In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.
 

Tutkimukset ja selvitykset


Sosiaalialan täydennyskoulutus. Vuoden 2016 selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta täydennyskoulutukseen. Tiia-Maria Luukko, Talentia ry.


Sosiaalialan työnohjaus. Vuoden 2016 selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta työnohjaukseen. Tiia-Maria Luukko, Talentia ry.


Selvitys vammaispalveluiden sosiaalialan ammattilaisten näkemyksistä 29.4.2016. Talentia ja Invalidiliitto. Nina Laisi, Tiina Lappalainen, Mirja Vauramo .Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana. 19.9.2014. Marjo Varsa

Muuttuva toimeentulotuki 2014 371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä

Huhtikuu 2014. Päivi Mäkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry


Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden urakehitys. Selvitys ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden Talentian jäsenten kokemuksista urakehityksestään ja tutkinnon suorittamisesta

Heinäkuu 2013. Sosiaalalan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry/Suvi Linnanvirta


Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Päivi Sinko ja Kaisu Muuronen. Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2013. ISBN 978-951-9424-96-5 (pdf).  

Julkaistu 13.3.2013

 

Ehkäisevän lastensuojelun kirjava todellisuus. Lastensuojelulain vaikutukset eri ammattiryhmien toimintatapoihin: Mikä toimii, mikä takkuaa, mitä pitäisi kehittää? (pdf) (516.8 KB) Auli Paavola, Pirjo Honkavaara, Kaisu Muuronen, Päivi Mäkinen, Mervi Tolonen, Marjo Varsa.
Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
ISBN 978-951-9424-70-5 (pdf) 2010
Julkaistu: 13.10.2010

 

Sijaishuolto sisältäpäin - tekijät tietäjinä (pdf) (1.6 MB) lokakuu 2009, Lastensuojelun keskusliiton ja Talentian tekemä selvitys

Lastensuojelulain toteutuminen (pdf) (673.2 KB) Elokuu 2008
Lastensuojelun Keskusliitto
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Tero Ristimäki, Heikki Sariola, Janne Seppälä, Marjo Varsa
ISBN 978-951-9424-60-6 (pdf)

Luotaus sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien mielipiteistä toimeentulotuen kehittämisestä (pdf) (150.8 KB) Huhtikuu 2008. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Tero Ristimäki.

Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen (pdf) (324.8 KB) Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä. Tero Ristimäki. Helsinki 2007


Kuntapalkkatutkimus 2007 (pdf) (252.2 KB) Tero Ristimäki, Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

 

 

 

Talentian urapolkuselvitykset


Vastavalmistuneiden urapolut 2014. Vuosina 2012-2013 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
Saana Langrén, Tiia Pesonen
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Helsinki ISSN 2242-3354


Vastavalmistuneiden urapolut 2011 (pdf) (435.2 KB)

Kirsi Nurme, Enni Räisänen

Vastavalmistuneiden urapolut 2011
Vuosina 2009 - 2010 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Helsinki ISSN 2242-3354


Urapolkuselvitys 2009 (pdf) (249.8 KB) Mervi Tolonen, Vastavalmistuneiden urapolut 2009
Vuosina 2007 – 2008 valmistuneiden Talentian
jäsenten sijoittuminen työelämään
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Helsinki 2009-10-05 ISSN 1456-3304

 

Urapolkuselvitys 2007 (pdf) (637.3 KB) Mervi Tolonen, Vastavalmistuneiden urapolut 2007.
Vuosina 2005 –2006 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittuminen työelämään.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Helsinki 2007-10-05. ISSN 1456-3304.

Urapolkuselvitys 2005 (pdf) (465.6 KB) Jukka Lindberg - Mervi Tolonen, Vastavalmistuneiden urapolut. Helsinki 2005. ISSN 1456-3304. Selvitys tarkastelee vastavalmistuneiden talentialaisten sijoittumista työelämään.


Tulosta sivu