Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Pohjois-Savo ry

Talentia Pohjois-Savon ajankohtaista asiaa

12.10.2012 12.02

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

Sosiaalityöntekijäpulaa ei ratkaista kelpoisuuksia muuttamalla

 

Sosiaalityöntekijäpula on noussut esille lastensuojelukeskustelun sivutuotteena. Moni taho on viime päivinä esittänyt ratkaisujaan pulan poistamiseksi. Yhteistä näille esityksille on muiden päämäärien ajaminen ja irtopisteiden kerääminen.

 

Kuntatyönantajan edustaja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen käyttää sosiaalityöntekijäpulaa hyväksi saavuttaakseen Kuntatyönantajan pitkäaikaisen tavoitteen päästä kelpoisuusehdoista eroon. Hän esittää niiden väljentämistä. Taustalla on halu pienentää palkkakustannuksia ja saada lisää joustavuutta työntekijäjärjestelyihin. Nykyisessä lastensuojelutyön paineessa Jalosen esitys on vastuuton.

 

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki liittyi kelpoisuusehtojen väljentäjiin ehdottamalla, että sosiaalityöntekijäpula ratkaistaan antamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosionomeille pätevyys toimia sosiaalityöntekijöinä. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että tähän mennessä valmistuneista 140:stä sosionomi (YAMK) - tutkinnon suorittaneista 25 työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävässä määräaikaisessa työsuhteessa!  Kyse taitaa olla enemmän jäsenkilpailusta kuin halusta ratkaista sosiaalityöntekijäpula.

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia puolustaa kelpoisuusehtoja nykyisellään. Sosiaalihuolto tarvitsee yliopistossa koulutetut ammattilaiset sosiaalityön vaativien tehtävien vuoksi, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisessä tarvittavan tasapainon vuoksi.

 

Työvoiman saatavuusongelmiin Talentialla on kestävämmät lääkkeet. Ensinnäkin pitää korjata sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkauksen jälkeenjääneisyys. Nyt tehtävien vastuullisuus ja palkkaus eivät kohtaa. Toiseksi on lisättävä sosiaalityöntekijäkoulutuksen aloituspaikkoja, jotta työntekijäpula ei pahene eläköitymisen alkaessa todenteolla lähimmän 10 vuoden aikana. Kolmanneksi on kehitettävä sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden tehtävänjakoa ja palkattava lisää sosionomeja (AMK) niin lastensuojeluun kuin aikuissosiaalityöhönkin. Osa sosiaalityöntekijän tehtävistä sopii erinomaisesti sosiaaliohjaajan osaamisprofiiliin. Sosiaalityöntekijä-sosiaaliohjaaja –työpari on tehotiimi kunnan sosiaalihuollossa! Kaikille löytyy koulutusta vastaavaa työtä.

 

Taustaksi vielä seuraavaa: Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista tuli voimaan vuonna 2005. Laki kävi läpi yli kymmenen vuoden valmistelun työryhmissä, joissa jatkuvasti hiersi kysymys sosiaalityöntekijän pätevyydestä. Sen tiukkaa säätämistä yliopistolliseksi maisterintutkinnoksi, sosiaalityö pääaineena, vastustivat niin toiset ammattiliitot kuin kuntatyönantajakin. Sen puolesta toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lopulta laki sai nykyisen muotonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kansanedustajat kirjasivat tahtonsa muistioon, ministeri Liisa Hyssälä vei lakivalmistelun loppuun ja eduskunta hyväksyi lain.

 

Lisätietoja Tero Ristimäki, 040 5832657


Palaa otsikoihinTalentian ajankohtaista asiaa

1.2.2016 Akava: Työmarkkinajärjestöjen käytettävä saamansa luottamuksenosoitus oikein

Akava pitää hyvänä ja tervetulleena hallituksen päätöstä pakkolakien jäädyttämisestä työmarkkinaneuvotteluiden ajaksi. Pääministeri Juha Sipilä ilmoitti päätöksestä tänään pääministerin haastattelutunnilla.

