Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Pohjois-Savo ry

krookus/kevät

Talentia Pohjois-Savon ajankohtaista asiaa

12.10.2012 12.02

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

 

Sosiaalityöntekijäpula on noussut esille lastensuojelukeskustelun sivutuotteena. Moni taho on viime päivinä esittänyt ratkaisujaan pulan poistamiseksi. Yhteistä näille esityksille on muiden päämäärien ajaminen ja irtopisteiden kerääminen.

 

Kuntatyönantajan edustaja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käyttää sosiaalityöntekijäpulaa hyväksi saavuttaakseen Kuntatyönantajan pitkäaikaisen tavoitteen päästä kelpoisuusehdoista eroon. Hän esittää niiden väljentämistä. Taustalla on halu pienentää palkkakustannuksia ja saada lisää joustavuutta työntekijäjärjestelyihin. Nykyisessä lastensuojelutyön paineessa Jalosen esitys on vastuuton.

 

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki liittyi kelpoisuusehtojen väljentäjiin ehdottamalla, että sosiaalityöntekijäpula ratkaistaan antamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille pätevyys toimia sosiaalityöntekijöinä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että tähän mennessä valmistuneista 140:stä sosionomi (YAMK) - tutkinnon suorittaneista 25 työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa!  Kyse taitaa olla enemmän jäsenkilpailusta kuin halusta ratkaista sosiaalityöntekijäpula.

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

 

Työvoiman saatavuusongelmiin Talentialla on kestävämmät lääkkeet. Ensinnäkin pitää korjata sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyys. Nyt tehtävien vastuullisuus ja palkkaus eivät kohtaa. Toiseksi on lisättävä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja, jotta työntekijäpula ei pahene eläköitymisen alkaessa todenteolla lähimmän 10 vuoden aikana. Kolmanneksi on kehitettävä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänjakoa ja palkattava lisää sosionomeja (AMK) niin lastensuojeluun kuin aikuissosiaalityöhönkin. Osa sosiaalityöntekijän tehtävistä sopii erinomaisesti sosiaaliohjaajan osaamisprofiiliin. Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työpari on tehotiimi kunnan sosiaalihuollossa! Kaikille löytyy koulutusta vastaavaa työtä.

 

Taustaksi vielä seuraavaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista tuli voimaan vuonna 2005. Laki kävi läpi yli kymmenen vuoden valmistelun työryhmissä, joissa jatkuvasti hiersi kysymys sosiaalityöntekijän pätevyydestä. Sen tiukkaa säätämistä yliopistolliseksi maisterintutkinnoksi, sosiaalityö pääaineena, vastustivat niin toiset ammattiliitot kuin kuntatyönantajakin. Sen puolesta toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lopulta laki sai nykyisen muotonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kansanedustajat kirjasivat tahtonsa muistioon, ministeri Liisa Hyssälä vei lakivalmistelun loppuun ja eduskunta hyväksyi lain.

 

Lisätietoja Tero Ristimäki, 040 5832657


Palaa otsikoihinTalentian ajankohtaista asiaa

13.7.2015 Uudet luottamusmiehet aloittavat elokuussa

Kuntasektorin uusi kolmevuotinen luottamusmieskausi alkaa 1.8.2015. Talentialaisia edustaa kunnissa, kuntayhtymissä ja sairaanhoitopiireissä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehet, joista osa on omilta taustoiltaan Talentiaan kuuluvia.

Lue lisää

13.7.2015 Palkantarkistukset 1.8.2015 alkaen

Valtion virka- ja työehtosopimuksen, kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen (KirVes Tes) sekä Avainta ry:n ja yksityisen opetusalan työehtosopimusten mukaiset palkantarkistukset astuvat voimaan 1.8.2015.

Lue lisää

26.6.2015 Kuntasektorilla neuvottelutulos vuoden 2016 palkantarkistuksista

Kuntasektorilla on aikaansaatu neuvottelutulokset vuoden 2016 palkankorotuksista, jotka pohjautuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen 15.6.2015 solmimaan sopimukseen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkantarkistuksista. Myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimusneuvottelussa saavutettiin neuvottelutulos.

Lue lisää

26.6.2015 Hallituksen järkiratkaisu: Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki sittenkin voimaan

Koko alkukesän Talentia jäsenet ovat olleet epätietoisia siitä, mitä Sipilän hallitusohjelmakirjaus vahvistamattomasta sosiaalihuollon ammattihenkilölain uudelleen arvioinnista tarkoittaa. Tilanteessa tapahtui kuitenkin sosiaalialan kannalta onnellinen käänne, kun presidentti 26.6. hallituksen esityksestä vahvisti lain. Laki astuu voimaan 1.3.2016. Talentia kiittää hallitusta ja on tyytyväinen ratkaisuun.

Lue lisää

24.6.2015 Palkantarkistukset voimaan 1.7.2015 alkaen

Kunta-alan yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES), yksityisen sosiaalipalvelualan ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksien mukaiset palkantarkistukset astuvat voimaan 1.7.2015.

Lue lisää

12.6.2015 Pohjoismainen konferenssi ”Rohkeus sosiaalialalla” 10.-12.6.2015: kolmas päivä

Kolmas päivä täynnä loistavia puheenvuoroja sote-uudistuksesta, sosiaalityön kansainvälisistä haasteista, suhtautumisesta asiakkaaseen kumppanina ja täysivaltaisena toimijana, vaikka hän olisi vammainenkin. Kruununa ylisosiaalineuvoksen ja nuoren sosiaalityöntekijän yhteinen arvio päivien annista.

Lue lisää

11.6.2015 Pohjoismainen konferenssi Rohkeus sosiaalialalla: toinen päivä

Toisena konferenssipäivänä ammattikorkeakoulu Arcadan tiloissa riitti säpinää. Yli 300 ihmistä viisastui 69 työpajassa ja opintokäynnillä Kampin kappeliin ja Ne-Rå -neuvontapisteeseen.

Lue lisää

11.6.2015 Varhaiskasvatuksen leikkaukset saivat kadulle tuhansia: Talentia näkyvästi mukana

Vain kaksi kättä -mielenilmaukset keräsivät 10.6. laajat joukot lapsia ja aikuisia ympäri Suomen vastustamaan yhdessä päivähoitoon suunniteltuja leikkauksia. Talentia oli esillä erityisesti Helsingissä Rautatientorilla järjestetyssä mielenilmaisussa, jossa oli arvion mukaan 3000-4000 ihmistä.

Lue lisää

10.6.2015 Pohjoismainen konferenssi "Rohkeus sosiaalialalla": ensimmäinen päivä

Ammattikorkeakoulu Arcadassa kokoontuu 350 pohjoismaisen sosiaalialan ammattilaisen joukko pohtien mitä rohkeus sosiaalialan työssä on ja miten sitä osoitetaan. Lue yhteenveto ensimmäisen päivän annista.

Lue lisää

8.6.2015 Talentia mukana Vain kaksi kättä -mielenilmaisussa

Tuoreen hallituksen kaavailemat varhaiskasvatuksen leikkaukset kohdistuvat kaikkein heikoimpiin, eli pieniin lapsiin, jotka eivät itse kykene ajamaan omaa etuaan.Talentia vastustaa leikkauksia ja on mukana Vain kaksi kättä -mielenilmaisussa varhaiskasvatuksen leikkauksia vastaan Helsingin Rautatientorilla keskiviikkona 10.6. klo 18.00.

Lue lisää


Tulosta sivu