Kilpailukykysopimus kirpaisee, mutta huonomminkin olisi voinut käydä

Touko- ja kesäkuun vaihteessa Talentia on käynyt alakohtaisia neuvotteluja keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen pohjalta. Kunta-alalla Talentia tavoitteli sitä, että 24 tunnin työajan lisääminen tehdään päivittäistä tai viikoittaista työaikaa lisäämällä. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tavoittelimme työajan lisäämisen osalta kunta-alan kanssa samaa neuvottelutulosta. Lisäksi tavoittelimme paikallisen sopimisen sekä luottamusmiesten aseman parantamista. Talentian jäsenten osalta meillä nyt on neuvottelutulos kunnan, valtion ja …

Lue lisää