In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Työsuojelu- ja työhyvinvointi


Työolosuhteilla tarkoitetaan kokonaisuutta joka muodostuu työpaikan / organisaation

  • fyysisistä ominaisuuksista,
  • työturvallisuudesta,
  • henkilöstön rakenteesta,
  • työn tekemisen laadullisista ja
  • määrällisistä edellytyksistä sekä
  • työyhteisön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.


Sosiaalialan työhyvinvointi- ja työsuojelukysymykset eivät kosketa ainoastaan alan työyhteisöjä ja työntekijöitä, vaan niillä on myös laajempia, joko suoria tai välillisiä vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin.


Yksi lähivuosien tärkeimmistä yhteiskunta- ja työvoimapoliittisista kysymyksistä liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman saatavuuteen ja työssä jaksamiseen eläkeikään saakka.   Sosiaalialaa kuormittavat muun muassa kasvavat asiakasmäärät sekä erilaisten ongelmien kasaantuminen samoille asiakkaille ja asiakasperheille.


Sosiaalialalla tehtävän auttamistyön houkuttelevuus liittyy työn monipuolisuuteen ja merkityksellisyyteen.  Psyykkisesti kuormittavan auttamistyön haaste on kuitenkin siinä, kuinka sisällöllinen merkittävyys saadaan pysymään tasapainossa työn kuormittavuuden kanssa.


Sosiaalialan työstä haastavaa tekee sen moniulotteisuus: on tunnistettava asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja voimavarat, ja samalla tunnistettava ja tunnettava ne laajemmat sosiaaliset yhteisöt joista asiakkaan sosiaalinen todellisuus muodostuu. Työ on yhtä aikaa sekä sensitiivistä ja yksilökeskeistä että kokonaisvaltaista ja yhteiskunnallista.  Se vaatii työntekijältä jatkuvaa kykyä luovaan ajatteluun. Luova ajattelu ja ongelmanratkaisukyky puolestaan edellyttävät työntekijän jaksamista ja riittäviä psyykkisiä voimavaroja.


Hyvä työelämä tarkoittaa korkeampaa työtyytyväisyyttä, sen myötä parempaa palvelua ja edelleen korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Sosiaalialalla terveet ja hyvinvoivat työyhteisöt nostavat koko yhteiskunnan hyvinvoinnin tasoa. Työpaikoilla tulee olla riittävästi tietoa, tahtoa ja osaamista sekä työelämän että työn sisältöä koskevien laadullisten tavoitteiden asettamiseksi ja saavuttamiseksi.


Lainsäädäntö asettaa työpaikoille vähimmäisvaatimukset, joiden toteutumista työsuojelun aluehallinto valvoo. Viimekädessä työhyvinvointi syntyy kuitenkin aina työpaikoilla. Talentia on koonnut sivuille työelämän hyvinvointia koskevaa yleistä tietoutta ja sosiaalialalle tyypillisiin työsuojeluriskeihin liittyviä ohjeita. Talentian suosituksia löydät myös hyvän työpaikan kriteereistä. Yksityiskohtaisempaa tietoa työhyvinvointiin ja työsuojeluun on koottu työsuojelun aakkosiin.  Mikäli et kuitenkaan löydä etsimääsi, ota yhteyttä Työelämäyksikköön.


Tulosta sivu

Tarvitsetko neuvoja?

Työsuojeluviranomaisten yhteinen valtakunnallinen puhelinneuvonta toimii maanantaista perjantaihin klo 8:00 - 16:15 numerossa 0295 016 620.

Palvelunumerosta saat ohjeita mm. 
  1. työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä
  2. työpaikan työolosuhteiden parantamiseen ja työpaikan  työsuojelutoiminnan kehittämiseen
  3. työhyvinvointia (muun muassa psykososiaalista kuormitusta, häirintää ja epäasiallista kohtelua ja työsyrjintää) koskevissa kysymyksissä

> Lue lisääSykettä työhön

Työsuojelun aakkosetABC

Joko osaat työsuojelun aakkoset? Tutustu niihin tästä.