Lue lisää

1.2.2016 Tilaa työpaikallesi kakku sosiaalityön päivän kunniaksi

Maaliskuun 15. päivä juhlitaan jälleen työpaikoilla ympäri Suomen sosiaalialaa, alan ammattilaisia ja heidän tekemäänsä vaikuttavaa työtä. Talentia osallistuu päivän juhlallisuuksiin tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden pitää työyhteisössään yhteinen, pykälää juhlavampi kahvitauko kakkukahvien kera. Ilmoittautuminen on alkanut!

Lue lisää

29.1.2016 Nettikeskustelutilaisuus sosiaalihuollon ammattihenkilölaista 18.2.

Mikä 1.3. voimaan tulevassa sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa mietityttää? Talentia järjestää Facebookissa virtuaalisen keskustelutilaisuuden aiheesta. Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Lue lisää

28.1.2016 Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työaikamuotoa

Työaikamuotomuutoksen voi kuitenkin tehdä ilman työntekijän suostumusta, jos työaikamuodosta ei ole sovittu kirjallisessa työsopimuksessa. Hovioikeuden päätös on muistutus täsmällisen, kirjallisen työsopimuksen tärkeydestä.

Lue lisää

19.1.2016 Akava on valmis neuvottelemaan ripeästi

Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta nopeassa aikataulussa. Akavan johdonmukaisena tavoitteena on viime toukokuusta saakka ollut neuvotella mahdollisimman tasapuolinen ja maltillinen palkkaratkaisu, joka aidosti edistää kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Lue lisää

18.1.2016 JUKO haluaa kunta-alan sopimukset itsehallintoalueille

Neuvottelujärjestö JUKO on mukana kunta-alan yhteisessä esityksessä uusien itsehallintoalueiden työmarkkinajärjestelmäksi. Kunta-alan työmarkkinatoimijat ja Kuntaliitto esittävät, että itsehallintoalueiden henkilöstön palvelussuhteen ehdot perustuisivat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin.

Lue lisää

8.1.2016 Talentian matkustaja- ja tapaturmavakuutukset ovat siirtyneet Turvaan

Talentian jäsenilleen ottamat matkustaja- ja tapaturmavakuutukset siirtyivät vakuutusyhtiö Turvaan 1.1.2016 alkaen.

Lue lisää

18.12.2015 Yksityiselle terveyspalvelualalle neuvottelutulos palkantarkistuksista

Terveyspalvelualan Liitto ry ja Terveyspalvelualan Unioni ry ovat 17.12.2015 sopineet terveyspalvelualan työehtosopimuksen palkantarkistuksista.

Lue lisää

15.12.2015 Jäsenten itse ottamat If:n vakuutukset säilyvät ennallaan

Talentian vakuutusyhtiö If:ltä ottama liittovakuutus on päättymässä, sillä jatkossa Talentia on vakuuttanut sinut vakuutusyhtiö Turvassa jäsenvakuutuksella, joka sisältää matkustajavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja järjestövakuutuksen.

Lue lisää

14.12.2015 Teetkö osa-aikaista työtä? Pohdituttaako arkipyhien vaikutus työaikaasi?

Mikäli arkipyhiä osuu keskelle viikkoa, lyhentää se osa-aikaisten kohdalla viikoittaista työaikaa päivittäisen keskimääräisen työajan verran.

Lue lisää

11.12.2015 Akavan tunnustus kahdelle talentialaiselle opiskelijalle

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder luovutti 11.12. Akavan opiskelijastipendit talentialaiselle Minka Leinolle ja Lotta Reitolle. Stipendejä jaettiin yhteensä kaksitoista.

Lue lisää

11.12.2015 Vuodenvaihteen matkalle mukaan uusi ja vanha jäsenkortti

Talentian jäsenten matkustaja- ja tapaturmavakuutukset siirtyvät vakuutusyhtiö Turvaan vuoden vaihteessa.

Lue lisää


Tulosta sivu