In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

 

1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). 

 

Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan.


>> Lue Talentian tietoisku lain merkityksestä

 

Uuden ammattihenkilölain myötä sosiaalityöntekijästä, sosionomista ja geronomista tulee laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, ja heidät merkitään hakemuksesta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna ammattihenkilönä.  Sosiaalihuollon ammattihenkilöt tulevat ohjauksen ja valvonnan piiriin samaan tapaan kuin terveydenhuollossa. Laissa on määritelty virheellisen toiminnan seuraamukset.

 

Lain tavoitteena on myös edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Talentia pitää perusteltuna sitä, että ammattiryhmien työnjakoa ja osaamisprofiileja tarkennetaan. Käytännössä tehtävärakenteiden ja työnjaon edistäminen kuitenkin edellyttää vahvaa sosiaalialan ja asiakkaiden palvelutarpeiden tuntemusta.


Lataa Talentian opas ammattihenkilölaista:

Opas


Tutustu myös:


>> Valviran viralliset sosiaalihuollon ammattihenkilölakisivut

>> Valviran ammattihenkilölakikoulutustilaisuuksissa esitetty diasarja


>> Oikeus ammatinharjoittamiseen ja sijaistaminen


>> Valvonta ja rekisteröinti


>> Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja ammattieettiset velvollisuudet

 


Laki kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817
Tulosta sivu

Lisätietoa Valvirasta

Valviran verkkosivuilla on tietoa ammattihenkilölaista ja ohjeet rekisteröitymiseen. >>Lue lisää

Valvira ylläpitää myös Facebookissa sivua, jolla se tiedottaa ja keskustelee sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanosta. Sivujen Muistiinpanot-osiossa on myös vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

SosAmhaFacebookissa