In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Yrittäjyys

Yrittäjyys on yksi mahdollinen vaihtoehto työllistyä sosiaalialalla. Yrittäjyyttä on jo varsin paljon esimerkiksi lasten sijaishuollossa, päivähoidossa sekä vanhusten- ja vammaisten palveluissa.

Neuvontaa oman liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen ja oman yrityksen perustamiseen saa alueellisilta uusyrityskeskuksilta, TE-keskuksilta ja työvoimatoimistoista. Neuvoja annetaan mm. yrityksen toiminnan suunnittelussa, idean viemisessä käytäntöön, kustannus- ja kannattavuuslaskelmissa, markkinointi-ideoissa ja -suunnitelmissa. Työvoimatoimisto myöntää uusille yrittäjille harkitusti starttirahaa. Kaikki yritykset rekisteröidään kaupparekisteriin.

Ympärivuorokautisesti toimivia sosiaalipalveluyrityksiä koskee laki sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) ja toimintaa varten tulee hakea toimilupa lääninhallitukselta. Lääninhallitus pitää rekisteriä toimiluvan saaneista yrityksistä ja valvoo niiden toimintaa.

Linkkilista yrittäjyydestä kiinnostuneelle:
Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö: http://www.akavanyrittajat.fi
TE-palvelut: www.te-palvelut.fi
Ely-keskukset: www.ely-keskus.fi
Uusyrityskeskukset: www.uusyrityskeskus.fi
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä: www.ytj.fi
Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK: www.ek.fi
Sosiaalialan työnantajat: http://www.sosiaaliala.fi/
Valtion säädöstietopankki: www.finlex.fi


Tulosta sivu