Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Pohjois-Savo ry

Talentia Pohjois-Savon ajankohtaista asiaa

12.10.2012 12.02

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

 

Sosiaalityöntekijäpula on noussut esille lastensuojelukeskustelun sivutuotteena. Moni taho on viime päivinä esittänyt ratkaisujaan pulan poistamiseksi. Yhteistä näille esityksille on muiden päämäärien ajaminen ja irtopisteiden kerääminen.

 

Kuntatyönantajan edustaja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käyttää sosiaalityöntekijäpulaa hyväksi saavuttaakseen Kuntatyönantajan pitkäaikaisen tavoitteen päästä kelpoisuusehdoista eroon. Hän esittää niiden väljentämistä. Taustalla on halu pienentää palkkakustannuksia ja saada lisää joustavuutta työntekijäjärjestelyihin. Nykyisessä lastensuojelutyön paineessa Jalosen esitys on vastuuton.

 

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki liittyi kelpoisuusehtojen väljentäjiin ehdottamalla, että sosiaalityöntekijäpula ratkaistaan antamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille pätevyys toimia sosiaalityöntekijöinä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että tähän mennessä valmistuneista 140:stä sosionomi (YAMK) - tutkinnon suorittaneista 25 työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa!  Kyse taitaa olla enemmän jäsenkilpailusta kuin halusta ratkaista sosiaalityöntekijäpula.

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

 

Työvoiman saatavuusongelmiin Talentialla on kestävämmät lääkkeet. Ensinnäkin pitää korjata sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyys. Nyt tehtävien vastuullisuus ja palkkaus eivät kohtaa. Toiseksi on lisättävä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja, jotta työntekijäpula ei pahene eläköitymisen alkaessa todenteolla lähimmän 10 vuoden aikana. Kolmanneksi on kehitettävä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänjakoa ja palkattava lisää sosionomeja (AMK) niin lastensuojeluun kuin aikuissosiaalityöhönkin. Osa sosiaalityöntekijän tehtävistä sopii erinomaisesti sosiaaliohjaajan osaamisprofiiliin. Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työpari on tehotiimi kunnan sosiaalihuollossa! Kaikille löytyy koulutusta vastaavaa työtä.

 

Taustaksi vielä seuraavaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista tuli voimaan vuonna 2005. Laki kävi läpi yli kymmenen vuoden valmistelun työryhmissä, joissa jatkuvasti hiersi kysymys sosiaalityöntekijän pätevyydestä. Sen tiukkaa säätämistä yliopistolliseksi maisterintutkinnoksi, sosiaalityö pääaineena, vastustivat niin toiset ammattiliitot kuin kuntatyönantajakin. Sen puolesta toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lopulta laki sai nykyisen muotonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kansanedustajat kirjasivat tahtonsa muistioon, ministeri Liisa Hyssälä vei lakivalmistelun loppuun ja eduskunta hyväksyi lain.

 

Lisätietoja Tero Ristimäki, 040 5832657


Palaa otsikoihinTalentian ajankohtaista asiaa

26.11.2015 Akava: Korkeakoulutettujen työttömyys kasvanut rajusti

Akava esittää useita keinoja työttömyyden vähentämiseksi ja vaatii työttömyystilanteeseen nopeita korjauksia.

Lue lisää

23.11.2015 Talentian jäsenkortit ja vakuutukset uudistuvat

Talentian jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan vuoden vaihteessa. Samalla Talentian jäsenkortit uudistetaan.

Lue lisää

20.11.2015 Kuntasektorille lisää talentialaisia luottamusmiehiä

Talentialaisten luottamusmiesten määrä kuntasektorilla kasvoi reilusta 100:sta lähes 150:een Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesvaaleissa vuoden 2015 aikana. Uudet luottamusmiehet aloittivat 1.8.2015 ja heidän kautensa kestää 31.7.2018.

Lue lisää

20.11.2015 JUKOn tiedote: JUKO vaatii stoppia julkisen sektorin alasajoon

- Julkisen sektorin työntekijöiden puolustajat ovat kummallisen hiljaa, vaikka hallituksen esittelemät pakkolait heikentäisivät kohtuuttomasti yhden ryhmän työehtoja ja kohdistuisivat erityisesti naisiin. Julkisalan virka- ja työehtoja ei voi heikentää ja samalla luottaa siihen, että vaativiin asiantuntijatehtäviin riittää aina vaan tulevaisuudessakin hyviä ja osaavia hakijoita, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa.

Lue lisää

19.11.2015 Jaksotyöaikaa tekevät ovat joutuneet vääntämään kättä joulun ajan järjestelyistä

Pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen ohjeen pitkien arkipyhäjaksojen työajan suunnitteluun jaksotyössä.

Lue lisää

12.11.2015 Sosiaalityöntekijöistä ei saa tulla viranomaistoiminnan päätösautomaatteja

Sote-uudistuksen mukanaan tuoma valinnanvapauslainsäädäntö voi parhaimmillaan tuoda palveluihin uusia, raikkaita käytäntöjä, ja pahimmillaan taas johtaa siihen, ettei asiakkaan kokonaistilanne ole kenenkään käsissä.

