SuomeksiSuomeksi | In EnglishIn English | Respons
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia ry

rss Aktuellt

22.06.2017 Vad handlar anmälningsskydligheten om?

Personalen inom socialvården har en rätt och skyldighet att anmäla missförhållanden eller uppenbara risker för missförhållanden vid tillhandahållandet av vård till klienterna.

Läs mera

20.06.2017 Registrera din yrkesbeteckning före slutet av juni

Yrkesutbildade personer inom socialvården ska registrera sin yrkesbeteckning i Valviras register Suosikki senast 30.6.2017, eftersom behandlingstiden för ansökningarna kan vara upp till sex månader och lagens övergångsperiod löper ut 31.12.2017.

Läs mera

18.05.2017 Glöm inte att registrera dig

Om du inte redan har registrerat dig i Valviras register över yrkesutbildade personer inom socialvården börjar det vara dags att göra det nu.

Läs mera


Kirsi Nurme ja Anu Hämäläinen


Skriva ut

Arbetslivets regler

Arbetsmarknadsnyckeln

Med Arbetsmarknadsnyckeln kommer du in i de viktigaste bestämmelserna och avtalen och lär känna arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter.


Työelämä2020 Banneri-2a