In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Talentian arvot

Talentian toimintaa ohjaavat kolme jäsenten tärkeimpänä pitämää arvoa: eettisyys, yhtenäisyys ja jäsenen turva.

Eettisyys

Talentia pitää esillä sosiaalialan arvoja ja käy yhteiskunnallista keskustelua eettisesti kestävän työn tekemisen edellytyksistä. Se levittää laatimiaan sosiaalialan ammattieettisiä ohjeita ja kannustaa alalle valmistuvia vannomaan ammattieettisen valan. Liittyessään Talentiaan jäsen sitoutuu noudattamaan sosiaalialan ammattieettisiä periaatteita. Talentian ammattieettinen lautakunta käsittelee työstä nousseita eettisesti haastavia kysymyksiä ja ottaa kantaa niihin. Eettisyys näkyy myös vastuullisina valintoina esimerkiksi palvelujen ja materiaalien hankinnoissa. Muutokset toimintatavoissa ja kierrätysmateriaalien suosiminen ovat auttaneet vähentämään toiminnan ympäristörasitusta. Talentia pyrkii myös valitsemaan vastuullisesti valmistettuja tuotteita sekä suosimaan kotimaassa työllistäviä palveluita.

 

Yhtenäisyys

Talentia toiminnallaan ja viestinnällään vahvistaa tietoisuutta ja tunnetta siitä, että Talentian eri jäsenryhmät tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi ja jokaisen talentialaisen edunvalvonta on samalla viivalla. Toiminnan osalta näin on aina ollutkin, mutta edunvalvontatietoisuuden kasvattaminen on asia, johon Talentia tulee satsaamaan, jotta Talentian eri jäsenryhmät kokevat kuuluvansa yhteiseen, yhtenäiseen Talentiaan.

 

Jäsenen turva

Talentia vahvistaa alueellista edunvalvontaa ja edunvalvontaan liittyviä jäsenpalveluitaan palkkaamalla lisää alueasiamiehiä. Näin apu on myös fyysisesti lähellä kun sen tarve on. Talentia panostaa myös edunvalvonnasta tiedottamiseen ja uusien talentialaisten luottamusmiesten rekrytointiin. Näin jokainen talentialainen saa avun kohtuullisessa ajassa.


Tulosta sivu
Talentian Reilun kaupan kangaskassit