In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Ammattijärjestö Talentia

 

Ammattijärjestö Talentia ajaa ja valvoo n. 24 000 korkeasti koulutetun sosiaalialan ammattilaisen palkkauksellisia ja ammatillisia etuja. Talentia kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön JUKOon.

 

Talentian ydintoimintaa on jäsentensä

 

Talentian tavoitteet

Talentia toimii, jotta

  • jäsenten palkkaus vastaisi heidän korkeaa koulutustaan sekä työnsä vaativuutta ja vastuullisuutta.
  • jäsenten työolosuhteet tukisivat työn iloa ja työssä jaksamista.
  • yhteiskuntamme kehittyisi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuun periaatteiden mukaisesti.
  • sosiaalialan asiantuntijuuden tarve tunnustettaisiin päätöksenteossa.
  • alalle valmistuisi osaavia ammattilaisia, jotka työllistyvät koulutusta vastaaviin tehtäviin.
  • perusedellytykset jäsenten osaamiselle ja ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle olisivat turvatut.
  • sosiaalialan ammateista syntyisi myönteinen julkisuuskuva ja ala näyttäytyisi houkuttelevana.


Lue lisää Talentian historiastaTulosta sivu
Akava-Logo-RGB

Juko_logo

Talentian arvot

Talentian toimintaa ohjaavat arvot

eettisyys, yhtenäisyys ja jäsenen turva.