Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Pohjois-Savo ry

Talentia Pohjois-Savon ajankohtaista asiaa

12.10.2012 12.02

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

 

Sosiaalityöntekijäpula on noussut esille lastensuojelukeskustelun sivutuotteena. Moni taho on viime päivinä esittänyt ratkaisujaan pulan poistamiseksi. Yhteistä näille esityksille on muiden päämäärien ajaminen ja irtopisteiden kerääminen.

 

Kuntatyönantajan edustaja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käyttää sosiaalityöntekijäpulaa hyväksi saavuttaakseen Kuntatyönantajan pitkäaikaisen tavoitteen päästä kelpoisuusehdoista eroon. Hän esittää niiden väljentämistä. Taustalla on halu pienentää palkkakustannuksia ja saada lisää joustavuutta työntekijäjärjestelyihin. Nykyisessä lastensuojelutyön paineessa Jalosen esitys on vastuuton.

 

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki liittyi kelpoisuusehtojen väljentäjiin ehdottamalla, että sosiaalityöntekijäpula ratkaistaan antamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille pätevyys toimia sosiaalityöntekijöinä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että tähän mennessä valmistuneista 140:stä sosionomi (YAMK) - tutkinnon suorittaneista 25 työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa!  Kyse taitaa olla enemmän jäsenkilpailusta kuin halusta ratkaista sosiaalityöntekijäpula.

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

 

Työvoiman saatavuusongelmiin Talentialla on kestävämmät lääkkeet. Ensinnäkin pitää korjata sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyys. Nyt tehtävien vastuullisuus ja palkkaus eivät kohtaa. Toiseksi on lisättävä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja, jotta työntekijäpula ei pahene eläköitymisen alkaessa todenteolla lähimmän 10 vuoden aikana. Kolmanneksi on kehitettävä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänjakoa ja palkattava lisää sosionomeja (AMK) niin lastensuojeluun kuin aikuissosiaalityöhönkin. Osa sosiaalityöntekijän tehtävistä sopii erinomaisesti sosiaaliohjaajan osaamisprofiiliin. Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työpari on tehotiimi kunnan sosiaalihuollossa! Kaikille löytyy koulutusta vastaavaa työtä.

 

Taustaksi vielä seuraavaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista tuli voimaan vuonna 2005. Laki kävi läpi yli kymmenen vuoden valmistelun työryhmissä, joissa jatkuvasti hiersi kysymys sosiaalityöntekijän pätevyydestä. Sen tiukkaa säätämistä yliopistolliseksi maisterintutkinnoksi, sosiaalityö pääaineena, vastustivat niin toiset ammattiliitot kuin kuntatyönantajakin. Sen puolesta toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lopulta laki sai nykyisen muotonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kansanedustajat kirjasivat tahtonsa muistioon, ministeri Liisa Hyssälä vei lakivalmistelun loppuun ja eduskunta hyväksyi lain.

 

Lisätietoja Tero Ristimäki, 040 5832657


Palaa otsikoihinTalentian ajankohtaista asiaa

2.10.2015 Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.

Lue lisää

2.10.2015 Julkisalan palkansaajat torjuvat lomaleikkaukset

Julkisalan palkansaajat torjuvat tiukasti hallituksen eduskunnalle antaman esityksen pisimpien vuosilomien lyhentämisestä.

Lue lisää

28.9.2015 Akava: Kilpailukykyhyppy ei toteudu ilman yhdessä sopimista

Akava on erittäin tyytyväinen siihen, että neuvotteluita hallituksen vaatiman kilpailukykyhypyn saavuttamiseksi voidaan jatkaa.

Lue lisää

28.9.2015 Uusi toimintatapa toisi samat säästöt, kuin hallituksen esittämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen

Hallitus hakee säästöjä esittämällä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista. Samat säästöt olisi Talentian mukaan mahdollista saada aikaan varhaiskasvatuksen kasvatuskumppanuuteen perustuvalla palvelu- ja asiakasohjauksella.

Lue lisää

24.9.2015 Akava: Palkansaajien on tehtävä ratkaisu yhdessä

Akava vaatii, että palkansaajat tekevät yhteistyössä maan hallitukselle tarjouksen tasapuoliseksi paketiksi, jolla viiden prosentin kilpailukykyhyppy voidaan saavuttaa.

Lue lisää

18.9.2015 Kiitos onnistuneesta mielenilmauksesta - nyt katsotaan eteenpäin

Stop pakottavalle lainsäädännölle -mielenilmaisu oli Talentian osalta onnistunut ja tarpeellinen. Jäsenten ääni kuului. Kiitos kaikille jäsenille mukanaolosta. Nyt on käännettävä katse ratkaisujen hakemiseen. Talentia haluaa tehdä vastuullista työmarkkinapolitiikkaa jäsentensä ja koko yhteiskunnan kannalta. Olemme valmiita omalta osaltamme edistämään neuvotteluja ja hakemaan ratkaisuja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Lue lisää...

