In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Jäsenyhdistykset

Talentialla on 32 jäsenyhdistystä: 20 alueyhdistystä ja 12 valtakunnallisesti toimivaa ammatillista yhdistystä. Kun jäsen liittyy Talentiaan, hän liittyy automaattisesti myös johonkin alueyhdistykseen. Ammatilliseen yhdistykseen liittyminen on vapaavalintaista mutta suositeltavaa, ja sen jäsenyys sisältyy Talentian jäsenmaksuun.

Alue- ja ammatilliset yhdistykset tukevat jäseniään ja auttavat heitä saamaan äänensä kuuluviin. Jäsenyhdistys pitää yhteyttä paikallisiin päättäjiin ja kansanedustajiin, tiedottaa, julkistaa ja kampanjoi. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen virkistystä ja koulutusta, tapaamisia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jäsen voi vaatia omaa yhdistystään ottamaan kantaa ja ryhtymään toimiin, mikäli tilanne sitä vaatii.Alueyhdistysten tehtävät

 • jäsenhankinta

 • paikallinen tuki palkkaedunvalvonnalle

 • alueellinen yhdistys- ja virkistystoiminta

 • tiedottaminen, kannanotot, lausunnot ja julkistamiset

Alueyhdistysten strategiakartta (pdf) (157.8 KB)
Ammatillisten yhdistysten tehtävät

 • ammatillinen edunvalvonta

 • ammatillinen koulutus ja verkostoituminen

 • tiedottaminen, kannanotot, lausunnot ja julkistamiset

Valtakunnallisten yhdistysten strategiakartta (pdf) (155.8 KB) 

Tutustu yhdistysten omiin verkkosivuihin:

Alue- ja ammatilliset yhdistykset

 Tulosta sivu

Ilmoitus Talentia-lehteen 

Talentian jäsenyhdistykset voivat
ilmoittaa maksutta jäsenpalveluna
tapahtumistaan ja kokouksistaan
Talentia-lehden Jäsenille-palstalla.


 • Kokousilmoitukset julkaistaan rivi-ilmoituksina.

 • Isommat tapahtumat, kuten
  seminaarit voidaan julkaista myös
  taitettuina ilmoituksina.
 • Lähetä
  toimitukseen taitettavaksi teksti
   word-tiedostona ja halutessa
  painokelpoinen kuva.
 • Aineistot toimitetaan osoitteeseen
  toimitus@talentia.fi.
 • Aikatauluongelmissa ja lisätiedoissa,
   otathan yhteyttä p. 040 592 2519.

Ilmoitusten jättöajat:

Vuosi 2017

Talentia-lehti 5 ja Jane&Paulo: aineistopäivä ma 31.7. Ilmestyy pe 25.8.

Talentia-lehti 6 ja Kasvu 2: aineistopäivä to 31.8. Ilmestyy pe 29.9.

Talentia-lehti 7: aineistopäivä pe 6.10. Ilmestyy pe 3.11.

Talentia-lehti 8: aineistopäivä ti 7.11. Ilmestyy pe 8.12.