Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Pohjois-Savo ry

luminen metsä

Talentia Pohjois-Savon ajankohtaista asiaa

12.10.2012 12.02

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

 

Sosiaalityöntekijäpula on noussut esille lastensuojelukeskustelun sivutuotteena. Moni taho on viime päivinä esittänyt ratkaisujaan pulan poistamiseksi. Yhteistä näille esityksille on muiden päämäärien ajaminen ja irtopisteiden kerääminen.

 

Kuntatyönantajan edustaja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käyttää sosiaalityöntekijäpulaa hyväksi saavuttaakseen Kuntatyönantajan pitkäaikaisen tavoitteen päästä kelpoisuusehdoista eroon. Hän esittää niiden väljentämistä. Taustalla on halu pienentää palkkakustannuksia ja saada lisää joustavuutta työntekijäjärjestelyihin. Nykyisessä lastensuojelutyön paineessa Jalosen esitys on vastuuton.

 

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki liittyi kelpoisuusehtojen väljentäjiin ehdottamalla, että sosiaalityöntekijäpula ratkaistaan antamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille pätevyys toimia sosiaalityöntekijöinä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että tähän mennessä valmistuneista 140:stä sosionomi (YAMK) - tutkinnon suorittaneista 25 työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa!  Kyse taitaa olla enemmän jäsenkilpailusta kuin halusta ratkaista sosiaalityöntekijäpula.

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

 

Työvoiman saatavuusongelmiin Talentialla on kestävämmät lääkkeet. Ensinnäkin pitää korjata sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyys. Nyt tehtävien vastuullisuus ja palkkaus eivät kohtaa. Toiseksi on lisättävä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja, jotta työntekijäpula ei pahene eläköitymisen alkaessa todenteolla lähimmän 10 vuoden aikana. Kolmanneksi on kehitettävä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänjakoa ja palkattava lisää sosionomeja (AMK) niin lastensuojeluun kuin aikuissosiaalityöhönkin. Osa sosiaalityöntekijän tehtävistä sopii erinomaisesti sosiaaliohjaajan osaamisprofiiliin. Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työpari on tehotiimi kunnan sosiaalihuollossa! Kaikille löytyy koulutusta vastaavaa työtä.

 

Taustaksi vielä seuraavaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista tuli voimaan vuonna 2005. Laki kävi läpi yli kymmenen vuoden valmistelun työryhmissä, joissa jatkuvasti hiersi kysymys sosiaalityöntekijän pätevyydestä. Sen tiukkaa säätämistä yliopistolliseksi maisterintutkinnoksi, sosiaalityö pääaineena, vastustivat niin toiset ammattiliitot kuin kuntatyönantajakin. Sen puolesta toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lopulta laki sai nykyisen muotonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kansanedustajat kirjasivat tahtonsa muistioon, ministeri Liisa Hyssälä vei lakivalmistelun loppuun ja eduskunta hyväksyi lain.

 

Lisätietoja Tero Ristimäki, 040 5832657


Palaa otsikoihinTalentian ajankohtaista asiaa

19.12.2014 Työttömyyskassa Erkon joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat

Huomioithan poikkeukset talentialaisten työttömyyskassa Erkon aukioloajoissa ja puhelinpalvelussa.

Lue lisää

21.11.2014 Kunta-alan pääsopijajärjestöt varoittavat: Kokonaisulkoistuksissa riskejä

Monet kunnat suunnittelevat parhaillaan sote-palveluiden kokonaisulkoistuksia samaan aikaan, kun sote-lain valmistelu on loppusuoralla. Näin on toimittu etenkin kunnissa, joista ei sote-uudistuksen myötä olisi tulossa palveluiden tuottajia muutoin kuin osana suurempaa kuntayhtymää.

Lue lisää

18.11.2014 KVTES:n jaksotyöaika muuttuu

Monimutkaista Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) jaksotyöaikajärjestelmää selkiytetään 1.6.2015 alkaen. Muun muassa työaikajakson pituus ja työaikasuunnittelu muuttuvat.

Lue lisää

18.11.2014 Talentia vaatii vauhtia varhaiskasvatuslakiin

Varhaiskasvatuslain uudistusta on odotettu pitkään. Valtioneuvoston tiedotteessa vuoden 2015 talousarvion täydentämisestä on maininta, että varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen varaudutaan. Pelkkä varautuminen lakiuudistuksen käynnistämiseen ei riitä. Hallituksen tulee kertoa, mihin varaudutaan ja mitä aiotaan uudistaa, sekä osoitettava uudistukseen euroja.

Lue lisää

24.10.2014 Talentia parantaa sähköistä tietosuojaa

Talentia on ottanut jäsenneuvonnassa käyttöön salatun sähköpostiyhteyden, joka avautuu jäsenen ja Talentian välille jäsenen pyynnöstä tai kun yhteydenpidon jäseneen aloittaa Talentia.

Lue lisää


Sosiaalialan ajankohtaista asiaa

17.2.2012 Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan haastattelu Ylen Aamutv:ssä 17.2.2012 on katsottavissa Yle Areenassa.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa haastateltiin Ylen Aamutv:ssä 17.2.2012. Katso haastattelu Yle Areenasta.

Lue lisääTulosta sivu