In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Sosiaalialan työ


Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on
 • ihmisten ja yhteisöjen osallisuuden lisäämistä
 • palvelujen tuottamista
 • ongelmien ennaltaehkäisemistä
 • ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä
 • arviointia ja seurantaa
 • päätöksentekoa
 • heikommassa asemassa olevien asioiden ajamista

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät asiantuntijatehtävissä muun muassa
 • sosiaalitoimistoissa
 • vanhustyössä
 • lastenkodeissa
 • päiväkodeissa
 • kouluissa
 • terveydenhuollossa
 • kehitysvammaisten palvelulaitoksissa
 • perheneuvoloissa
 • päihdehuollossa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • projekti- ja järjestötehtävissä

Sosiaalialan korkeakoulutetut työskentelevät sekä julkisen sektorin että yksityisten palvelujen organisaatioissa. Työ eri organisaatioissa painottuu eri tavoin, mutta yhteistä alan korkeakoulutetuille on asioiden ja ilmiöiden tarkasteleminen sosiaalisen näkökulman ja viitekehyksen kautta, yhteiskuntatieteellinen tietoperusta sekä työn ammattieettinen arvopohja.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen työ on vaativaa ja vastuullista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jota säätelevät monet lait ja asetukset, ohjeet ja suositukset. Työn yhteiskunnallinen asema velvoitteineen ja kunkin organisaation työn tavoitteet määrittelevät työn erityiset vaativuustekijät. Laaja-alaista osaamista vaativan työn vaikutukset koskettavat syvällisesti yksittäisen ihmisen elämää ja elämisen ehtoja.

Talentian työnohjaajarekisteri

Talentia ylläpitää julkista työnohjaajarekisteriä, josta välitetään yhteystietoja työnohjaajista. Rekisteriin voi hakeutua Talentian hyväksymän työnohjaajakoulutuksen suorittanut sekä järjestön määrittämät kriteerit täyttävä henkilö.
Lisätietoja työnohjaajarekisteristä

Ota yhteyttä

Sosiaalialan työtä ja kelpoisuuksia koskevissa kysymyksissä jäseniä palvelee Talentian työelämäyksikkö, ammattiasiat@talentia.fi


Ammattiasioiden päällikkö

Marjo Varsa

puh. 09 3158 6022


Erityisasiantuntija

Päivi Vepsä
puh. 09 3158 66021

Erityisasiantuntija

Alpo Heikkinen

puh. 09 3158 6023Tulosta sivu

Työn määritelmät

Tutustu Talentian määritelmiin sosiaalialan työstä, sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta sekä sosiaalisesta hoivasta ja huolenpidosta.

> Määritelmät


Katso myös:

Melbournessa 2014 hyväksytty kansainvälisten sosiaalityöntekijäjärjestöjen IFSW:n ja IASSW:n laatima sosiaalityön määritelmä


Linkkivinkkejä

Sosiaalialan työstä ja ammateista tietoa löydät myös osoitteista:

www.sosiaaliportti.fi

www.ammattinetti.fi

www.innokyla.fi

Ehdota uutta linkkivinkkiä: viestinta@talentia.fi