoja myös takaa, että luottamusmies voidaan irtisanoa taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä vain, jos työ päättyy kokonaan.

”Luottamusmies lähtee viimeisenä” on siis lakiin kirjattu periaate.

Kari Matela

Jaa sivu