Epäpätevyysalennukset paljastuivat jäsenten aktiivisuuden vuoksi