Lue lisää

16.9.2015 Talentialaisilla on monta syytä osallistua mielenilmaukseen perjantaina

Talentia on 100%:sti sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö. Maan hallituksen suunnittelemat työehtojen heikennykset kohdistuvat 100 %:sti talentialaisiin. Sairauspäivärahaleikkaukset, lomaleikkaukset, sunnuntaityökorvauksen leikkaukset koskettavat pahasti pienipalkkaisia naisvaltaisia aloja. Päivähoidon leikkaukset, työttömyysturvan leikkaukset ja vuorotteluvapaan heikennykset koskettavat niinikään talentialaisia. Lue lisää.

Lue lisää

11.9.2015 Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina

SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen.

Lue lisää

9.9.2015 Akava haluaa jatkaa sovinnon tiellä mutta nostaa järjestövalmiuttaan

Akavan iltapäivällä kokoontunut hallitus haluaa käydä maan hallituksen kanssa rakentavaa keskustelua ja on edelleen valmis neuvottelemaan viiden prosentin kilpailukykyhypystä.

Lue lisää

9.9.2015 Hallituksen esittämät toimet uhka koko sopimusjärjestelmälle

Akavan hallitus kokoontui tänään käsittelemään hallituksen esittämiä toimia. Toimet ovat uhka koko sopimusjärjestelmälle ja iskevät koko Talentian jäsenistöön.

Lue lisää

9.9.2015 JUKO: Hallituksen esitys loikka ajassa taaksepäin

JUKO tekee kaiken voitavansa yhdessä muiden neuvottelujärjestöjen ja liittojen kanssa, jotta maan hallituksen esittämät työelämän heikennykset torjutaan ja kohtuullistetaan mahdollisuuksien mukaan. Asiassa edetään rauhallisesti ensin Akavan ja sen perään myös muiden palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistä kantaa hakien.

Lue lisää

8.9.2015 Hallituksen toimet kohtuuttomia julkisen sektorin naisille

Hallituksen toimet rokottavat kohtuuttomasti julkisen sektorin naisia. Pesuveden mukana on menossa koko työmarkkinajärjestelmä ja sopimusvapaus.

Lue lisää

8.9.2015 Kansainvälinen sosiaalityöntekijäjärjestö IFSW arvostelee tehotonta ja epäinhimillistä tapaa käsitellä pakolaiskriisiä

Samat poliittiset organisaatiot, jotka ovat todistaneet kykenevänsä halutessaan löytämään valtavia rahamääriä pankkien ja muiden rahoituslaitosten pelastamiseksi, näyttävät olevan vastahakoisia auttamaan hädässä olevia turvapaikanhakijoita, toteaa IFSW julkilausumassaan.

Lue lisää

3.9.2015 Talentia tyrmää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen kaksinkertaistamisen

Sipilän hallitus on esittänyt, että jatkossa aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu olisi enintään 160 euroa, kun tällä hetkellä se on enintään 80 euroa. Talentian mielestä esitys on hallituksen lapsi- ja perhepoliittisten tavoitteiden vastainen, eikä se vahvista vanhemmuutta tai matalan kynnyksen palveluita.

Lue lisää

2.9.2015 Akava vaatii kaikille työttömille laajempaa oikeutta työttömyysturvalla opiskeluun

Akava kehottaa hallitusta toteuttamaan nopeasti tavoitteen, jonka mukaan henkilöstöään irtisanova voitollinen yritys olisi velvollinen rahoittamaan irtisanottavien kouluttautumista. Asia oli vastikään esillä yhteiskuntasopimusneuvotteluissa.

Lue lisää

21.8.2015 Akavan tiedote: Odottelu, syyttely ja sättiminen vievät Suomea pahempaan suuntaan

Akavan hallitus patistaa maan hallitusta ja työmarkkinajärjestöjä edistämään nopeasti hyvässä yhteistyössä työntekijöitä sekä työnantajia hyödyttäviä työelämä- ja työaikajoustoja, irtisanottavien muutosturvaa sekä uudistamaan yt-lakia ja työttömyysturvaa.

Lue lisää

21.8.2015 Akavan tiedote: Akava on pettynyt neuvotteluiden kariutumiseen

Akava on pettynyt yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kariutumiseen. Pääministeri Juha Sipilä päätti katkaista neuvottelut torstaina.

Lue lisää

12.8.2015 Pohjois-Suomen alueasiamieheksi Kari Matela

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Kari Matela on valittu Pohjois-Suomen alueasiamieheksi Talentian neuvotteluyksikköön. Hän aloittaa tehtävässään syyskuussa.

Lue lisää


Tulosta sivu