Lue lisää

12.11.2015 Palkansaajakeskusjärjestöt tyrmäävät pakkolait

SAK, Akava ja STTK tyrmäävät hallituksen aikomuksen heikentää työehtoja.

Lue lisää

3.11.2015 Ei suurempia ryhmäkokoja päiväkotiin - vetoa oman kuntasi päättäjiin ja allekirjoita kansalaisaloite

Olitpa itse varhaiskasvatustyössä, päiväkoti-ikäisen lapsen vanhempi tai lasten ja heidän kanssaan työtään tekevien hyvinvoinnista muuten kiinnostunut, vetoa kuntasi päättäjiin, jotta he pitäisivät hallituksen päätöksestä huolimatta päiväkotien ryhmäkoot ennallaan. Se on täysin mahdollista jos tahtoa riittää.

Lue lisää

2.11.2015 Akava: Romuttaako hallitus samapalkkaisuuden edistämisen?

Naisten ja miesten palkkaero kaventuu hitaasti, mutta varman oloisesti, kertovat Akavan tilastot, jotka perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston 2014 aineistoon. Samapalkkaisuuden edistämisessä ollaan Suomessa kuitenkin nyt kriittisessä pisteessä.

Lue lisää

2.11.2015 Talentian matkustaja- ja tapaturmavakuutukset siirtyvät Turvaan 1.1.2016

Talentia siirtää jäsentensä matkustaja- ja tapaturmavakuutukset vakuutusyhtiö Turvaan.

Lue lisää

29.10.2015 Akava: Työn tuottavuutta haettava työaikajoustoilla, ei lomaleikkauksilla

Akava kehottaa maan hallitusta ja työnantajia hakemaan kaivattua työn tuottavuutta ja kilpailukykyä työaikajoustoilla. Akavalla on valmiutta tarkastella parhaillaan neuvoteltavassa työaikaratkaisussa työajan pituutta työntekijöitä ja työnantajia hyödyttävän joustavuuden näkökulmasta esimerkiksi vuositasolla.

Lue lisää

26.10.2015 Akava: Sairauskarenssi voi loukata sosiaalisia perusoikeuksia

Hallituksen suunnittelema sairauskarenssi voi Akavan mukaan syrjiä naisia ja loukata sosiaalisia perusoikeuksia. Perustuslain mukaan jokaiselle taataan oikeus perustoimeentuloon sairauden aikana, ja tätä oikeutta hallitus on nyt heikentämässä.

Lue lisää

23.10.2015 Palkansaajajärjestöt: Työehtosopimukset paikallisen sopimisen perusta

SAK, Akava ja STTK haluavat kehittää paikallista sopimista myös jatkossa työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Tästä voitaisiin sopia parhaillaan neuvoteltavan työmarkkinaratkaisun yhteydessä.

Lue lisää

22.10.2015 Talentian uusien jäsenten määrä kaksinkertaistui

Syyskuun aikana Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan liittyi kaksinkertainen määrä jäseniä aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Lue lisää

15.10.2015 Allekirjoituksia kerätään varhaiskasvatuksen kansalaisaloitteeseen

Varhaiskasvatuksen lapsiryhmien henkilöstömitoitukseen ja ryhmäkokoon muutosta ajava kansalaisaloite on julkaistu.

Lue lisää

15.10.2015 Akava: Tilaisuus paikallisen sopimisen lisäämiseen käytettävä taiten

Akava korostaa maan hallitukselle ja työnantajille, että tilaisuus paikallisen sopimisen lisäämiseen on osattava käyttää taiten. Selvitysmies Harri Hietala esittää olennaisia muutoksia yritystason paikalliseen sopimiseen. Jatkovalmistelusta riippuu, kuinka hyvin ja tasavertaisesti työpaikoilla voidaan jo lähitulevaisuudessa sopia työehdoista.

Lue lisää

15.10.2015 Palkansaajajärjestöt kysyvät jälleen – Mikä fiilis?

Palkansaajajärjestöjen imago- ja järjestäytymiskampanja Mikä fiilis? näkyy tv:ssä, elokuvateattereissa ja sosiaalisessa mediassa loka–marraskuussa.

Lue lisää

14.10.2015 Akavan tiedote: Työttömyysturvasta tehtävä leikkaamisen sijaan nykyistä joustavampi

Akava pitää lyhytnäköisenä maan hallituksen aikomusta leikata työttömyysturvaa nykyisessä työllisyystilanteessa. Hallitus päätti viime toukokuussa leikata työttömyysturvaa 200 miljoonaa euroa. Leikkaukset kohdistuvat ainakin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon.

Lue lisää

13.10.2015 Talentian hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan palkantarkistuksista

Talentian hallitus on hyväksynyt yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelutuloksen. Lisäksi tullaan perustamaan työryhmä, joka selvittää sopimuskauden aikana yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen käytännön soveltamisongelmia ja soveltamisen helpottamista vammaisten henkilökohtaisena avustajana toimivien työsuhteissa. Yksityisen terveyspalvelualan neuvottelut ovat vielä kesken.

Lue lisää

2.10.2015 Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.

Lue lisää


Tulosta sivu