Ulosrajatut osaajat

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto rajasi terveys- ja päihdepalvelujen psykoterapeuttien kilpailutuksessa sosionomi- ja sosiaalityöntekijätaustaiset psykoterapeutit ammatinharjoittajina ja yrittäjinä kilpailutuksen ulkopuolelle vuonna 2017. Oikeus osallistua kilpailuun ja psykoterapian tuottamiseen annettiin vain sairaanhoitajalle, psykologille ja lääkärille. Samat kysymykset ovat ajankohtaisia myös tänään, sillä meillä Suomessa yritetään yhä laajemmin antaa sosiaalihuollon toteuttamista ja päätöksentekoa terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kyseessä on …

Lue lisää