In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Sijoittuminen työelämään

Talentia seuraa tiiviisti jäsentensä työllistymistä. Pelkän työllistymisen lisäksi seurataan laadullista sijoittumista eli sijoittuuko jäsen koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tiedon Talentia kerää seuraamalla jäsenrekisteritietojaan ja tekemällä vastavalmistuneiden jäsentensä keskuudessa Urapolut-sijoittumisselvityksen joka toinen vuosi.


Sosiaalialan työllisyystilanne on säilynyt erinomaisena

Sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät ammattijärjestö Talentian Urapolut-selvityksen mukaan hyvin ja varsin nopeasti. Työttömyys vastavalmistuneiden keskuudessa on vain 2 %.


Koulutetuista sosiaalityöntekijöistä pulaa

Koulutetuista sosiaalityöntekijöistä on paikka paikoin pulaa. Yliopistoihin on lisätty hieman sosiaalityön opiskelupaikkoja. Talentian mielestä aloituspaikkojen lisäys ei yksin riitä, vaan sosiaalitoimen työoloja, työn organisointia, johtamista ja palkkausta on parannettava, jotta koulutetut työntekijät myös jäävät tekemään sosiaalityötä eivätkä vaihda alaa.


Sosionomien (AMK) osaaminen otettava laajemmin käyttöön

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) työllistyminen on hieman hitaampaa kuin maisterin tutkinnon suorittaneiden sosiaalityöntekijöiden. Selvityksen mukaan 8 % vastavalmistuneista sijoittuu tehtäviin, joissa vaaditaan kouluasteen tutkinto.


Sosiaalialalla uudistetaan tehtävärakenteita, minkä tavoitteena on selkiinnyttää ja jakaa tehtäviä nykyistä tarkoituksenmukaisemmin sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) välillä. Tehtävärakenneuudistuksen odotetaan tuovan helpotusta sosiaalityöntekijäpulaan sekä avaavan uusia sosiaaliohjauksen uria sosionomeille.


Talentian selvityksessä on nähtävissä myös uran avauksia muun muassa sovittelutehtävissä ja kuntoutuksessa. Sovittelunohjaaja, uraohjaaja ja kuntoutumisvalmentaja ovat uusia ammattinimikkeitä, joiden määrä tulee nousemaan. Näihin tehtäviin on sijoittunut vastavalmistuneita sosionomi (AMK) tutkinnon suorittaneita. Uutta ja tervetullutta on myös sosiaaliohjauksen löytäminen ammatillisten oppilaitosten palveluvalikoimiin.
Tulosta sivu