In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Ammatit ja kelpoisuudet

Sosiaalialan ammatteihin valmistutaan suorittamalla sosiaalityön yliopisto-opinnot tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto. 


Sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ovat laillistettuja sosiaalihuollon ammatteja, joihin Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden. Samalla henkilöt merkitään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuna ammattihenkilönä. 


Sosiaalityöntekijän ammattia saa laillistettuna ammattihenkilönä harjoittaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.


Sosionomin tai geronomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä saa harjoittaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon.


>> Lue lisää sosiaalihuollon ammattihenkilölaista


Esimerkkejä sosiaalityöntekijän ammattinimikkeistä ja työtehtävistä


 • sosiaalityöntekijä
 • johtava sosiaalityöntekijä
 • johtava kuraattori, kuraattori
 • sosiaaliterapeutti
 • johtava sosiaaliterapeutti
 • terveyssosiaalityöntekijä
 • sosiaaliasiamies
 • kuntoutussosiaalityöntekijä
 • vanhustyön johtaja
 • A-klinikan johtaja
 • osastopäällikkö
 • sosiaalisihteeri
 • sosiaalijohtaja
 • projektityöntekijä
 • projektijohtaja

Sosiaalityö pääaineena valmistuneita maistereita työskentelee sosiaalityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja hallinnollisissa johtotehtävissä, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä.

Esimerkkejä sosionomin ammattinimikkeistä ja työtehtävistä


 • sosiaaliohjaaja

 • palveluohjaaja
 • lastentarhanopettaja
 • lastensuojelulaitoksen ohjaaja, vastaava ohjaaja
 • asumispalveluyksikön ohjaaja, vastaava ohjaaja
 • kehitysvammaistenohjaaja
 • kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
 • kotipalvelun ohjaaja
 • kuraattori
 • projektityöntekijä
 • perhetyöntekijä
 • järjestötyöntekijä
 • päiväkodin johtaja
 • päivähoidon ohjaaja
 • vanhustyön johtaja
 • projektijohtaja

Esimerkkejä geronomin ammattinimikkeistä ja työtehtävistä


 • kotipalvelun ohjaaja
 • sosiaaliohjaaja
 • palveluneuvoja
 • vanhusten asumisyksikön ohjaaja
 • vanhusasiamies
 • vanhustyön johtaja

Esimerkkejä sosionomi YAMK ammattinimikkeistä ja työtehtävistä


 • vastaava sosiaaliohjaaja / palveluohjaaja
 • palveluyksikön vastaava ohjaaja / johtaja
 • erityisasiantuntija
 • projektityöntekijä
 • sosiaalipalveluiden suunnittelija
 • kehittämispäällikkö
 • osastopäällikkö
 • sosiaalipalveluiden hallinnollinen johtaja

Sosionomin ja geronomin AMK ja YAMK -tutkinnot valmistavat ammattihenkilöitä sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaalialan asiantuntemusta vaativiin työtehtäviin, esimerkiksi sosiaalihuollon erilaisiin ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä julkisen ja yksityisen sektorin palveluyksiköiden johto-, esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.


Ota yhteyttä

Ammatteja ja kelpoisuuksia koskevissa kysymyksissä jäseniä palvelee Talentian Työelämäyksikkö.
ammattiasiat@talentia.fi ja puh. 09 3158 5533 päivystys ma, ti, 

to ja pe klo 9.00-12.00


Tulosta sivu

Ammattihenkilölaki

1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). Laillistettu ammattihenkilö on oikeutettu harjoittamaan sosiaalialan ammattia, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.

Lue lisää


Työn määritelmät

Tutustu Talentian määritelmiin sosiaalialan työstä, sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta sekä sosiaalisesta hoivasta ja huolenpidosta.

Määritelmät